Království - Jestřebí hory >> partnerství


Partnerská spolupráce s jinými MAS

V České republice Místní akční skupina Království – Jestřebí hory od roku 2007 úzce spolupracuje se dvěmi sousedními akčními skupinami - MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Broumovsko+. Hlavním účelem této spolupráce je výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS, hledání inspirace, vzájemné zdokonalování a obohacování o nové náměty a postupy při administraci a získávání nových kontaktů. V regionu EU spolupracuje naše MAS od roku 2007 se slovenským Mikroregionem Poondavie a v roce 2013 došlo k podepsání Dohody o vzájemné spolupráci s polskou LGD (MAS) Kwiat lnu.

Zapojení MAS do celostátních a krajských sítí

MAS Království – Jestřebí hory se aktivně zapojuje do spolupráce se sousedními MAS i s krajskou a republikovou sítí místních akčních skupin. Na úrovni celostátní je naše MAS členem Národní sítě MAS (NS MAS ČR), která funguje jako prostředník mezi Ministerstvem zemědělství a Evropskou unií. V Královéhradeckém kraji je MAS členem Krajského sdružení Národní sítě MAS, o.s. Královéhradeckého kraje, které spolupracuje s Krajským úřadem. Zároveň má MAS Království – Jestřebí hory zástupce ve Spolku pro obnovu venkova ČR a i v Krajské organizaci Spolku pro obnovu venkova. Členství ve všech těchto organizacích má za cíl především rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a vzájemně si předávat zkušenosti a podporovat činnost místních akčních skupin; organizace zároveň fungují i jako prostředník pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.


Leták "BUDOVÁNÍ PARTNERSTVÍ v rámci MAS, ČR a EU"

Přátelé z Trhoviště v našem regionu

V termínu 12. – 15. 7. 2018 navštívili obec Libňatov a region Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory zástupci obce Trhoviště. Program byl náročný, tentokrát zaměřený především na přírodu a historii hornictví. Slovenská výprava dorazila ve čtvrtek večer a ubytovala se v již osvědčeném penzionu Klídek v Mezilečí. Podrobnější informace najdete v přiložené zprávě. Prohlédněte si také fotogalerii.

Jan Balcar, 16.7.2018

Expedice Slovensko 2018

Vážení partneři MAS, hosté z obcí Vítězná a Libňatov, spolupráce našeho regionu s východním Slovenskem se datuje již do roku 2007. Za 11 let intenzivní výměny zkušeností se k naší MAS připojila obec Libňatov a v posledních letech i obec Vítězná. Letošní expedice Za inspiracemi na východní Slovensko 2018 bude mimořádná. Termín jsme proto stanovili již v listopadu roku 2017, aby se každý mohl dostatečně dopředu připravit. Pro partnery MAS je možné se přihlásit do 18. dubna do 14:00; musíme dopředu nahlásit počet míst na ubytování. Prostudujte si kompletní harmonogram.

Kateřina Valdová, 9.4.2018

Návštěva Srbska a Makedonie

V rámci programu výjezdu se uskutečnilo několik zajímavých setkání mezi představiteli českých místních akčních skupin se zástupci tamních budoucích MAS (LAG) se zástupci Ministerstva zemědělství v Makedonii a Ministerstva zemědělství autonomní oblasti Vojvodina v Srbsku. Předmětem diskuse byla problematika zavádění metody Leader, výměna zkušeností a především nastavení možné podoby vzájemné spolupráce se Srbskem i Makedonií a přenosu know-how českých MAS do obou zemí. Více si přečtěte v reportáži z exkurze. Prohlédněte si také fotoreportáž ze Srbska i z Makedonie.

Kateřina Valdová, 3.3.2017

Expedice na Slovensko navštívila bojiště třetí největší horské bitvy druhé světové války

Letošní říjnová expedice do slovenské obce Trhoviště měla velmi pestrý program. V pátek dopoledne výprava prošla obec, navštívila rekonstruovaný hřbitov a na obecním úřadě diskutovala o dopadu elektronické evidence tržeb na akce pořádané obcí. Páteční poledne bylo zasvěceno Úctě starším. Tento krásný zvyk, který v obci funguje již několik let, je oslavou nejstarších občanů Trhoviště a obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a církvemi připraví program a drobné občerstvení. Odpoledne pokračovala prohlídka obce a místní farmy Farming, a.s. V sobotu ráno byl přistaven před ZŠ Trhoviště, kde jsme byli ubytováni, velký autobus pro výlet do Svidníku a na bojiště Dukelsko-karpatské operace. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotky z akce.

Kateřina Valdová, 9.11.2016

Za venkovskými inspiracemi tentokrát do Trhoviště – 2016

Vážení partneři MAS a příznivci, i letos jsme pro vás připravili zájezd na východní Slovensko – MAS Poondavie, obec Trhoviště. Termín odjezdu je stanoven na čtvrtek 27. 10. 2016 v 6.00 z Libňatova, ale autobus pravděpodobně bude vyjíždět z Pilníkova, a tak je možné trasu z regionu upravit podle zájemců. Návrat je plánován v neděli 30. 10. 2016 ve večerních hodinách. Doufáme, že se i v letošním roce najdou zájemci, kteří se na Slovensko opět rádi vrátí. Prostudujte si kompletní program včetně podmínek účasti a pokud se exkurze chcete zúčastnit, ozvěte se nám prosím do 17. 10. 2016 na balcar@kjh.cz.

Kateřina Valdová, 5.10.2016

MAS KJH, o.p.s. a MAS Poondavie, o.s. jsou po 8 letech oficiálně partnery

Od roku 2007 je MAS KJH, o.p.s., v úzkém kontaktu s východoslovenským mikroregionem Poondavie. Po celou dobu dochází k intenzivní spolupráci a výměně zkušeností v oblasti veřejné správy, projektového managementu, podnikání a dalších. V posledních letech patří mezí ústřední témata založení MAS Poondavie, což se na jaře tohoto roku povedlo. Letošní expedice byla zaměřena na formální stvrzení spolupráce s nově vzniklou MAS. Právě pro tuto příležitost a podpis partnerské smlouvy byl vybrán den oslav vzniku Československa, tedy středa 28. října 2015. „Velmi mě potěšil zájem o exkurzi, letos se nám přihlásilo rekordních 37 zájemců. Doufám, že pobyt v krásném prostředí na břehu Vinianského jezera pro ně byl v mnoha ohledech inspirativní,“ zhodnotil Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Přečtěte si celou zprávu, prohlédněte si výběr z fotografií nebo si i prostudujte partnerskou smlouvu.

Kateřina Valdová, 2.11.2015

Za inspiracemi na východní Slovensko 2015

Od roku 2007 intenzivně spolupracujeme s mikroregionem Poondavie a obcí Trhoviště. Společně s obcí Libňatov pořádáme několikrát do roka společná setkání se zástupci východoslovenského regionu a můžeme s jistotou říci, že to nejsou pouze partneři, ale i velmi dobří přátelé. Proto poslední roky spojujeme cesty a tematicky je cílíme na konkrétní oblasti ze života na venkově. Letošní exkurzi jsme zaměřili na školství. Společně se základními a mateřskými školami nejen z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. budeme detailně sledovat vybavenost škol, výuku, práci s dětmi, komunikaci s obcí atd. Toto tzv. stínování se uskutečňuje v rámci projektů, které české školy realizují, a exkurze by jim měla přispět ke zlepšení práce ve školství. Přečtěte si všechny informace o exkurzi a pokud máte zájem, vyplňte a pošlete přihlášku.

Kateřina Valdová, 25.9.2015

Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení. Na realizaci byla stanovena Koordinační pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS. Zápisy z jednání této skupiny jsou k přečtení zde.

Kateřina Valdová, 26.5.2015

Ukrajinskou obec Nevickoe spojují s regionem společní předci

Společenský večer v Kulturním domě v Libňatově byl završením programu ukrajinské delegace v území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Dvaceti devíti členná skupina strávila v regionu celkem dva dny. Přestože se plánovaný průběh návštěvy od toho reálného lišil, nakonec se všechny nachystané aktivity podařilo bez problémů absolvovat. Delegace do Úpice dorazila nakonec už po poledni v pátek 1. května, ubytovali se na ubytovně Sportovního a turistického centra Jestřebích hor a poté pro ně byl připravený program v Havlovicích – ve Všesportovním areálu bylo nachystané zázemí pro sportovní aktivity – minigolf, fotbal nebo trampolínu a drobné občerstvení po náročné cestě. V podvečer se zájemci podívali do Základní a mateřské školy Havlovice. Večer sledovali někteří z hostů v Kulturním klubu Pálenka v Úpici hokejový zápas Česko – Švédsko. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i související fotografie.

Kateřina Valdová, 6.5.2015

Kousek Ukrajiny v MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Naše MAS se dlouhodobě věnuje spolupráci se zahraničím. Za 8 let existence naši zástupci navštívili a vyměňovali si zkušenosti nejčastěji se slovenskými partnery z obce Trhoviště a mikroregionu Poondavie. Mezi země v EU, kde jsme jednali o spolupráci, patří i Litva a Polsko, ale jednali jsme i mimo EU, například v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Díky naší intenzivní spolupráci s východním Slovenskem jsme navštívili v roce 2013 i obec Nevickoe (Ukrajina, nedaleko Užhorodu) a několikrát jsme se setkali se starostou Michailem Michailovičem Labou. Na 29. 11. 2013 bylo vyjednáno setkání v Užhorodu, kde jsme měli podepsat partnerskou smlouvu o spolupráci. Na místo jsme nedorazili, neboť ten den vypukly v Kyjevě velké nepokoje. V příloze najdete více informací. Připojujeme také ilustrační foto ze setkání mezi zástupci Ukrajiny, Slovenska a České republiky.

Kateřina Valdová, 23.4.2015

Zasedání Krajského sdružení MAS navštívilo tentokrát Maršov

Nový sál, který rekonstruovala obec Maršov u Úpice s pomocí finančních prostředků z dotačního programu LEADER, hostil ve čtvrtek 5. února 2015 zasedání Krajského sdružení Místních akčních skupin (KS MAS) Královéhradeckého kraje. Na setkání se sjelo třináct celkem ze čtrnácti členů KS a vysoká účast pomohla k hladkému průběhu voleb, které bylo v rámci setkání nutné uskutečnit. Jednalo se o volby do výboru KS, do Výboru Národní sítě MAS ČR, z.s. a také do pracovních skupin při Národní síti. Veškeré hlasování probíhalo pod dozorem zástupce aktuálního Výboru NS z jiného kraje. Dalšími projednávanými body byla koordinace krajského Projektu spolupráce s názvem „Uplatňování principů LEADER v KHK“, aktivity ohledně možného konání LEADERfestu 2015 v Královéhradeckém kraji nebo výměna zkušeností a dobré praxe v jednotlivých MAS. Prohlédněte si obrázky.

Kateřina Valdová, 9.2.2015

Za venkovskými inspiracemi na východní Slovensko

Obec Libňatov a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. uspořádaly veřejný výlet do partnerské obce Trhoviště ve dnech 25.–28. října 2014. Trhoviště patří do našeho partnerského mikroregionu Poondavie nedaleko Zemplínské šíravy a vřele nás přivítal starosta Robert Koba, se kterým se přátelíme již od roku 2007. Mimo návštěvy Trhoviště (zemědělského družstva, všech tří kostelů, romské osady a obecního úřadu) jsme také navštívili Tokajskou vinici ve Velké Trni a jedno dopoledne jsme strávili i v Maďarsku hned za hranicemi, kde jsme navštívili místní trhy a ochutnali něco z maďarské produkce potravin. Cestou zpět jsme navštívili Salaš Krajinka v Rožumberoku, která je nádhernou ukázkou, jak může fungovat cestovní ruch v ekologickém zemědělství a nakoupili si výborné ovčí sýry z místní produkce. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 4.11.2014

Se lnem v Evropě – Jarmark slezských tkalců

Každoroční heslo tradiční akce v polském městečku Chełmsko Śląskie (Gmina Lubawka) opět dostálo svému významu. Dva víkendové dny mohli návštěvníci na místním náměstí vidět takřka všechno, co má se lnem i tu nejmenší spojitost. Tento celovíkendový jarmark, který proběhl ve dnech 23. – 24. srpna 2014, se dá považovat za první společný projekt dvou sousedních MAS – polské LGD Kwiat lnu a české MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Zástupkyně české MAS strávily v rámci mezinárodní spolupráce v polském městečku celý víkend a aktivně se zapojily do uspořádání lidové akce s názvem „Jarmark slezských tkalců“. Více si přečtěte v reportáži nebo si prohlédněte obrázky.

