Místní akční plány

Tento projekt „MAP Trutnovsko II“ je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402.

Cílem projektu je naplňovat priority identifikované v rámci předchozího projektu MAP I, tj. prostřednictvím společného akčního plánování podpořit aktivity implementace. Dílčím cílem je na základě prohloubené a koordinované spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a logicky zapojit do těchto aktivit co nejvíce relevantních subjektů z území.


ÚZEMÍ MAP

DOKUMENTY MAP

KONTAKTY NA PROJEKTOVÝ TÝM

Na školy putoval náš aktualizovaný dotační kalendář

Představitelé ani zřizovatelé škol často nemají úplný přehled o tom, jaké dotační příležitosti se jim nabízejí. Mají ale podporu realizačního týmu projektu Místní akční plán Trutnovsko II, který jim dvakrát ročně posílá aktualizovaný dotační kalendář. V těchto dnech od nás putoval na školy aktuální přehled dotačních příležitostí, zaměřený hlavně na evropské a národní zdroje financování. Vzdělávací zařízení na území ORP Trutnov také mohou bezplatně konzultovat své investiční záměry s naším finančním expertem Michalem Hátle.

Petr Záliš, 28.6.2021

Letní škola Místně zakotveného učení a Klimatický kemp

V Horním Maršově uspořádáme na sklonku léta Letní školu místně zakotveného učení a ještě máme pár volných míst. Uzávěrka je prodloužena, pozvánka je v příloze a na tomto odkazu. Zároveň připojuji i druhou letní akci - tentokrát pro mladé - Klimatický kemp. I tam je uzávěrka prodloužena. Přihlášky na obě akce posílat ideálně do konce týdne, ale pokud se nezaplní, přibereme zájemce i později.

Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER, 28.6.2021

Do Úpice dorazily terénní organizace

Rizikové chování dětí bylo ústředním tématem dalšího jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti, která funguje v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Na setkání 21.6. v Úpici dorazili i zástupci organizací PROSTOR PRO Hradec Králové a ZVONEK pro rodinu Trutnov, které s problematickými dětmi i jejich rodinami pracují. Dle zúčastněných jsou podobná setkávání potřebná a prospěšná. Přikládáme zápis z jednání nebo fotogalerii.

Petr Záliš, 22.6.2021

Ředitelé škol a školek vyrazili do Krkonoš

První týden v červnu jsme s řediteli škol i školek z území ORP Trutnov vyrazili na další inspirativní výjezd. Ve středu 2.6. jsme nabrali směr Krkonoše. První zastávkou naší výpravy bylo Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Manželé Hana a Jiří Kulichovi nás seznámili s činností střediska, zdejšími ekologickými programy nebo s historií bývalé fary, ve které SEVER sídlí. Učitel Základní školy Žacléř Radovan Vlček poté pohovořil na téma místně zakotvené učení, představil také svou krásnou knihu o Rýchorách. Účastníci zájezdu se pak přesunuli do penzionu Stříbrný pramen v Janských Lázních, kde našli dočasné útočiště. Petr Jan Novák zde představil své výukové programy zaměřené na inkluzi, finanční gramotnost nebo rozvoj podnikavosti. Ve čtvrtek jsme využili krásného počasí a s koloběžkami jsme se nechali vyvézt kabinovou lanovkou na Černou horu. Pozvolný sjezd zpátky do lázeňského střediska byl prokládán zastávkami a neformálními diskusemi na téma místně zakotvené učení anebo zdravý životní styl. V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. se během akce rovněž uskutečnila jednání pracovních skupin Ředitelé škol a Místní lídři. Setkání probíhající do pátku 4.6. bylo účastníky hodnoceno kladně. Všichni se už těší na další výjezd - na podzim se vypravíme do Safari Parku ve Dvoře Králové. Inspirativní výjezd s řediteli do Janských Lázní přibližují naše obrázky.

Petr Záliš, 15.6.2021

Zpravodaj MAP - pohádková audia nebo ředitelé v Krkonoších

Červnové vydání Zpravodaje MAP je z velké části věnováno naší výzvě „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem“. Načítání pohádkových audioknih se ujali žáci základních škol a ZUŠ Trutnov. Všem zapojeným moc děkujeme! Zajistili jsme jim odměnu v podobě vstupenek do královédvorského Safari Parku. Více v našem videu. Ve Zpravodaji MAP hodnotíme také cyklus webinářů UČITELÉ SOBĚ nebo další Inspirativní výjezd ředitelů MŠ a ZŠ.

Petr Záliš, 10.6.2021

Pracovní skupina Ředitelé škol jednala v Krkonoších

Pracovní skupina Ředitelé škol jednala v netradičním prostředí. Sešla se 4.6.2021 v prostorách Penzionu Stříbrný pramen v Janských Lázních, který hostil účastníky dalšího inspirativního výjezdu ředitelů ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov. Na setkání pracovní skupiny se mimo jiné hovořilo o možné kombinaci projektů MAP a Šablony pro nestátní neziskové organizace. Bližší informace najdete v zápisu z jednání.

Petr Záliš, 4.6.2021

Naše MAS navázala spolupráci se Safari Parkem

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. navázala spolupráci se Safari Parkem ve Dvoře Králové. Radost by z ní mohli mít hlavně školáci a jejich učitelé, kteří se zapojili do našich výzev vyhlášených v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Více v našem novém videu.

Petr Záliš, 31.5.2021

Místní lídři řešili online výuku i přechod do "normálu"

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. se pravidelně scházejí i Místní lídři. V úterý 25. května 2021 se potkali prostřednictvím videokonference. Hodnotila se probíhající online výuka i přechod na prezenční formu vzdělávání. Hovořilo se také o blížícím se inspirativním výjezdu ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ do Krkonoš. Místní lídři hodnotí tato setkání jako velmi přínosná a prospěšná.

Petr Záliš, 25.5.2021

ZUŠ Trutnov vsadila na Hrubína, Erbena a Čapka

Jsme rádi, že se k naší výzvě "Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem" připojila také Základní umělecká škola Trutnov. Výsledkem je osm krásných audioknížek na motivy pohádek Františka Hrubína, Karla Jaromíra Erbena a Josefa Čapka. Děkujeme šikovným žákům školy a také učitelkám Aleně Rodrové a Šárce Zikové, která daly skvělou partu mladých umělců dohromady. Pohádková díla ZUŠ Trutnov si můžete poslechnout zde. Výzvu jsme pořádali v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II.

Petr Záliš, 20.5.2021

Pohádkové audioknížky z Vlčic

Máte rádi pohádky Boženy Němcové, Josefa Čapka nebo Karla Jaromíra Erbena? Pak si určitě pusťte audioknížky žáků Základní školy Jana Amose Komenského ve Vlčicích. V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II zpracovali školáci z Vlčic celkem 12 pohádkových příběhů, poslechněte si je zde. Vlčickým školákům i jejich učitelce Anně Plovajkové moc děkujeme a věříme, že se audioknížky na mateřských i základních školách v území ORP Trutnov budou líbit.

