Strategie 2014 (SCLLD)
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. zajišťuje administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS prostřednictvím projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Království - Jestřebí hory
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002838.
Datum zahájení a datum ukončení projektu: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2023.
V rámci projektu budou realizovány přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti a animační činnosti spojené s naplňováním strategie CLLD na území MAS KJH a animace škol a školských zařízení v OP VVV.
Cílem projektu je seznámit potenciální žadatele s možnostmi čerpání finanční podpory na realizaci projektových záměrů v souladu se strategií CLLD. Asistovat jim v roli konzultantů při přípravě a podání projektové žádosti. Budoucím příjemcům dotace poskytovat konzultační podporu při realizaci projektových záměrů a v době udržitelnosti projektů.
Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Království - Jestřebí hory“, registrační č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002838 je realizován díky finanční podpoře z EU.

Harmonogram výzev IROP 2021

Harmonogram výzev IROP 2020 - aktualizace

Harmonogram výzev IROP 2020

Harmonogram výzev IROP 2018

Harmonogram výzev OPZ 2018


Archiv přípravy SCLLD
Archiv - realizace Strategie 2014+