Kateřina Valdová, 29.8.2013

Po východním Slovensku navazujeme partnerství i na Ukrajině

Letošní společný výjezd Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. s obcí Libňatov na slovenský „Dálný východ“ se nesl v duchu dobré a přátelské atmosféry, utužování vztahů s našimi partnery Mikroregionu Poondavie a jejich vřelého přijetí. Po celé čtyři dny bylo jako na objednání poetické podzimní počasí, které zbarvilo listí stromů do pestrých barev, čímž se stal pobyt u Vinného jezera v obci Vinné nezapomenutelným zážitkem. Během exkurze jsme navštívili ukrajinskou obec Nevickoe, slovenskou partnerskou obec Libňatova Trhoviště a viděli jsme např. i cikánskou osadu a fotbalový zápas nebo místní firmy. Ačkoliv byla cesta zdlouhavá, nově získané zážitky a dojmy zanechaly celé výpravě úsměv na tváři. Celou zprávu si přečtěte zde. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 14.10.2013

Za venkovskými inspiracemi do mikroregionu Poondavie – 2013

V rámci dlouhodobé spolupráce s mikroregionem Poondavie, se kterým se navzájem inspirujeme již od roku 2007, je v plánu činnosti každoroční výjezdní setkání na východním Slovensku. Termín odjezdu je stanoven na pátek 4. 10. 2013, návrat je plánován na pondělí 7. 10. 2013 ve večerních hodinách. Hlavním bodem programu by měla být návštěva Ukrajiny, konkrétně obce Baranince, která je partnerskou obcí Trhoviště. Upozorňujeme zájemce, že pro cestu na Ukrajinu je nutné mít s sebou platný cestovní pas. Na tuto exkurzi jsme po dohodě s některými z vás pozvali i zájemce z obce Libňatov, která velmi úzce spolupracuje s obcí Trhoviště (partnerské obce). Více podrobností a přihláška zde.

Kateřina Valdová, 16.9.2013

Náš region navštívila delegace ze srbského Banátu

Do Královéhradeckého kraje a do území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory zavítala znovu delegace, která zastupovala severovýchodní část Srbska – region Banát. V rámci projektu „Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)“ navštívili region např. zástupci obcí Nova Crnja nebo Žitiště, největšího města Banátu Zrenjaninu a zástupci Regionální rozvojové agentury Banát. Organizátoři pro ně měli ukázku projektů rozvíjejících venkov, např. farmu a penzion U Skutilů, hřiště u ZŠ Pilníkov a u ZŠ Batňovice nebo projekt fy NYTRON. Proběhlo také setkání se zástupci místních obcí, NNO a podnikatelů. Prohlédněte si fotografie.

Kateřina Valdová, 27.8.2013

Srbská delegace opět v našem regionu

Od 18. do 21. srpna 2013 navštíví opět náš region delegace ze srbského Banátu. Na programu bude prohlídka regionu, zvláště pak ukázky projektů pro rozvoj venkova nebo projektů z programu LEADER – město Pilníkov – areál a sportovní hřiště při ZŠ v Pilníkově, farma a penzion Karel Skutil, veterinární pohotovostní služba MVDr. Julie Kultová, obec Batňovice – komunitní centrum – škola a hřiště a firma NYTRON, s.r.o. – výrobní a administrativní prostory společnosti pro potřeby výroby, prezentace a školení. V pondělí 19.8. večer pak bude následovat neformální setkání členů orgánů MAS KJH, o.p.s. se zástupci srbské delegace a českými partnery z Královéhradeckého kraje. Více zde.

Kateřina Valdová, 7.8.2013

Partnerská spolupráce s polskou MAS Kwiat lnu

Po několika společných návštěvách během letošního roku byla na počátku června v polské Lubawce podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi naší organizací a polskou LGD (MAS) Kwiat lnu. Mělo by především jít o výměnu zkušeností z aplikace metody LEADER a realizace programu LEADER, zkušeností managementu kanceláře, oblasti propagace nebo i jiných realizovaných projektů. V budoucnu by dohoda měla sloužit i jako základ pro spolupráci jiných subjektů z obou území, např. obcí, neziskových a příspěvkových organizací nebo podnikatelů. Do Dohody o vzájemné spolupráci můžete nahlédnout zde a prohlédnout si můžete i fotogalerii z jedné z návštěv.

Kateřina Valdová, 18.6.2013

Navazujeme spolupráci s polskou MAS Kwiat lnu

Zástupci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory vyjeli v pátek 1. února do polské Lubawky, aby navázali spolupráci se zdejší LGD (MAS) Kwiat lnu. Obě místní akční skupiny navzájem představily jak sebe, tak svou činnost a projekty, které se v nich realizují. V budoucnosti by spolupráce obou stran měla propojit nejen „MASky“, ale i neziskové organizace nebo podnikatele z obou regionů. O MAS Kwiat lnu naleznete více na jejich webu. Prohlédněte si i několik fotografií, které jednání v Lubawce přibližují.

