Odkazy


Logo Instituce WWW stránky
Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz
Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz
LEADER+ http://leader.isu.cz
Národní síť místních akčních skupin ČR www.nsmascr.cz
Spolek pro obnovu venkova ČR www.spov.org
Spolek pro obnovu venkova - Královéhradecký kraj www.obnovavenkova.cz
Celostátní síť
pro venkov
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov