MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ je u konce

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., se od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 podílela na realizaci projektu s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla partnerem tohoto projektu. Přečtěte si více o celém projektu, prostudujte si náš dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS a prezentaci k projektu a prohlédněte si také ilustrační fotografie.

Kateřina Valdová, 30.11.2015

Další aktivity projektu Sdružení místních samospráv ČR

V minulém roce jsme Vás informovali o zapojení Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., do projektu Sdružení místních samospráv ČR s názvem MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je zaměřen na podporu spolupráce obcí na platformě místních akčních skupin a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na činnost místních akčních skupin a jejich roli v letech 2014 – 2020 byl zaměřen workshop Programové období 2014+ aneb Dotační fondy po lopatě, který se uskutečnil v pátek 30. ledna v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a další aktivitou projektu byl tzv. kulatý stůl, který se uskutečnil ve čtvrtek 5. února v Maršově u Úpice. Účastníci jednání byli nejprve seznámeni s aktivitami projektu a následně diskutovali o budoucí roli MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., v regionu. Více v celé zprávě.

Radka Jansová, 20.2.2015

Sdružení místních samospráv ČR informuje

Jak jste se již dozvěděli v průběhu měsíce října, naše MAS se zapojila do projektu Sdružení místních samospráv ČR zaměřeného na rozvoj meziobecní spolupráce. Krátkou informaci o projektu naleznete v přiloženém Zpravodaji SMS ČR, jehož přečtení doporučujeme především starostům, protože z hlediska místní samosprávy je zde mnoho zajímavých témat. Číslo je zaměřeno na aktuální legislativu, rady pro nové i pokračující starosty, problematiku odměňování, venkovský parlament, nový občanský zákoník a další.

Kateřina Valdová, 21.12.2014

Projekt Sdružení místních samospráv pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. se od září tohoto roku zapojila do projektu, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv ČR. Projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043, je zaměřený na podporu spolupráce obcí na platformě místních akčních skupin. Jeho cílem je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy, a to především v následujících oblastech – regionální školství, doprava a veřejná dopravní obslužnost, protipovodňová opatření a krizové řízení, odpadové hospodářství a agenda zaměstnanosti. V průběhu projektu bude vytvořena metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS a tzv. Zásobník dobré praxe. Dále budou uspořádány workshopy pro starosty, kde budou proškoleni o metodě LEADER a o možnostech spolupráce obcí, proběhnou také dva „kulaté stoly“ ke sdílení příkladů dobré praxe a hledání dalších možností spolupráce či závěrečná konference.

Radka Jansová, 21.10.2014