Kateřina Valdová, 5.2.2013

Za venkovskými inspiracemi do Mikroregiónu Poondavie 2012

V rámci dlouhodobé spolupráce s Mikroregiónem Poondavie je v plánu činnosti každoroční výjezdní setkání na východním Slovensku. I pro letošní rok jsme se starosty z Poondavie připravili program, který stále ještě ladíme s Róbertem Kobou. Termín odjezdu je stanoven na čtvrtek 18. 10. 2012 v 6.00 a návrat je plánován na neděli 21. 10. 2012 ve večerních hodinách. Hlavním bodem programu by měla být výměna zkušeností z projektů, které byly realizovány na území mikroregionu. V rámci tvorby ISRÚ na území naší MAS se seznámíme se Strategickým plánem hospodársko-sociálneho rozvoja našich partnerů. Zde naleznete další informace spolu s přihláškou.

Kateřina Valdová, 30.9.2012

Na Dni zahrad ve Vítězné vystoupí slovenští Novešané

Při příležitosti Dne zahrad ve Vítězné navštíví území naší MAS zástupci Mikroregiónu Poondavie. Ze Slovenska k nám dorazí více než 20 návštěvníků, z nichž početnou skupinu tvoří Novešané. Tento folklórní soubor vystoupí nadcházející sobotu od 11:15 v rámci hudebního programu Dne zahrad. Přitom se s našimi partnery můžete opět potkat, tak neváhejte a o víkendu zavítejte do Vítězné!

Kateřina Valdová, 27.6.2012

Za čtyři dny třemi státy za venkovskými inspiracemi

Poondavie – mikroregion ležící uprostřed Východoslovenské nížiny. Na severo-východě ohraničený Pozdišovskou pahorkatinou, na západě povodím řeky Ondavy. A charakterizuje ho i vzájemná spolupráce a výměna zkušeností v nejširším možném spektru. Stejně tak jako s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory. Účastníky letošního zájezdu čekal bohatý program – návštěva slovenských měst a obcí nebo bowlingový turnaj, ale hlavně návštěva ukrajinského Užhorodu. Celou zprávu naleznete zde.

Kateřina Valdová, 30.11.2011

Poznáním krajiny, v které žiješ, poznáš i část sebe

To je motto sborníku o stezkách za poznáním nejen v Kladském pomezí, který v rámci projektu „Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“ realizovalo Centrum rozvoje Česká Skalice. Ke spolupráci si Centrum rozvoje přizvalo i další partnery – MAS Království – Jestřebí hory a Mezi Úpou a Metují – ty poskytly pro mapování stezek svá území. Dalším výstupem, který díky projektu vznikl, je naučná stezka s názvem Za krásami lesoparku Dlouhé záhony (Úpice). Jedná se o tříkilometrový okruh vhodný pro pěší turisty i pro rodiny s dětmi, který je zaměřený hlavně na poznání druhové pestrosti místních dřevin, výskyt rostlin a živočichů v lese a v řece. Přečtěte si článek v Krkonošském deníku.

Kateřina Valdová, 7.11.2011

Za čtyři dny třemi státy za venkovskými inspiracemi

Na čtyři říjnové dny připravila obecně prospěšná společnost Království – Jestřebí hory exkurzi na východ Slovenska do mikroregionu Poondavie. Určena byla především pro partnery Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. Plánovaný program zahrnoval nejen návštěvu obcí z tamního regionu, kde účastníci prošli kostely, školy nebo zázemí obce a viděli kulturní vystoupení, ale i celodenní výlet do ukrajinského Užhorodu. Více informací zveřejníme v příštích dnech, ale už teď se podívejte na výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 1.11.2011

Výjezdní setkání na východním Slovensku se kvapem blíží!

Vážení partneři MAS a příznivci, prohlédněte si avizovaný program každoročního výjezdního setkání na východním Slovensku. U programu je zároveň přiložena i přihláška, kterou, v případě zájmu, odešlete na uvedené kontakty. Termín odjezdu je stanoven na čtvrtek 27.10.2011 v 6:00 z autobusového nádraží z Úpice, trasu z regionu upravíme podle zájemců. Návrat je plánován na neděli 30.10.2011 ve večerních hodinách. Připomínáme nutnost mít s sebou platný pas.

Kateřina Valdová, 10.10.2011

ZA VENKOVSKÝMI INSPIRACEMI DO MIKROREGIÓNU POONDAVIE

Vážení partneři MAS a příznivci, v rámci dlouhodobé spolupráce s mikroregiónem Poondavie, se kterým se navzájem inspirujeme již od roku 2007, je v plánu činnosti každoroční výjezdní setkání na východním Slovensku. Jinak tomu není ani v letošním roce. Na konec října společně se starosty z Poondavie připravujeme program, který spolu s přihláškou příští týden vyvěsíme na našich stránkách. Termín odjezdu je stanoven na čtvrtek 27.10.2011 v 6:00 z autobusového nádraží z Úpice, trasu z regionu upravíme podle zájemců. Návrat je plánován na neděli 30.10.2011 ve večerních hodinách. Letošní exkurze zavítá na Ukrajinu do obce Užhorod, je tedy nutné mít s sebou platný pas. O akci jsme informovali Valné shromáždění MAS KJH 14.9. v Chotěvicích. Podívejte se do svých diářů - těšíme se na zájemce!

Jan Balcar, 6.10.2011

Procházka po středověké stezce

Milovníci historie a obdivovatelé půvabné krajiny obklopující tok řeky Úpy se můžou těšit na procházku po středověké stezce, která vzniká ve spolupráci se Sdružením pro Vízmburk, o.s. v rámci projektu Centra rozvoje Česká Skalice „Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“. Kdo se vydá naučnou stezkou po stopách pánů erbu zlatého třmene, toho nohy ponesou po trase středověkého osídlování z České Skalice až na hrad Vízmburk. Slavnostní „otevření“ středověké stezky proběhne 10. září 2011 v rámci Vízmburských slavností, kterými ožije hrad po oba víkendové dny. Přečtěte si celou zprávu.

Iljana Beránková, 29.8.2011

Po stopách erbu zlatého třmene

Centrum rozvoje Česká Skalice a Sdružení pro Vízmburk, o.s. vás srdečně zvou na turistický pochod – slavnostní otevření středověké naučné stezky „Po stopách erbu zlatého třmene“. Akce se koná v rámci projektu „Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“, ve které jsou partnerem i Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory a Mezi Úpou a Metují. Putovat se bude 10. září; sraz účastníků je v 9:00 u muzea v České Skalici. Pro turisty bude vypraven z Úpice autobus. Bližší info zde.