Petr Záliš, 20.5.2021

UČITELÉ SOBĚ: vzájemná pomoc a inspirace

Učitelé na Trutnovsku si pomáhali navzájem. V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II jsme uspořádali cyklus webinářů UČITELÉ SOBĚ, lektory byli samotní kantoři. Svým kolegům ukazovali, jakým způsobem předmět v rámci distančního vzdělávání vyučují, jaké přitom používají metody a pomůcky. Ostatní účastníci pak také prozradili, co se jim v rámci výuky osvědčilo. Cyklus odstartoval 13. dubna 2021 webinářem Chemikáři chemikářům s lektorkou Veronikou Balcarovou. Workshop Angličtináři angličtinářům pak vedla Petra Nývltová, učitelů matematiky se ujala Iveta Jiříčková. Setkání zeměpisářů se konalo pod taktovkou Michala Šafránka. Na výuku na prvním stupni základních škol byl zaměřen webinář lektorky Daniely Dvořáčkové, na setkání Mateřinky mateřinkám přilákala spoustu zájemkyň Dagmar Kážová. Účastníci hodnotili tento cyklus jako velmi přínosný, rádi by se podobně scházeli i v budoucnu.

Petr Záliš, 20.5.2021

Úžasné pohádkové příspěvky ZŠ Mládežnická Trutnov

Pohádkové příběhy klasických autorů oslovily také žáky a učitele Základní školy Mládežnická v Trutnově. Jsme moc rádi, že se i tato škola připojila k výzvě "Oprašujeme pohádkou klasiku aneb děti čtou dětem", kterou jsme vyhlásili v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Poslechněte si, jak nadšenci z Mládežnické zpracovali pohádku Boženy Němcové O hloupém Honzovi, příběh Zdeňka Milera O kohoutkovi a slepičce nebo klasiku od Karla Jaromíra Erbena Hrnečku, vař!.

Petr Záliš, 19.5.2021

Základní škola Mraveniště Markoušovice podpořila naši výzvu přímo pohádkově

Základní škola Mraveniště Markoušovice vede děti nejen k poslechu, ale také k interpretaci pohádek. Do naší výzvy "Oprašujeme pohádkou klasiku aneb děti čtou dětem" se markoušovičtí školáci zapojili parádně, poslali pro děti ze školek z Trutnovska hned 14 audioknížek! Moc pěkná ztvárnění děl Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové nebo Josefa Čapka si poslechněte zde. Velké poděkování zaslouží mistr zvuku Zdeněk Portych a ředitelka školy Eva Portychová, která dokázala děti do této akce ve velké míře zapojit. Výzva je součástí projektu MAP Trutnovsko II.

Petr Záliš, 16.5.2021

Pohádkové audioknížky z Horního Maršova

Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem. Tak se jmenuje výzva vyhlášená v rámci projektu na podporu vzdělávání Místní akční plán Trutnovsko II. Poslechněte si, jak se k akci připojili žáci Základní školy v Horním Maršově, kteří krásně namluvili pohádky Karla Čapka. Vybrali si Pohádku vodnickou a také Pohádku ptačí. Tu zde máme namluvenou Kristýnou Mikuláškovou nebo více hlasy.

Petr Záliš, 14.5.2021

Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort

Do Podkrkonoší, rodného kraje bratří Čapků, je situovaný nejeden pohádkový příběh. Není proto divu, že se pohádka Josefa Čapka "Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort" dočkala audioknižní podoby. Vděčíme za to šikovným žákům a učitelkám ZŠ Úpice-Lány, jmenovitě Janu Balcarovi, Sindy Ďuranové, Janu Vlčkovi a kantorkám Ivetě Votočkové a Zdeňce Prouzové. Jejich audiokniha vznikla v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Úžasné dílo bude následně dělat radost dětem v mateřských školách celého Trutnovska. Pohádku si můžete pustit ZDE.

Petr Záliš, 13.5.2021

Zástupci škol jednali o rizikovém chování

Zasedací místnost Městského úřadu v Úpici hostila ve čtvrtek 6. května 2021 setkání zástupců škol z Úpicka. Téma bylo jasné - rizikové chování dětí na školách. Facilitátor setkání Michal Hátle v úvodu přítomné přivítal, následně jim představil výstupy z dotazníkového šetření na školách. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti s řešením jednotlivých problémů. Bylo zde mj. konstatováno, že představitelé naší země nejdou vždy mladým příkladem a například vulgarita je pak školáky vnímána jako naprosto běžná věc. Hovořilo se také o špatném chování dětí mimo školu, kyberšikaně nebo o tom, že spousta žáků po základní škole nechce pokračovat ve studiu. Bylo konstatováno, že na úpických školách nerovné prostředí není. Na toto setkání naváže 21.6. jednání organizací, které poskytuje terénní služby.

Petr Záliš, 7.5.2021

Volná pracovní místa v Mladých Bukách

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místa: učitel(ka) v ZŠ a MŠ. Nástup 25.8.2021. Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2022 s možností prodloužení na dobu neurčitou. Ukončení přihlášek v pátek 18.6.2021 ve 12 hodin. Bližší informace na telefonním čísle 603 149 509 (ředitel ZŠ) nebo 604 603 861 (vedoucí MŠ). Podrobnější informace v příloze.

Petr Záliš, 5.5.2021

Pracovní skupina pro rovné příležitosti chystala setkání zástupců škol

Pracovní skupina (PS) pro rovné příležitosti fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II má nové složení i vedení. Po odstoupení dvou dosavadních členek se novou vedoucí PS stala Eva Portychová. Na setkání PS konaném 4.5.2021 na Městském úřadě v Úpici se připravovalo blížící se setkání zástupců škol a školek Úpicka k rizikovému chování dětí. Setkání se zúčastnil také člen realizačního týmu MAP Michal Hátle, který bude setkání zástupců ZŠ a MŠ 6. května moderovat. Zápis z jednání je zde.

Petr Záliš, 5.5.2021

Místní lídři MAP rekapitulovali i plánovali

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II se ve středu 28. dubna uskutečnilo setkání místních lídrů. V úvodu se rekapitulovalo dění v rámci projektu MAP. Účastníci také plánovali další akce. Hovořilo se rovněž mimo jiné o doplňování chybějícího personálu v mateřských i základních školách nebo o klasifikaci žáků.

Petr Záliš, 28.4.2021

ZŠ Mraveniště Markoušovice shání pedagogickou posilu

Základní škola Mraveniště Markoušovice rozšiřuje pedagogický tým a hledá učitele nebo učitelku českého jazyka a matematiky Hejného metodou. Motivační dopis a životopis mohou uchazeči do 31. května zasílat na e-mail skola@domraveniste.cz Více informací najdete v příloze nebo na telefonu 737 162 461.

