Reference


Obec Vítězná

V letošním roce jsme měli to štěstí, že jsme prostřednictvím MAS Království - Jestřebí hory mohli, někdy z větší části, jindy pouze za přispění, "ale vždy s podporou a pomocnou rukou nejen ředitele o.p.s. Jana Balcara, ale i celého jeho kolektivu" realizovat hned tři akce. Nemluvě o akcích, kde jsme byli pouze účastníky, jako byla např. soutěž pro školáky Podkrkonošská Sněženka s vyvrcholením v autokempu Kateřina. Máme za sebou o něco více jak půl kalendářního roku, ale zároveň kus dobře odvedené práce a hlavně hmatatelné výsledky fungování a přínosu takovéhoto sdružení. Co konkrétně jsme v obci byli schopni realizovat? Ještě před prázdninami vybudovalo OS Pegale z prostředků MAS ve spolupráci s obcí nové multifunkční hřiště v Komárově, kde jsou nyní hrací prvky jak pro děti, tak pro hlídající rodiče či seniory. Pro občany Kocléřova se podařilo zajistit příspěvek na část veřejného osvětlení místní stezky a v neposlední řadě se MAS prezentovala, a to jak svou prací, tak finanční podporou při pořádání Dne obce 2011. Toto vše jsou důvody, proč si Vás dovoluji těmito řádky vytrhnout od běžného pracovního tempa a seznámit vás s dobrou prací J. Balcara a kolektivu KJH o.p.s. Vím, že v příštím roce se naše obec nebude moci zúčastnit tolika projektů jako letos, ale naopak budu rád, když zase někdo z vás - z jiných obcí - napíše zase svou zkušenost a pochlubí se jako my letos s tím, čím své obci prostřednictvím MAS KJH přispěli.

Petr Hrubý - starosta obce Vítězná

Olympiáda pro starší a pokročilé

V zastoupení Klubu seniorů v Hajnici chci vám, panu Toholovi i ostatním spoluorganizátorům havlovické Olympiády pro starší a pokročilé poděkovat za pozvání našeho klubu k účasti na této velmi úspěšné akci a také vyjádřit uznání za bezchybné organizační zvládnutí zdařilého odpoledne. Členkám a členům našeho klubu bylo v Havlovicích velmi příjemně, potěšilo nás setkání s řadou našich známých z doby nejméně před půlstoletím a měli jsme i radost z dosažených sportovních minivýsledků. Tlumočte, prosím, poděkování i pozdrav všem, kteří měli svůj podíl na hladkém průběhu odpoledne a těšíme se na shledanou na příštím ročníku.

Za Klub seniorů v Hajnici Vilém Urban - jednatel

Obec Suchovršice

Protože se nám v prvních třech grantových výzvách MAS Království - Jestřebí hory v programu LEADER podařilo uspět s našimi žádostmi o dotace, dovolte mi podělit se o své zkušenosti. Z první výzvy MAS v programu LEADER jsme realizovali projekt cyklotrasy na Horní Malé straně společně s nájezdem na dřevěný most a odstavnou plochou u domu č. p. 111. Hodnota díla je 754 104 Kč, obdržená dotace je ve výši 565 578 Kč. Ve druhé výzvě jsme jako náhradníci museli zmenšit původní projekt a dotaci jsme dostali "jen" na výstavbu veřejného osvětlení k nově budovaným chodníkům společně s částí finančních prostředků na úpravu parku ve středu obce. Ve třetí výzvě jsme obdrželi dotaci na provozní prostranství - parkoviště ve středu obce. Oba tyto projekty představují investici zhruba 2 x 800 000 Kč, kdy dotace na základě skutečných nákladů bude asi 2 x 600 000 Kč. S kontrolou prvního projektu před podáním žádosti i během realizace mi pomáhal profesionální tým MAS a momentálně s nimi konzultuji ji projekty z druhé a třetí výzvy. Vždy mi vyšli velmi ochotně vstříc a zodpověděli mi všechny dotazy, když ne hned, tak po konzultaci se SZIF v Hradci, případně z Prahy. Díky jejich servisu a pomoci nejenže obec dosáhla na dotace, které nám v našem rozvoji velmi pomáhají, ale zároveň nám šetří peníze za poradenství.

Lenka Hozová - starostka obce Suchovršice