Kateřina Valdová, 26.8.2011

Podpora rozvoje venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pořádají Odborný seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR". Ten se koná v rámci doprovodného programu 38. ročníku výstavy Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích dne 26. 8. 2011 v pavilonu Z - 1. patro. Na programu budou mimo jiné i přednášky na téma podpora rozvoje venkova, program rozvoje venkova nebo LEADER a vize 2014+. Podívejte se i na celý program.

Kateřina Valdová, 12.8.2011

Země živitelka 2011

„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ je hlavním mottem jedné z nejvýznamnějších výstav týkajících se zemědělství v České republice - Země živitelky. V rámci letošního 38. ročníku bude v prostoru Výstaviště České Budějovice a.s. k vidění prezentace Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova ČR či Národní sítě venkovských komunitních škol pod patronací Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením v Pavilonech venkova R1, R3 a na okolních plochách tak vytvoří pozitivní obraz života na českém, moravském a slovenském venkově. S MAS je úzce spojená i značka kvality „Regionální potravina“. Ta zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci budou letos moci v novém multifunkčním pavilonu T ochutnat i zakoupit potraviny, vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální potravina“. Přečtěte si celý program Země živitelky.

Kateřina Valdová, 11.8.2011

Národní síť Místních akčních skupin ČR má 127 členů

Občanské sdružení Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007. Samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV). Cílem sítě je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Podívejte se na seznam všech 127 MAS, které jsou k 1. srpnu 2011 členy Národní sítě MAS.

NSMASCR.cz, 10.8.2011

Setkání organizace PREPARE 2011 v Srbsku

V srbském městečku Zlatibor se konalo jednání mezinárodní organizace PREPARE (www.preparenetwork.org). Za Českou republiku byli v rámci Národní sítě místních akčních skupin vysláni na jednání čtyři zástupci a mezi nimi i Lada Nevečeřalová z Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Třídenní program měl za úkol představit Srbsko, které čeká na vstup do EU, a přispět ke zvýšení zapojení místních obyvatel a organizací do rozvoje venkova. Zástupci NS MAS ČR měli na tomto setkání možnost poznat mnoho jiných kolegů ze států EU i mimo, získat kontakty a předat si zkušenosti s metodou a hnutím LEADER a činností MAS. Podívejte se na fotografie a přečtěte si i celou reportáž ze setkání.

Kateřina Valdová, 2.8.2011

Libňatováci navštívili přátele na východním Slovensku

Česko – slovenské partnerství mezi Libňatovem a Trhovištěm napsalo další kapitolu. Od čtvrtka do neděle pobývali občané podkrkonošské obce u svých kolegů. Během pobytu Libňatováci navštívili také známý Dukelský průsmyk. Po celou dobu pobytu je provázel starosta Trhoviště Róbert Koba, který s občany své obce navštíví Libňatov druhý srpnový víkend. Podrobnosti a obrázky přináší článek v Krkonošském deníku.

Petr Záliš, 25.7.2011

Stezky za poznáním

Turistický region Kladské pomezí se může chlubit přírodním, kulturním i historickým bohatstvím. Návštěvníci i místní obyvatelé se mohou seznámit se zajímavými místy nebo odbornými informacemi díky poměrně husté síti naučných stezek. Kde všude se nacházejí a jaký je jejich stav se rozhodlo zjistit občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice v rámci projektu Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky. Na tomto mapování se kromě Centra rozvoje podílejí i partneři projektu – MAS Mezi Úpou a Metují, Sdružení pro Vízmburk a MAS Království – Jestřebí hory. Podívejte se na reportáž, která mapuje aktuální dění.

Nasetelevize.cz, 12.7.2011

Mikroregion Poondavie přijíždí

Po více než roce opět zavítají do území naší Místní akční skupiny zástupci Mikroregionu Poondavie. Celkem tu stráví čtyři dny a je pro ně připraven bohatý program, který se bude týkat hlavně víkendu 2. a 3. července. Sobotní dopoledne stráví ve všesportovním areálu v Havlovicích, kde se zúčastní fotbalových zápasů kvalifikační skupiny turnaje HAPO. Odpoledne bude následovat přesun do Vítězné, kde navštíví tradiční Den obce, a to hlavně jeho večerní program. Celou neděli by pak všichni měli strávit opět ve všesportovním areálu, v případě postupu – finálová skupina HAPO – a zároveň hrát i minigolf, nohejbal, tenis včetně samostatných sportovně společenských aktivit. Večer bude na všechny čekat neformální posezení se zástupci spolků, škol, firem a obcí. Pro bližší informace se podívejte na program. V případě zájmu o setkání nás neváhejte kontaktovat.

Kateřina Valdová, 23.6.2011

Stezky za poznáním a Modrý pás Úpy spojují sousední MAS

Na jednání v Havlovicích a v Maršově u Úpice 22. a 23. října 2010 bilancovali zástupci MAS Království – Jestřebí hory společně s MAS Mezi Úpou a Metují a Centrem rozvoje Česká Skalice svoji spolupráci od roku 2007. V druhé části programu začali plánovat na další období společné akce, na kterých by se všechny tři organizace podílely. Smyslem těchto aktivit je propojit území obou sousedních MAS. Více informací je v přiložené zprávě.