Petr Záliš, 27.4.2021

Chystáme se na projekt MAP Trutnovsko III

Vřelá spolupráce mezi Městem Trutnov, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a projektem MAP Trutnovsko vyvrcholila v dubnu rozhodnutím, že projekt MAP Trutnovsko III bude i potřetí koordinovat naše MAS. Zástupci – Tomáš Eichler (místostarosta Trutnova), Vladimír Provazník (předseda Řídicího výboru a starosta obce Malé Svatoňovice) a Jan Balcar (ředitel MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.) podepsali společné prohlášení pro Regionální stálou konferenci Královéhradeckého kraje, ve kterém veřejně deklarují tuto shodu. Zápis z internetového hlasování Řídicího výboru MAP najdete ZDE. Projekt bude zahájen 1. ledna 2023.

Jan Balcar, 23.4.2021

Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole

Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR uspořádá 4. května 2021 od 9 do 16 hodin online setkání odborného panelu „Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole“. Určeno je především pracovníkům škol a školských zařízení, zástupcům zřizovatelů a školských organizací, neziskových organizací a další odborné veřejnosti. Bližší informace, včetně detailního programu a registračního formuláře, naleznete zde. Případné dotazy zodpoví Zdeňka Jará, zdenka.jara@mmr.cz, tel. 720 980 022. Přikládáme pozvánku na setkání a také harmonogram. Účast na akci je zdarma.

Petr Záliš, 22.4.2021

Mladí pro klima

Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově aktuálně přichází s programem "Mladí pro klima". V rámci programu žáci společně s dalšími partnery z obce přemýšlejí o tom, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo ve své obci. Navrhnou, jaké místo by chtěli mít a jakým směrem se má rozvíjet do budoucna. Následně z několika záměrů vyberou jeden a ten společně realizují. Do programu se může zapojit jakákoliv základní nebo střední škola v České republice. Vstupní semináře pro učitele a ředitele proběhnou letos v květnu a v červnu. Více informací naleznete ZDE.

Petr Záliš, 19.4.2021

Jednání PS pro financování: audioknihy nebo příprava MAP III

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II jednala pracovní skupina pro financování. V rámci videokonference zazněly informace o nedávno uskutečněných aktivitách, například o školeních učitelů, aktualizaci Strategického rámce MAP nebo o načítání pohádkových příběhů žáky základních škol pro předškoláky. Řeč byla také o financování odměn pro žáky, o "sdílecím" pásmu Učitelé sobě nebo o přípravě MAP III. Zápis z jednání je zde.

Petr Záliš, 19.4.2021

Pozvánka na webinář k nástroji pro zápisy dětí do škol

Milé kolegyně, milí kolegové zasílám pozvánku na webinář k nástroji, který je možné využít pro zápisy dětí do základních škol. Tento nástroj nyní prochází pilotáží a webinář seznamuje s jeho možnostmi. Je bezplatný. Je určen především učitelům prvního stupně a zejména těm, kteří mají (nebo budou mít) první třídy. Pozvánku na webinář najdete ZDE.

Martina Maněnová, NPI ČR, 18.4.2021

Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. rozjíždíme novinku. Z pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti vzešla aktivita s názvem "Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem". Děti z prvního a druhého stupně základních škol nebo žáci základních uměleckých škol během dubna načítají krátké pohádkové příběhy klasických autorů. Výsledné "audioknihy" poputují do mateřských škol, kde je učitelky budou pouštět dětem. Dosud nezapojené školy ještě určitě mají šanci, pro bližší informace pište na zalis@kjh.cz nebo volejte 731 453 724. Přikládáme také příslušnou výzvu, kterou jsme počátkem dubna rozeslali na školy.

Petr Záliš, 12.4.2021

V Úpici se bude řešit rizikové chování na školách

Městský úřad v Úpici bude ve čtvrtek 6. května hostit setkání zaměřené na rizikové chování na školách. Dohodli se na tom zástupci pracovní skupiny (PS) pro rovné příležitosti, která funguje v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Zde je zápis z jednání PS, které proběhlo 8.4. formou videokonference.

Petr Záliš, 12.4.2021

Během krátké doby proškoleno více než 200 lidí!

Zejména ze strany mateřských škol byla v březnu a dubnu 2021 velká poptávka po webinářích se zaměřením na komunikační produkty Google. Během poměrně krátké doby se v rámci aktivit spadajících do projektu Místní akční plán trutnovsko II. podařilo proškolit více než 200 lidí! Jan Balcar zájemcům přiblížil oblíbený nástroj Google Meet, další lektorka Veronika Balcarová se zase zaměřila na Google Classroom nebo na digitální interaktivní tabuli Jamboard. Pokud bude zájem, jsme připraveni podobná školení zájemcům připravit i do budoucna.

Petr Záliš, 12.4.2021

Webináře zaměřené na nástroje pro online výuku

V době distanční výuky je stále velký zájem o školení zaměřená na užitečné platformy. Proto jsme v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. uspořádali v březnu a dubnu tři webináře s Václavem Fišerem a Zdeňkem Hetešem. Zkušení školitelé ze společnosti Edutime zájemcům přiblížili možnosti Google Meet a Microsoft Teams, seznámili zájemce s aplikacemi Whiteboard.fi nebo Classkick a v neposlední řadě se zaměřili také na grafický tablet a další užitečné nástroje.

Petr Záliš, 9.4.2021

Zpravodaj MAP - fotovýzva, webináře nebo iniciativa Učitelé sobě

Krátce po velikonoční koledě pro Vás máme Zpravodaj MAP. Dubnové vydání Zpravodaje přináší aktuální informace k projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Zaměřené je hlavně na průběh naší výzvy „Fotíme náš region“. Najdete v něm také informace k nové iniciativě Učitelé sobě nebo k aktuální nabídce webinářů. Přejeme pěkné počtení, hodně zdraví a hezké jarní dny!

Petr Záliš, 6.4.2021

Pozdravuji ZUŠku, posílám jí stužku!

Základní umělecká škola A. M. Buxton v Úpici uspořádá od 1.4. do 18.6. elektronický zápis do ZUŠ pro školní rok 2021/2022. Zápis bude zaměřený na hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. Elektronickou přihlášku najdete na www.izus.cz. Bližší informace jsou zde. ZUŠ A. M. Buxton Úpice také přichází se zajímavou výzvou.

Petr Záliš, 29.3.2021

Ředitelé škol probrali testování, očkování a další témata

Vládní opatření proti šíření covid-19 zabrala. Žáci a studenti se proto budou moci snad už brzy vrátit do škol. Tématu byly ve středu 24. března 2021 věnovány další "kulaté stoly" s řediteli MŠ, ZŠ, ZUŠ nebo speciálních škol. Představitelé škol tak měli jedinečnou příležitost k výměně zkušeností s očkováním pedagogů nebo připravovaným testováním dětí.

