Animace ZŠ a MŠ

Se Studentským parlamentem MAS Království – Jestřebí hory lesem do středověku

Sobota 29. 5. 2021 patřila lesní procházce zakončené zajímavým výkladem na hradě Vízmburk. Od obchodu v Libňatově, přes kurty, po Panské cestě, přes Picimberk jsme vyrazili na lesní procházku s cílem poznání středověké historie k hradu Vízmburk. Cestou jsme poznávali koloběh života ve smíšeném lese – druhy stromů, semen a lesních živočichů. Prostřednictvím infotabulí jsme se dozvídali i novinky o historii místa, kde žijeme. Pohyb, čerstvý vzduch a uklidňující zeleň po náročném týdnu všem udělala dobře. Ukázali jsme si podrobněji druhy kůry a dřevo stromů tak, aby je děti v přírodě dokázaly samy rozpoznat. Na hradě čekalo příjemné občerstvení a zajímavá prohlídka s výkladem, kterou speciálně pro nás připravil Jaroslav Balcar ze Sdružení pro Vízmburk, z. s. V podhradí jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, středověká řemesla a poslechli středověkou hudbu, kdo měl chuť, tancoval. Do organizace akce se zapojila partnerská T. J. Sokol Libňatov, která pomohla zajistit pro děti prohlídku s výkladem a odměny. Prohlédněte si obrázky.

Iva Vašatová, 7.6.2021

Předškoláci měli Bramborový den

V mateřské škole ve Vlčicích prožili 30. září 2020 Bramborový den. Od ranních hodin se děti věnovaly třídění ovoce a zeleniny a obtiskování brambor. Aby den byl zajímavější, pozvali si do mateřské školy pana Petra Figeru, který je chovatel, včelař a také pěstitel. Počasí přálo, a tak mohly děti prožít den na zahradě. Venku čekal pan Figera s panem Králíkem, kteří pro ně vše připravili. Pan Figera nám řekl spoustu informací o bramborách a ukázal, co vše se z brambor může uvařit a připravit. Když si děti vše dostatečně prohlédly, přesunuly se k soutěžím. První soutěž byla nazvána „Sběr brambor". Poté všem velmi vyhládlo, ale pan Figera s panem Králíkem měli pro bříška záchranu. Uvařili brambory, které holky i kluci ochutnali s tvarohem a mlékem. Po této svačince se po chvilce „zaprášilo“. Bříška byla plná a energie doplněna, a tak se mohlo přejít na další bramborové soutěže. Spolu s kamarády si děti vyzkoušely štafetu s košíkem a skoky v pytli od brambor. Z hezkého projektového dne si všichni odnesli diplomy a plno zážitků. A ani paní učitelky neodešly s prázdnou. Od pana Figery dostaly bramborové medaile. Dopoledne jsme zakončili teplou bramboračkou od paní kuchařky. V mateřské škole už se těší na další návštěvu.

Iva Vašatová, 7.1.2021

Beseda o tom, jak se chovat, aby o Vánocích nehořelo

V rámci šablon EU do mateřské školy ve Vlčicích zavítal pan Figera starší s panem Pelantem starším, který zastává pozici preventisty ve vlčickém Sboru dobrovolných hasičů. Páni hasiči mateřskou školu nenavštívili jen tak. Vánoce se kvapem blíží, a proto si pro ně připravili besedu o prevenci před požárem, který může nastat o vánočních svátcích. Pan Figera zahájil besedu povídáním o tom, kdo všechno může být hasičem, kde máme nejbližší hasičskou zbrojnici nebo jak se svolávají hasiči, když vypukne požár. Poté se děti dozvěděly, jaké další činnosti hasiči vykonávají. Například odstraňují včelí úly, zachraňují zvířátka, pomáhají při dopravních nehodách. Dále na nás čekala ukázka hasičské výzbroje. Děti si vyzkoušely hasičskou helmu s baterkou, potěžkaly si hasičskou sekyru, ozkoušely hasičské rukavice, do kterých musí malé dětičky ještě povyrůst, poznali také hasičské trysky a hadice. Právě s hasičskými tryskami se konal běh přes překážku. Po „závodu“ se uskutečnila praktická ukázka požáru, který může nastat právě při Vánocích z prskavky nebo také z rozsvícené svíčky u stromečku. Ale to nebylo všechno. Větší požáry v tělocvičně nešly uskutečnit, a tak kroky mířily ven. Tam už byl připraven plech s novinami, který pan Pelant zapálil a po chvíli do ohně přilil olej, aby všichni viděli, jak může vzniknout požár při smažení řízků. Naštěstí byl na blízku práškový hasičský přístroj a žádné škody nevznikly. Při hasičské besedě byly děti obdarovány sladkostmi a diplomem. Projektový den s hasiči byl pro mateřskou školu velkým zážitkem. Děti si odnášejí ponaučení o tom, na co o Vánocích dávat pozor.

Iva Vašatová, 18.12.2020

Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. podpoří kvalitu neformálního vzdělávání v regionu

V roce 2019 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo výzvu na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, které pracovně nazýváme Šablony pro nestátní neziskové organizace. Naše MAS se do výzvy zapojila společně s ostatními neziskovými organizacemi v Královéhradeckém kraji. Celý projekt zastřešuje MAS Nad Orlicí, o.p.s. Na zvyšování kvality neformálního vzdělávaní v území MAS Království – Jestřebího hory, o.p.s. se bude podílet Studentský parlament MAS, který zorganizuje do 31. 6. 2023 projektové dny a tandemovou výuku pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem od 3 do 15 let. Do projektu chceme zapojit naše partnerské žákovské parlamenty včetně všech dětí z našeho zemí.

Iva Vašatová, 4.6.2020

Výzvy OP VVV – šablony

Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a č. 02_16_023 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 30. 6. 2017. Prostudujte si více.

Kateřina Valdová, 27.6.2016

Informace o výzvách na šablony MŠMT

Výzva na šablony byla zveřejněna, a to včetně všech příloh. Zároveň MŠMT pracuje na interaktivní kalkulačce, která umožní snazší orientaci v cenách a v kombinacích šablon. Byly zveřejněny také videa ze semináře Společné vzdělávání a OP VVV (obsahuje také část o šablonách) a ze semináře k MAPům. Nová informace je také k psychologům – rozvojový program na druhou polovinu roku 2016 ještě vypsán bude, ale od 1. 1. 2017 již pokračovat nebude. Tj. školy si budou v tomto případě žádat o šablonu (mohou i „předem“). Vše bude oficiálně ještě zveřejněno, navíc všechny subjekty, jichž se to týká, budou adresně informovány s konkrétními instrukcemi o postupu.

Kateřina Valdová, 2.6.2016

Bezplatné poradenství při zpracování žádostí tzv. šablon pro MŠ a ZŠ z území MAS

V letech 2009 – 2010 jsme některým z vás zprostředkovali kvalitní manažerku dotací pro školy na tzv. šablony. Někteří s ní spolupracujete dodnes a i ti, kteří spolupráci přerušili, tak s ní byli velmi spokojeni, což nás velmi těší. A protože máte dobrou zkušenost a znáte naši MAS, chtěli bychom vám nabídnout další spolupráci na šablonách, a to Bezplatné poradenství při zpracování žádosti a Kompletní administraci včetně vyúčtování. Prostudujte si aktuální šablony a celou nabídku.

Kateřina Valdová, 13.2.2016