Kateřina Valdová, 16.2.2011

Stezky za poznáním budujeme společně s partnery

Zástupci MAS Království – Jestřebí hory se v pátek 11. února účastnili jednání o projektu "Stezky za poznáním - šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky". MAS KJH se tak spolu se spřátelenou MAS Mezi Úpou a Metují stala partnerem občanského sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS) - koordinátora projektu. Ten má za cíl využít historického, kulturního a přírodního dědictví regionu pro tvorbu specifického regionálního produktu – stezek za poznáním a prezentovat tak i další zajímavosti regionu - jako je folklór, gastronomie, tradiční výroba i zemědělství. Více informací je na stránkách CRČS nebo v přiložené tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 14.2.2011

Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie

Škola obnovy venkova Královéhradeckého kraje a MAS Království – Jestřebí hory pořádaly v rámci projektu podpořeného z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve dnech 28. - 31. října společný poznávací seminář „Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie“, určený zejména pro starosty obcí, členy zastupitelstva a mikroregionů i pracovníky samosprávných úřadů. Poznávací seminář byl zaměřený na představení regionálních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen prohlídkou místních obcí, škol, školek, kostelů a sportovišť, ale už viděly výsledky takové regionální spolupráce, jako je například keltský kalendář v Bánovciach nad Ondavou. Vzájemné získávání nových zkušeností a kontaktů je tím nejdůležitějším krokem k úspěšné budoucí spolupráci. Více o akci najdete v přiloženém reportu z cesty ZDE a seznam účastníků naleznete ZDE. Prohlédněte si také fotogalerii.

Kateřina Valdová, 5.11.2010

Pozvánka do Mikroregionu Poondavie

Rád bych Vás pozval na poznávací seminář na Slovensko s názvem "Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie", který pro Vás připravuje Škola obnovy venkova Královéhradeckého kraje a MAS Království - Jestřebí hory. Seminář se uskuteční v termínu 28.10. - 31.10.2010. Více o programu semináře se dočtete v pozvánce. Vaše přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději do 19.10.2010 na emaily: l.fodorova@rada-severovychod.cz a balcar@zsul.cz.

Jan Balcar, 6.10.2010

Na společném projektu budou spolupracovat tři partnerské MAS

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, MAS Mezi Úpou a Metují a MAS Podchlumí dlouhodobě spolupracují na bázi výměny zkušeností, poradenství a částečně na společných projektech. Novou společnou aktivitou by měl být projekt "Naše hřiště – relaxace pro všechny generace" z Programu rozvoje venkova – opatření 4.2.1. Spolupráce. Proto přijměte pozvání na veřejné projednávání tohoto projektu, které se uskuteční po Valné hromadě MAS Království – Jestřebí hory. Více plakátek.

Jan Balcar, 19.3.2010

Do našeho regionu zase míří přátelé z východního Slovenska

Příští týden 18. - 21.3. do našeho regionu opět zavítají přátelé z partnerského východoslovenského Mikroregiónu Poondavie. Během svého pobytu navštíví obce Hajnice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Havlovice. Podrobný program najdete v příloze. Pro všechny, kteří již byli s námi na výpravě na Slovensku nebo hostili předešlé výpravy či se s nimi ještě nesetkali a mají chuť se seznámit, platí pozvání na pátek 19.3. od 19 hodin do Bowlingu ve Rtyni v Podkrkonoší.

Jan Balcar, 14.3.2010

Chalani od Zemplína dobyli Podkrkonoší!

Slovenské hudební trio Oceľáre z Falkušoviec v pátek večer rozdovádělo kulturák v Libňatově. Právě tam se našla osmdesátka folklorních fanoušků, kteří tancovali, zpívali a juchali až do rána. Slováci ale taky nezůstali doma!  Z východních končin Slovenska, z partnerského Mikroregiónu Poondavie, k nám zavítala asi dvacítka starostů. Ti okusili  kulturu, tradice i zvyky našeho podhůří a ve folklorním stylu protančili podrážky bot na Československé veselici. Stránky Libňatova nám nabízejí zajímavý fotoreport. Můžete si prohlédnout i další obrázky.

Petr Záliš a Radek Pulkrábek (Televize TIRIS HK), 9.11.2009

Dva roky poté

V listopadu 2007 do našeho regionu poprvé zavítali starostové, učitelé, zaměstnanci úřadů, členové místních spolků a další obyvatelé z východoslovenského regionu Poondavie. Zástupci 12 obcí podepsali před dvěma lety 12.11. s vedením naší MAS Království - Jestřebí hory partnerskou smlouvu a byla navázána spolupráce. Od té doby každý rok probíhá vzájemná návštěva obou regionů. Do projektu spolupráce se zapojilo už mnoho spolků a obcí. Jaký program jsme připravili pro letošní rok můžete zhodnotit v příloze. Na společný Československý večer, který se bude konat pátek 6.11. od 20.00 hodin v libňatovském Kulturním domě, jsou zváni všichni členové MAS, starostové obcí, účastníci zájezdu z obce Libňatov, kteří v létě navštívili obec Trhoviště, zástupci HAFA Havlovice, všichni kdo byli s námi na Slovensku a všichni, kdo se podílí na programu pro naše hosty. Těšíme se na vás! Prohlédněte si fotografie pořízené Ludkou Durčákovou, starostkou obce Bánovce nad Ondavou, lidovou vyprávěčkou a členkou folklorné skupiny Ondavčanka: místní škola měla inspiraci v Hájemství - Vítězná.

Jan Balcar, 23.10.2009

Představitelé našeho regionu navštívili slovenské přátele

Dvanáctičlenná ekipa starostů, organizačních pracovníků a dalších zástupců regionu Jestřebích hor se koncem května vydala do končin partnerského východoslovenského Mikroregiónu Poondavie. Náročné a též zdlouhavé cestování čítající 630 kilometrů způsobilo většině posádky nepatrnou malátnost. Milé přivítání ze stran partnerů však bylo velmi působivé, a tak první společná večeře proběhla doslova v pestrém rozmaru. V přiložené tiskové zprávě jsou bližší informace. Je evidentní, že přátelské setkání s našimi partnery se doopravdy vydařilo. To ostatně dokládají i naše obrázky. Doufejme, že obdobný ráz úspěšnosti získají také avizované projekty, zaměřené na školství a enviromentalní výchovu v rámci mezinárodní spolupráce.