Petr Záliš, 28.3.2021

Region fotily i žákyně ZŠ Bratří Čapků

Do výzvy "Fotíme náš region" vyhlášené v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. se zapojila také Základní škola Bratří Čapků Úpice. Koordinátorkou za tuto školu byla paní učitelka Věra Nývltová, pěkné momentky zvěčnily žákyně 8.A Anna Písaříková a Dominika Meierová. Realizační tým MAP jim za to děkuje! Obrázky z úpické "Blahovky" podbarvené hudbou jsou k vidění zde.

Petr Záliš, 27.3.2021

MAP Trutnovsko oprašuje pohádkovou klasiku

V rámci projektu MAP Trutnovsko II. jednala pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání členů pracovní skupiny proběhlo online, přes platformu Google Meet. Cíl byl jasný - doladit především výzvu s názvem "Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem". Přečtěte si zápis z jednání.

Petr Záliš, 25.3.2021

Školáci z Malých Svatoňovic lovili beze zbraní

Šikovné fotografy mají i na Základní škole v Malých Svatoňovicích. Hned osm se jich zapojilo do výzvy "Fotíme náš region", kterou jsme vyhlásili v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Školní koordinátorkou výzvy byla učitelka Eva Brátová, akce byla pojata jako iniciativa Školního parlamentu. Nádherná fota z Malých Svatoňovic jsou k vidění zde.

Petr Záliš, 24.3.2021

Žáci ZŠ Mládežnická Trutnov fotili hory nebo západ Slunce

Vyhodnocování naší výzvy "Fotíme náš region" jede naplno. Dnes vám představíme nádherná díla žáků ZŠ Mládežnická Trutnov. Školáky tady pro focení Krkonoš, Trutnova, dramatické oblohy nebo úžasného západu Slunce získal učitel Jiří Šembera, moc děkujeme!

Petr Záliš, 23.3.2021

Školáci z Markoušovic zvěčnili památky i probouzející se přírodu

Při pondělku tu máme další příspěvek k aktuální výzvě Fotíme náš region. Tentokrát vám ukážeme krásné obrázky ze Základní školy Základní školy Mraveniště Markoušovice. Žáky pro focení získal učitel Michal Šafránek. Podívejte se, jak to dopadlo - slideshow s hudbou je zde. Za úžasné snímky z Markoušovic moc děkujeme!

Petr Záliš, 22.3.2021

Trutnovští školáci fotili Sněžku, zvířata i květiny

Dnes pro vás máme další přehlídku dovedností dětí, které se zapojily do výzvy realizačního týmu MAP Trutnovsko II "Fotíme náš region". Můžete si prohlédnout krásné obrázky žáků ZŠ R. Frimla v Trutnově. Poděkování zaslouží jak úžasní fotografové, tak i školní koordinátor fotovýzvy Pavel Bobr.

Petr Záliš, 18.3.2021

K výzvě Fotíme náš region se připojili žáci ZŠ Úpice-Lány

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II jsme vyhlásili výzvu Fotíme náš region. Společně s dalšími školami se do ní zapojila také ZŠ Úpice-Lány. Paní učitelka Iva Novák Roudná žáky školy namotivovala, vše zkompletovala a výsledkem je série úžasných 40 obrázků. Moc děkujeme a nabízíme koláž snímků šikovných fotografů z lánské školy.

Petr Záliš, 17.3.2021

Koordinátoři dětských parlamentů hodnotili i plánovali

Nedílnou součástí mnoha škol jsou dětské parlamenty. Jejich koordinátoři se na společném setkání seznámili s novinkami v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Prodiskutovali také další akce a v neposlední řadě se věnovali rovněž aktualizaci popisu potřeb regionu v oblasti fungování žákovských (studentských) parlamentů.

Petr Záliš, 17.3.2021

Na setkání s rodiči žáků došlo také na prevenci

Rodiče dětí ze základních a mateřských škol z území správního obvodu ORP Trutnov se měli možnost seznámit s novinkami v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Realizační tým MAP rodiče informoval o tom , co se dělo v poslední době. Došlo také na akce, které se teprve plánují, včetně aktivit zaměřených na prevenci. Během setkání byly také zodpovězeny všechny dotazy.

Petr Záliš, 17.3.2021

Řídicí výbor MAP schválil změny v projektech

Jednou z důležitých pravomocí řídicího výboru MAP Trutnovsko II je schválení projektových záměrů jednotlivých školek a škol v území ORP Trutnova. Na tyto projektové záměry mohou školy čerpat podporu z fondů EU jako například IROP nebo nově i PRV. Seznam a aktualizovaný dokument Strategický rámec MAP Trutnovsko II najdete ZDE. Zápis z elektronického hlasování je ZDE.

Petr Záliš, 12.3.2021

Setkání ředitelů k zápisům do MŠ a ZŠ

Zápisy do základních a mateřských škol se kvapem blíží. Realizační tým MAP Trutnovsko II. proto připravil online setkání ředitelů ZŠ a MŠ, na kterém zazněly potřebné informace. Poskytla je Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, přítomné seznámila se správním řádem, občanským zákoníkem a všemi dalšími aspekty týkajícími se přijímacího řízení. Zodpověděla i všechny dotazy.

Petr Záliš, 12.3.2021

Pohodlnější ON-LINE, aneb jak u počítače ochránit tělo a oči

Dlouhé sezení u počítače našemu zdraví neprospívá. My si ale můžeme práci z domu nebo distanční výuku zpříjemnit a přitom tělu ulevit. Přinášíme skvělou brožuru "Pohodlnější ON-LINE", která přináší spoustu užitečných tipů, včetně názorných obrázků. Jedná se o společné dílo kolegů z MAP ORP Dvůr Králové a MAP Opavsko a Vítkovsko. Můžete si stáhnout také instruktážní plakáty - Nastavení prostředí a Zásady proti unaveným očím.

Petr Záliš, 12.3.2021

Doporučení pro distanční výuku v mateřské škole

Kvůli zpřísnění vládních opatření se od pondělí poprvé během epidemie uzavřely mateřské školy. Minimálně výuka v posledním předškolním ročníku přitom musí pokračovat distančně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo metodický materiál, který by mateřským školám měl pomoci. K nahlédnutí je zde.

Petr Záliš, 3.3.2021

Zpravodaj MAP - žákovské parlamenty i přehled akcí

Světlo světa spatřil v těchto dnech další Zpravodaj MAP, aktuální magazín projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Březnové vydání je věnováno především školním parlamentům. Najdete v něm ale také aktuální informace o projektu MAP nebo přehled akcí, které chystáme pro nejbližší období.

Petr Záliš, 2.3.2021

Učitelé mají zájem o ukázkové hodiny

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání jednala 23.2. pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti. Úvod obstarala rekapitulace výstupů z nedávné SWOT analýzy. V rámci plánování dalších aktivit zazněl mimo jiné požadavek kantorů týkající se ukázkových hodin, vytipovaní učitelé budou osloveni. Připravují se také webináře pro učitele i rodiče zaměřené na digitální gramotnost. Zápis z jednání pracovní skupiny je zde.

Petr Záliš, 2.3.2021

Pracovní skupina pro rovné příležitosti hlásí ministerskou posilu

Naše pracovní skupina pro rovné příležitosti má nového člena. Jednání PS se 25.2. poprvé zúčastnila Miroslava Rattayová Vytvarová, odbornice na místní akční plány z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na příštím jednání PS RP 8.4. seznámí odborník na strategie a plánování Karel Turek přítomné s aktuální Analýzou rovných příležitostí MAP Trutnovsko II.

Petr Záliš, 2.3.2021

V rámci MAP provedena analýza místně zakotveného učení

Žáci zapojení do projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II posilují svůj vztah k místu, kde žijí. Realizační tým MAP provedl v regionu analýzu týkající se tzv. místně zakotveného učení. Z šetření vyplývá, že s postupy MZU pracují ve výuce na celkem šestnácti školách. Aktuálně například žáci 6. až 9. tříd ZŠ zapojených do projektu fotografují místa, kde žijí nebo kde navštěvují školu.

Petr Záliš, 22.2.2021

Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Projekt Místní akční plán Trutnovsko II myslí také na žákovské parlamenty. Úvodním krokem byla aktualizace databáze koordinátorů žákovských parlamentů a zjišťování jejich potřeb. Uskutečnilo se už úvodní jednání těchto koordinátorů. Během videokonference mj. zaznělo, že tématu žákovských parlamentů bude věnováno nejbližší vydání Zpravodaje MAP.

Petr Záliš, 17.2.2021

Školáci na Trutnovsku budou vyrábět pohádkové audioknihy

Výroba pohádkových audioknih, čtení předškoláčkům nebo ukázkové vyučovací hodiny. To vše se chystá v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II v oblasti čtenářské gramotnosti. Členové příslušné pracovní skupiny MAP "ladili noty" během videokonference, která se konala v úterý 9. února. Zápis z jednání je zde.

Petr Záliš, 16.2.2021

Výzva pro školáky: Fotíme náš region

V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II oslovujeme nadšence z druhého stupně základních škol z území obce s rozšířenou působností Trutnov. Přicházíme za nimi s výzvou „Fotíme náš region“. Hledáme zapálené kantory, kteří by byli ochotní strhnout své žáky k fotografování regionu. Každý z těchto učitelů se stane koordinátorem pro tuto fotovýzvu za danou školu a bude v kontaktu s pořadateli. Obrázky žáků 6. až 9. tříd ZŠ by měly mít vazbu k místu, kde autor snímku žije nebo navštěvuje školu. Zvěčňovat je možné zajímavá místa v regionu, momentky, krajinu nebo památky. Pro každou ze zapojených škol budeme mít připravenou odměnu. Pravidla výzvy a další potřebné informace najdete zde. Přikládáme také formulář, který je třeba vyplněný odeslat spolu s kolekcí fotografií.

Petr Záliš, 10.2.2021

Učitelům v Královéhradeckém kraji pomohou metodické kabinety

V rámci projektu SYPO (Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele) vznikají metodické kabinety. V letošním roce jsou to kabinety Přírodovědného vzdělávání (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) a sloučený kabinet Předškolního a prvostupňového vzdělávání. Jejich cílem je propojit mezi sebou učitele jedné aprobace v Královéhradeckém kraji a nabídnout jim prostor pro sdílení a výměnu zkušeností a inspirativních příkladů praxe kolegů. První fáze by měla být zaměřena na změnu rámcových vzdělávacích programů (RVP) příslušných předmětů. Učitelům budeme také pravidelně zprostředkovávat nové trendy a poznatky v jejich oboru. Kontakt na přírodovědný kabinet: robert.hager@kabinety.cz. Kontakt na prvostupňové vzdělávání: eva.hrabova@kabinety.cz. Za vaši spolupráci předem děkujeme.

Robert Hager, 5.2.2021

Výzva premiérovi: žádáme úplné otevření málotřídních škol!

Do výzvy premiérovi Andreji Babišovi požadující úplné otevření málotřídních škol se zapojilo už 680 těchto vzdělávacích subjektů. Iniciátorem výzvy je Adam Šimůnek, ředitel ZŠ Brantice na Bruntálsku. "Jsem přesvědčený o tom, že malé školy mohou fungovat bez omezení, aniž by představovaly epidemické riziko," tvrdí Adam Šimůnek. Úplné znění výzvy a formulář pro případné zapojení dalších málotřídních škol je zde.

Petr Záliš, 4.2.2021

Novinky v distanční výuce v roce 2021

Pokračující distanční forma výuky a novinky ve školství. To byla nosná témata setkání ředitelů škol z území ORP Trutnov. Ve čtvrtek 4. února se v rámci MAP Trutnovsko II prostřednictvím platformy Google Meet uskutečnila dvě jednání, od 13 hodin si vyměňovali zkušenosti ředitelky a ředitelé mateřských škol a prvního stupně základních škol, od 14 hodin pak došlo i na devítiletky, základní umělecké nebo speciální školy. Obou videomítinků se opět zúčastnila také Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Řeč byla o pilotáži zamýšleného středního článku podpory školství, o navýšení prostředků na platy učitelů i nepedagogických pracovníků nebo o výzvě premiérovi požadující otevření málotřídních škol.

Petr Záliš, 4.2.2021

Rodiče školáků z Trutnovska mají zajímavého pomocníka

Pro potřeby škol zapojených do projektu Místní akční plán Trutnovsko II jsme zakoupili licenci k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?“. Tento osvědčený průvodce je především inspirací k zamyšlení pro všechny rodiče. Materiál může být užitečný i pro výchovné a kariérové poradce na školách či pro učitele, kteří přemýšlejí o tom, jak nejlépe podporovat žáky v sebepoznávání. Přečtěte si tematický článek. Přikládáme také únorový Zpravodaj MAP, jehož hlavní náplň tvoří obsáhlejší rozhovor se spoluautorkou této e-knihy Andreou Csirke.

Petr Záliš, 3.2.2021

Lednový Zpravodaj MAP bilancuje i plánuje

Do rukou se Vám dostává první letošní vydání Zpravodaje MAP. Máme za sebou polovinu projektu, a tak můžeme bilancovat a zároveň i plánovat. V aktuálním čísle Zpravodaje MAP jsou například informace o setkání ředitelů škol, která jsme zorganizovali. Dvě online konference přinesly především cenné informace týkající se fungování škol v době opatření proti šíření koronaviru.