Petr Záliš, 7.6.2009

Reportáže přibližující pobyt slovenských přátel u nás

Vážení přátelé, nedávný pobyt slovenských přátel v našem regionu přibližuje několik reportáží. Klikněte na www.televize-JS.cz - příspěvek Moravské vinobraní, na www.nasetelevize.cz nebo na www.youtube.com. Jsem rád, že se akce povedla. Slovenským kolegům se u nás moc líbilo. Naším cílem je pravidelné setkávání s partnery z Mikroregionu Poondavie. Jsem rád, že jsme opět přispěli k navázání dobrých vztahů a poskytli prostor pro vznik hlubší spolupráce. Chci poděkovat všem, kteří se na úspěšné akci podíleli! Čtěte více.

Jan Balcar, 27.10.2008

TV reportáž - Ondavčanka v Podkrkonoší zabodovala

Na našich stránkách se ještě vracíme k nedávné návštěvě delegace z partnerského Mikroregionu Poondavie. Do našeho Království – Jestřebí hory zavítali mimo jiné zástupci slovenských škol a školských zařízení. Prohlédli si například základní školu v Pilníkově. Součastí akce byla i prohlídka obcí regionu, soutěž hasičů a další sportovní a kulturní aktivity v okolí. Jak dokládá televizní reportáž, další náplní bylo vystoupení famózního folklórního souboru Ondavčanka. Nechyběla ani pozoruhodná kulturní vložka v podobě sehrané scénky o rozdílech mezi moderní ženou a lidovým děvčetem vyznávajícím tradice. Vystoupení Ondavčanky mohli občané vidět v Pilníkově, Libňatově i Havlovicích. "Navázanou spolupráci se slovenskými přáteli chceme i nadále všestranně rozvíjet," slibuje ředitel Království - Jestřebí hory o.p.s. Jan Balcar.

Petr Záliš, 15.10.2008

V Libňatově a Pilníkově zanotuje slovenská Ondavčanka

Folklorní soubor Ondavčanka zavítá v pátek 3.10. do Libňatova. Skupina z obce Bánovce nad Ondavou z Mikroregionu Poondavie (východní Slovensko) zazpívá ve 20 hodin v místním kulturním domě zemplínské, rusnácké a slovenské lidové písně. Divákům se představí 10 děvčat, která budou doprovázena harmonikami. Kulturní dům, který absolvoval rozsáhlou rekonstrukci, bude hostit prvně zahraniční účinkující. Libňatovské vystoupení přibližuje plakát. Předtím se Ondavčanka představí od 17 hodin v Pilníkově. Srdečně zvou obce Libňatov a Pilníkov a také Království - Jestřebí hory o.p.s.

Jaroslav Tomeš, Jan Balcar, 23.9.2008

V našem regionu zanotuje slovenská Ondavčanka

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory úspěšně rozvíjí spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery. Příkladem za všechny jsou společné projekty našeho regionu a východoslovenského Mikroregionu Poondavie. Tak například koncem června letošního roku se fotbalisté FC Trhoviště představili na Havlovickém poháru. Ve smlouvě mezi těmito regiony je slib, že se obě strany jednou do roka navštíví. Konkrétní zájem o spolupráci s Trhovištěm projevila Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice a Obec Havlovice. Na druhého až pátého října se chystá návštěva slovenského souboru Ondavčanka. Spolu s ním k nám dorazí starostové i zástupci místních institucí.

Petr Záliš, 31.8.2008

Království – Jestřebí hory rozvíjí mezinárodní spolupráci

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory v poslední době významně rozvíjí spolupráci se zahraničními partnery. Přijíždějí sem zástupci spolků, firem, škol a obcí z celého světa. Náš region velmi aktivně spolupracuje například s východoslovenským mikroregionem Poondavie. V listopadu 2007 podepsal partnerskou smlouvu a letos v dubnu jel prozkoumat region podél řeky Ondavy v plné kráse. Další důležité informace obsahuje přiložená tisková zpráva nebo je poskytne Dr. Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s. na telefonu 777/851871.

Petr Záliš, 29.7.2008

Slovenští partneři si zahráli na Havlovickém poháru

Spolupráce navázaná mezi Královstvím – Jestřebí hory a východoslovenským Mikroregionem Poondavie přináší první ovoce. Fotbalové družstvo Trhovište (viz foto) zastupující uvedený mikroregion se zúčastnilo Havlovického poháru, bylo nejvzdálenějším účastníkem letošního ročníku. "Jsme velmi rádi, že jsme si tu mohli kopnout. Atmosféra turnaje byla nádherná," nešetřil komplimenty dravý útočník slovenského týmu a starosta Trhovište v jedné osobě Róbert Koba (na snímku). "Slovenští přátelé nastoupili v silné sestavě, přivezli několik šikovných hráčů. Na hřišti nezvyklých rozměrů ale zaplatili nováčkovskou daň, navíc se na nich projevila únava po dlouhé cestě. Jinak sehráli kvalitní zápasy, zanechali určitě dobrý dojem," nechal se slyšet Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s.

Petr Záliš, 4.7.2008

Expedice Mikroregion Poondavie se povedla

Představitelé Království - Jestřebí hory mají za sebou vydařenou Expedici Mikroregion Poondavie. Zájezdu na východní Slovensko se zúčastnili také zástupci Centra rozvoje Česká Skalice. Od čtvrtka do neděle absolvovali nabitý program. Se slovenskými přáteli se vzájemně informovali o uskutečněných a chystaných projektech, prohlédli si i Zemplínskou Šíravu. Došlo také na kulturu a sport. Vše dokumentují obrázky pořízené našimi fotoreportéry.

Petr Záliš, 16.4.2008

Partnerská MAS nabízí účast na exkurzi

Naše partnerská Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují pořádá exkurzi do MAS v Polsku a také do Moravskoslezského kraje. Pořadatelé zájezdu by rádi zaplnili celý autobus, proto Vám nabízejí možnost zúčastnit se. Zde je pozvánka na exkurzi a závazná přihláška. V případě zájmu kontaktujte co nejdříve Zdeňku Hovorkovou z MAS Mezi Úpou a Metují na elektronické adrese zdenavysokov@seznam.cz, případně na telefonním čísle 606 636 640.

Petr Záliš, 9.4.2008

Expedice Mikroregion Poondavie startuje už ve čtvrtek!