Petr Záliš, 6.1.2021

Spolek pro obnovu venkova chválí akci naší MAS

Spolek pro obnovu venkova ČR si všiml naší práce. Vánoční přání z MAS Království - Jestřebí hory připravené v rámci Místního akčního plánu Trutnovsko II s mateřskými školami a Nadací Krása pomoci našlo své místo na stránkách SPOV ČR. "Je to moc prima nápad, díky za něj," okomentoval naši iniciativu místopředseda SPOV ČR Jan Florian.

Petr Záliš, 29.12.2020

Výzva "Nikde nesmí býti smutno!" zaujala i TV reportéry

Naše vánoční výzva "Nikde nesmí býti smutno!" zaujala i reportéry Regionální televize Východní Čechy. ?? Mrkněte na aktuální reportáž. Dozvíte se v ní, jak akce pořádaná v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II vznikla nebo jak ji hodnotí ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Antonín Stanislav.

Petr Záliš, 21.12.2020

Aktuální legislativní změny s ohledem na covid-19 ve školství

Představitelé škol z Trutnovska společně řešili legislativní změny související s opatřeními proti šíření koronaviru. K tématu proběhly ve středu 16. prosince dvě videokonference. Jedna byla určena zástupcům mateřských škol a prvního stupně základních škol, druhá byla pro "devítiletky", základní umělecké školy a Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Spoustu důležitých informací zodpověděla účastníkům obou setkání Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Novinky týkající se Místního akčního plánu Trutnovsko II přítomným představili členové realizačního týmu MAP.

Petr Záliš, 17.12.2020

Předškoláci na Trutnovsku potěšili seniory

Mateřské školy na Trutnovsku zase podpořily dobrou věc. Tentokrát se připojily k naší výzvě „Nikde nesmí býti smutno!“ pořádané na podporu starších spoluobčanů. Děti a jejich učitelky ze sedmnácti školek nahrávaly vánoční videa, malovaly obrázky nebo vyráběly dárky. Z došlých videí vzniklo sváteční pásmo, které teď v regionu putuje nejen do domovů důchodců. Akce byla součástí vzdělávacího projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Partnerem projektu byla také Nadace Krása pomoci. Podrobnosti v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 17.12.2020

Přehled dotačních příležitostí je na světě

Zřizovatelé i ředitelé škol mají k ruce vydatného pomocníka. Zaslali jsme jim do území aktualizovaný přehled dotačních příležitostí. Speciální soubor je rozdělený na čtyři části, které mapují krajské, státní, evropské dotační příležitosti a také nadační zdroje. O pravidelně aktualizovaný přehled dotačních příležitostí je v našem území dlouhodobě zájem. Školy zapojené do projektu MAP Trutnovsko II mají také možnost bezplatně konzultovat své investiční záměry s naším finančním a dotačním expertem.

Petr Záliš, 3.12.2020

Aktualizovaná verze dotačního kalendáře opět nabídnuta
pro potřeby ředitelů škol a zřizovatelů

První prosincové úterý se sešla, formou videokonference, pracovní skupina (PS) pro financování. Rekapitulovala se činnost všech pracovních skupin MAP Trutnovsko II, uskutečněné implementační aktivity a platformy za rok 2020. Členové PS pro financování byli seznámeni členy realizačního týmu i s dalšími plánovanými aktivitami na rok 2021. Předmětem jednání byla mimo jiné i aktualizovaná verze dotačního kalendáře, který opět mohou ředitelé škol a zřizovatelé využít jako pomocníka pro své potřeby při realizaci projektových záměrů. Více se dozvíte v přiloženém zápisu z jednání. Klikněte také na přehled aktivit pořádaných v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II.

Petr Záliš, 2.12.2020

Tři pracovní skupiny ladily SWOT analýzu

V zasedací místnosti MAS Království - Jestřebí hory v Úpici se postupně sešly tři pracovní skupiny fungující v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. PS pro rovné příležitosti po dvou letech aktualizovala SWOT analýzu. Zápis z jednání, které se konalo v úterý 24. listopadu, je zde. PS pro rozvoj matematické gramotnosti dávala dohromady SWOT analýzu o den později, zápis z tohoto jednání je zde. Následně se stejné problematice věnovala PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, klikněte na zápis. Fotogalerie ze všech tří jednání je zde.

Petr Záliš, 25.11.2020

Nikde nesmí býti smutno!

Realizační tým projektu Místní akční plán Trutnovsko II připravil další akci, do které zapojí předškoláky. Mateřské školy v regionu dnes obdržely výzvu s názvem "Nikde nesmí býti smutno!". V době vánočních svátků se pokusíme společně potěšit naše seniory, obyvatele pečovatelských domů nebo domovů důchodců. Kompletní výzva je zde.

Petr Záliš, 23.11.2020

MAP podporuje spolupráci žákovských parlamentů

V rámci Místního akčního plánu Trutnovsko II jsme se rozhodli podpořit spolupráci žákovských parlamentů na školách zapojených do projektu. Již dříve se nám velice osvědčilo setkávání mezi parlamenty v rámci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, a proto bychom rádi obdobné aktivity rozšířili i na území ORP Trutnov. Hlavní myšlenkou a cílem je sdílení zkušeností jednotlivých parlamentů a zároveň zjišťování potřeb, které koordinátoři a žáci škol mají. Do území jsme dnes zaslali výzvu k aktualizaci databáze kontaktů na koordinátory žákovských parlamentů.

Petr Záliš, 23.11.2020

Nulté vydání Zpravodaje MAP je na světě

Jak jsme slíbili, zasíláme do území přehled aktivit, které se konají v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Nulté vydání Zpravodaje MAP obsahuje nejen přehled uskutečněných akcí, ale také souhrn aktivit, které jsou v plánu. Podrobnější informace k jednotlivým plánovaným aktivitám budeme aktérům zapojeným do projektu postupně zasílat e-mailem. Přejeme pevné zdraví, úspěšné znovuotevírání škol a brzký návrat k normálu!

Petr Záliš, 19.11.2020

Videokonference s řediteli škol: výměna důležitých informací

Ve středu 18. listopadu 2020 jsme uspořádali další setkání s řediteli škol. Online konference zaměřená na znovuotevírání škol byla opět rozdělena na dvě části podle typu a velikosti škol, obou videomítinků se zúčastnila také Mgr. Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Došlo přitom k vzájemné výměně důležitých informací. Další dvě videokonference s řediteli škol se uskuteční ve středu 16. prosince, opět s účastí Svatavy Odlové. Online setkání s řediteli devítiletých ZŠ a MG a SOŠ Úpice začne ve 13, porada zaměřená na MŠ a 1. stupně ZŠ ve 14 hodin.

Petr Záliš, 19.11.2020

Výzva Covidu to osladíme! v médiích

O naší výzvě Covidu to osladíme! informovala i veřejnoprávní média. U předání dárků a poukazů v trutnovské nemocnici nechyběla Jana Házová, reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové. Její reportáž včetně audia najdete zde. V hlavních zprávách o nás informovala také východočeská Televize V1. Článek o akci najdete na serveru Trutnovinky.cz anebo v Krkonošském deníku.

Petr Záliš, 16.11.2020

VIDEOREPORTÁŽ z akce Covidu to osladíme!

Videoreportáž k naší výzvě Covidu to osladíme! už je na světě. Mrkněte se, co naší akci na podporu zdravotníků v první linii říkali přímo v nemocnici. Dozvíte se také, kam putovaly dárky z mateřských škol z Trutnovska a kde bude vyčerpaný zdravotnický personál "dobíjet baterky". Odkaz na video je zde. Děkujeme všem, kteří se zapojili!

Petr Záliš, 14.11.2020

VIDEO: kam poputují dárečky od dětí pro zdravotníky?

Naše akce Covidu to osladíme! dospěla do finále. Dárečky od dětí z MŠ a poukazy na doplnění energie jsme včera v trutnovské nemocnici předali zdravotníkům v první linii boje s pandemií. U našeho mikrofonu se zastavily hlavní sestra nemocnice Tereza Dudáčková a hlavní sestra covidového oddělení Lucie Weintragerová - mrkněte na video. Děkujeme obětavým zdravotníkům i všem, kteří se do akce zapojili.

Petr Záliš, 12.11.2020

Děti z Trutnovska podpořily zdravotníky v první linii

Výzva „Covidu to osladíme!“ měla v Podkrkonoší velký ohlas. Do akce na podporu zdravotníků z covidového oddělení trutnovské nemocnice se zapojilo třináct mateřských škol. Předškoláci vyrobili tři stovky dárků, vzkazů nebo obrázků. Pořadatelé z Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory předali zdravotníkům v první linii také poukazy na nákup dobrot v trutnovské Cukrárně a kavárně Promenáda. Více v naší aktuální tiskové zprávě. Prohlédněte si také obrázky z dnešního předávání dárků a poukazů zdravotníkům v kanceláři ředitele Oblastní nemocnice Trutnov Miroslava Procházky.

Petr Záliš, 11.11.2020

Covidu to osladíme: reakce mateřských škol je úžasná!

Akce na podporu zdravotníků z trutnovské nemocnice Covidu to osladíme! je v plném proudu. Naše MAS oslovila děti z mateřských škol na Trutnovsku, aby pro lidi bojující s pandemií nakreslily obrázek, vyrobily dárek anebo třeba poslaly vzkaz. Míra zapojení předškoláků a jejich učitelek pořadatele mile překvapila. K předání dětských vzkazů a poukazů pro zdravotníky dojde ve středu 11. listopadu ve 13 hodin. Akce se koná v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Podrobnosti v tiskové zprávě. V souvislosti s výzvou se podívejte na aktuální obrázky z Mateřské školy Havlovice.

Petr Záliš, 9.11.2020

Rtyňská školka posílá do nemocnice srdíčka

V Podkrkonoší nepřestáváme podporovat zdravotníky, kteří ve dne v noci pečují o pacienty postižené pandemií koronaviru. K naší výzvě Covidu to osladíme! se připojují další mateřské školy. Třeba ze Rtyně dorazila krásná skládaná srdíčka a fotografie jejich autorů. Moc jim děkujeme, stejně jako učitelkám a ředitelce MŠ Zdeňce Jirkové! Rtyňský příspěvek je zde.

Petr Záliš, 8.11.2020

Zdravotníkům děkují další předškoláci z Podkrkonoší

V regionu máme spoustu úžasných lidí. To víme už dávno a v těchto dnech se to jen potvrzuje. V rámci naší výzvy Covidu to osladíme! k nám přicházejí další krásné výtvory na podporu zdravotníků bojujících s pandemií, moc děkujeme! Podívejte se na příspěvky z Mateřské školy Žacléř, ze tříd Myšičky a Koťata. Další díla převezmeme v Žacléři osobně. Klikněte také na příspěvek trutnovské MŠ Sluníčko. Milá přání a poděkování stále přicházejí, všechny vám zde i na našem Facebooku postupně představíme. Obrázky a poukazy pro zdravotníky na doplnění energie předáme v trutnovské nemocnici ve středu 11.11.

Petr Záliš, 6.11.2020

Covidu to osladíme: příspěvek ze Suchovršic

Zdravíme celou MAS z mateřské školy v Suchovršicích. Chceme podpořit váš nápad a přijali jsme výzvu. Posíláme pár fotografií jako poděkování všem, kteří pomáhají: zdravotníkům, ošetřovatelům, hasičům, policii ČR, ale také armádě a všem dobrovolníkům, kteří se jakoukoliv měrou snaží přispět ke zvládnutí pandemie. Snad je dětské úsměvy povzbudí a dobijí pozitivní energií. Předáme ještě pár obrázků a dárků, které můžete předat jak někomu, kdo pomáhá, tak i několika pacientům s naším přáním, aby boj s nemocí v brzké době překonali.

Dana Kultová, ředitelka MŠ Suchovršice, 5.11.2020

T-Mobile rozdá školákům 10 tisíc SIM karet s neomezenými daty

Společnost T-Mobile se rozhodla reagovat na prohlubující se pandemii COVID-19 a chystané prodloužení uzavření českých škol dalším krokem. Pro distanční výuku zejména žáků základních škol v ČR nabídne 10.000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce. Učitelům pomůže zlepšovat vyučování na dálku, bezplatně jim zpřístupní on-line webináře. Více v článku na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Petr Záliš, 3.11.2020

Nabídka pro školy: konzultace k realizaci šablon

Národní pedagogický institut ČR - centrum podpory projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích nabízí konzultace k dotazům týkajících se realizace šablon v době nouzového stavu pro školy v území. Tyto konzultace budou probíhat v prostředí MS Teams, vždy od 9 hodin ve dvou termínech: 29.10. (přihlásit se můžete zde) a 10.11. (přihláška zde). Přihlásit se můžete i e-mailem na petra.cerna@npicr.cz ve formátu: jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace. Konzultace bude vycházet ze Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k realizaci šablon v době nouzového stavu, které vyšlo minulý týden. Dokument naleznete zde.

Petr Záliš, 26.10.2020

Online výuka v Trutnově: nezapojených žáků je zatím minimum

Výuka na všech stupních škol teď probíhá distanční formou. Například v Trutnově je tzv. nezapojených žáků zatím minimum. Potvrdil to místostarosta města Tomáš Eichler, který je do projektu Místní akční plán Trutnovsko II zapojený jako aktivní člen pracovní skupiny Financování. Tato pracovní skupina jednala minulý týden prostřednictvím videokonference, zápis z jednání je zde.