Expedice Mikroregion Poondavie se kvapem blíží. Zástupci Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory naberou směr východní Slovensko ve čtvrtek 10. dubna v 5 ráno z úpického autobusového nádraží. Za dvanáct hodin by výprava měla být na místě. Slovenští přátelé už také upřesnili program, který pro své hosty z Podkrkonoší připravili. Součástí výpravy jsou zástupci spolků, škol a školek z našeho regionu, kteří jedou dojednat konkrétní formy spolupráce s potenciálními slovenskými partnery. Zájezdu se mohl zúčastnit každý, nabídka byla adresována členům MAS i široké veřejnosti.

Petr Záliš, 7.4.2008

Batňovice hostily jednání s polskými přáteli

V Batňovicích proběhlo 29.12.2007 další kolo jednání Svazku obcí Jestřebí hory a Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory s polskými přáteli z Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Setkání provázela přátelská, uvolněná atmosféra, což dokazují naše obrázky. V restauraci Bulánek padly první nápady, byl tu rovněž představen nástin vize spolupráce mezi oběma regiony. Byly zde také předány podklady pro přípravu partnerské smlouvy mezi MAS a Gminou. Svazek obcí Jestřebí hory už smlouvu se stejnými polskými partnery podepsal v roce 2004.

Jan Balcar, 4.1.2008

Partnerství s polskými partnery navázáno

Království - Jestřebí hory v letošním roce navázalo spolupráci s polskými přáteli z regionu Jelcz - Laskowice, kteří mají dlouhodobější spolupráci se Svazkem obcí Jestřebí hory. Proběhlo již první oficiální setkání. Podepsání partnerské smlouvy se připravuje na jaro příštího roku. Hlavní důvodem této spolupráce je výměna zkušeností a spolupráce mezi neziskovým sektorem.

Petr Záliš, 22.12.2007

Slovenští přátelé si prohlédli Podkrkonoší

Slovenští přátelé v Podkrkonoší Hodně pestrý program absolvovali minulý týden v našem regionu přátelé ze slovenského Mikroregiónu Poondavie. Parta vedená Jánem Záhorským podepsala s představiteli Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory partnerskou smlouvu ve Rtyni, kde se potom hrál mezinárodní bowling Čechy - Slovensko (z vítězství se radovali domácí). Hosté si prohlédli také Kohoutov, kde navštívili keramickou školu paní Tyrnerové, pekárnu Roland nebo rodinnou farmu Skramlíkových. V Havlovicích se přátelé z východního Slovenska seznámili s moderním sportovním areálem nebo fungováním tepelného čerpadla v kulturním domě. V Úpici se pak setkali s kolegy - starosty ze Svazku obcí Jestřebí hory, zavítali na lánskou školu a svou návštěvou poctili i starobylou Dřevěnku.

Petr Záliš, 19.11.2007

Partnerství s Mikroregiónem Poondavie stvrzeno

Podpis smlouvy Království - Jestřebí hory podepsalo Smlouvu o partnerství se slovenským Mikroregiónem Poondavie. Důležitý dokument podepsali v pondělí 12. listopadu v Bowling baru ve Rtyni v Podkrkonoší předseda Správní rady Království - Jestřebí hory o.p.s. Mgr. Jaroslav Balcar a předseda Mikroregiónu Poondavie MVDr. Ján Záhorský. Historické okamžiky zachycuje naše fotoreportáž. "Hledali jsme na Slovensku partnera a vybrali si právě tento mikroregion. Nyní zvažujeme možnosti spolupráce například v neziskovém sektoru nebo v oblasti školství. Slovenští přátelé jsou teď u nás, na jaře bychom jim návštěvu měli oplatit," přiblížil krátce po podpisu smlouvy Balcar. "Iniciativa přišla z české strany. Naše partnerství by mělo mít spojitost s programem LEADER. Využili jsme této možnosti, abychom získali zkušenosti, které se určitě budou hodit při vytváření místní akční skupiny u nás, na východě Slovenska," vysvětluje Záhorský. Slovenští přátelé se v úterý 13. listopadu sešli v Úpici se starosty podkrkonošských měst a obcí. Předtím si stihli prohlédnout Suchovršice, kozí farmu v Kohoutově nebo moderní sportoviště v Havlovicích.

Petr Záliš, 12.11.2007

Naše MAS podepíše smlouvu se slovenskými partnery

Podpis smlouvy Členové Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory jsou srdečně zváni do Bowling baru ve Rtyni v Podkrkonoší. V pondělí 12. listopadu 2007 se zde uskuteční slavnostní podpis Smlouvy o partnerství mezi naší MAS a slovenským Mikroregiónem Poondavie za účelem tvorby a realizace rozvojových strategií a přípravy na programy LEADER. Jednání se slovenskými přáteli bude zahájeno úderem 17. hodiny. Prospěšná věc byla předjednána dne 28. září ve slovenské obci Trhovište, kde Království - Jestřebí hory zastupovali Dr. Jan Balcar, Jaroslav Jörka a Eva Řeháková. Nabízíme zápis a obrázky z tohoto jednání.

Petr Záliš, 6.11.2007

Setkání se slovenskými přáteli se blíží

Úpice Vážené paní starostky, vážení pánové starostové! Dovolte, abych Vás osobně pozval na setkání starostů Mikroregiónu Poondavie (Slovensko) a starostů regionu Království - Jestřebí hory (Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory). U příležitosti návštěvy partnerů bychom rádi uspořádali setkání starostů, které by mohlo pomoci rozvoji našeho regionu. Setkání se uskuteční v úterý 13.11.2007 od 9 hodin v budově Městského úřadu v Úpici. Úvod obstará představení regionů, pak se proberou možnosti spolupráce a na závěr dojde i na neformální diskusi. Končit by se mělo kolem jedenácté. Přesný program hostů ze Slovenska u nás přibližuje tato příloha. Věřím, že naše první společná schůzka přispěje k vzájemnému poznání nejen s našimi slovenskými přáteli, ale i mezi starosty našeho regionu.

Jan Balcar, 1.11.2007