Petr Záliš, 21.10.2020

Výuková videa pro prvňáky sledují tisíce lidí

Učitel na volné noze a youtouber Miloš Novotný z Jičína pokračuje v časech online výuky v natáčení videopříspěvků pro první stupeň základních škol. Denně je sledují tisíce lidí. „Začal jsem už téměř před sedmi lety s Matýskovou matematikou, teď pokračuji Živou abecedou, konkrétně učebnicí Čteme a píšeme s Agátou,“ prozrazuje Miloš Novotný, který je také spoluautorem učebnic. Více zde.

Petr Záliš, 19.10.2020

Výjezd ředitelů škol na Dobříšsko se odkládá

Inspirativní výjezd ředitelů škol z Trutnovska na Dobříšsko se kvůli aktuální epidemiologické situaci neuskuteční. Akce plánovaná na polovinu října se bude konat v náhradním termínu, pravděpodobně na jaře. Dohodli se na tom prostřednictvím videokonference členové pracovní skupiny Ředitelé škol, kteří také odsunuli plánované setkání v Hajnici. Jednání bylo součástí projektu Místní akční plán Trutnovsko II.

Petr Záliš, 6.10.2020

Češtináři na Trutnovsku lákají děti „mezi řádky“

V Městské knihovně v Úpici se uskutečnila akce zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. V úterý 22. září tu proběhlo setkání s názvem „Jak přivést děti do světa mezi řádky“, kterého se zúčastnili učitelky a učitelé češtiny ze základních a mateřských škol spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov. Celkem dvanáct účastníků workshopu sdílelo nápady a vyučovací postupy v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Podrobnější informace najdete v tiskové zprávě. Klikněte také na fotoreportáž.

Petr Záliš, 30.9.2020

Ředitelé škol se sešli v Trutnově

Ve Středisku volného času v Trutnově se sešli ředitelé základních a mateřských škol z území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Trutnov. Setkání uspořádal ve středu 23. září Odbor sociálních věcí, školství, zdravotnictví, správní MÚ Trutnov ve spolupráci s hostitelským střediskem a naším MAP Trutnovsko II. Účastníci shlédli a vyslechli prezentace představitelů Krajské hospodářské komory, České školní inspekce (ČŠI) a dalších organizací. Spoustu důležitých informací ředitelům škol sdělila Mgr. Svatava Odlová, vedoucí Odboru primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru doporučila, aby představitelé škol sledovali informace na stránkách ministerstva zdravotnictví. Fotogalerie z trutnovského setkání je zde. Přikládáme také promítnuté prezentace Svatavy Odlové, ČŠI a Školského zařízení pro DVPP.

Petr Záliš, 29.9.2020

Místně zakotvené učení na školách

Při výuce na základních školách by se mělo ještě více pracovat s místem, kde školáci žijí. Zájemci o danou problematiku z řad učitelů si vymění zkušenosti na setkání, které má proběhnout 26. listopadu ve středisku DOTEK v Horním Maršově. Přípravu setkání má na starosti pracovní skupina pro neformální a zájmové vzdělávání, která jednala 7.9. Zápis z tohoto jednání je zde. Prohlédněte si také fotogalerii.

Petr Záliš, 15.9.2020

MAP Trutnovsko II řeší i matematickou gramotnost

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Trutnovsko II se nezastavil ani v době zpřísňujících se epidemiologických opatření. Členové pracovní skupiny Matematická gramotnost ale z preventivních důvodů jednali distanční formou. Řešily se například chytré hračky, odložená akce Robo Trutnov by měla proběhnout 24. října. Pracovní skupina zvažuje, že základním školám v ORP Trutnov nabídne podporu v oblasti finanční gramotnosti. Padaly také nápady na zajímavé matematické soutěže. Zápis z jednání je zde.

Petr Záliš, 14.9.2020

Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP schválena

Řídicí výbor Místního akčního plánu Trutnovsko II schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce. Zápis z elektronického hlasování ŘV najdete zde. Nová verze Strategického rámce Místního akčního plánu Trutnovsko II už také visí na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Petr Záliš, 8.9.2020

Jak přivést děti do světa mezi řádky

Dnešní děti málo čtou. Podobnou větu už jste možná někde slyšeli, a je třeba přiznat, že je celkem pravdivá. V našem regionu se s tím ale snažíme něco dělat. V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II funguje pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, která se sešla poslední srpnový den v Úpici. Plánovala se tu například odložená akce s názvem "Jak přivést děti do světa mezi řádky". Zápis z tohoto jednání je zde. Klikněte i na malou fotogalerii.

Petr Záliš, 8.9.2020

Manuál k provozu škol od září!

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Další informace a dokumenty ke stažení jsou zde.

Petr Záliš, 18.8.2020

Tiskový brífink k začátku nového školního roku

Chcete vědět, jak to bude od nového školního roku s rouškami, rozestupy, uzavíráním či neuzavíráním tříd nebo škol v případě výskytu koronaviru? Pak si určitě pusťte dnešní tiskový brífink ministrů školství a zdravotnictví a také hlavní hygieničky. Jeho zkrácená podoba je zde.

Petr Záliš, 18.8.2020

Školáci na Trutnovsku budou lépe připravení pro praktický život

Na Trutnovsku odstartují na podzim letošního roku školní nebo mimoškolní aktivity vedoucí k rozvoji základních kompetencí dětí a žáků. Takzvané platformy chystá realizační tým Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II. „Jedná se o setkávání dětí formou, která připomíná kroužek. Stejná skupina žáků se sejde třikrát až čtyřikrát s lektorem. Místem konání může být škola, středisko volného času nebo třeba naše zasedací místnost v Úpici,“ prozrazuje Jan Balcar, hlavní manažer MAP a ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je garantem projektu. Z prostředků Místního akčního plánu je možné hradit lektora a pomůcky, případně další náklady. Zmiňovaných aktivit se mohou účastnit žáci ze všech mateřských a základních škol z území obce s rozšířenou působností (ORP) Trutnov. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 29.7.2020

Další videokonference s řediteli škol: bilancování i plánování

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II se 23. a 25. června konaly další dvě videokonference s řediteli mateřských a základních škol. Během setkání uskutečněných prostřednictvím platformy Google Meet proběhlo bilancování výuky v červnu nebo plánování provozu o prázdninách. Dušan Rejl z ORP Trutnov zde poděkoval Realizačnímu týmu (RT) MAP za dobrou spolupráci. Svatava Odlová z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje přítomné mimo jiné informovala o novém školském zákonu, který má platit od října. Účastníkům videokonferencí pak RT MAP představil aktuální dotační kalendář a tabulku pro sdílení praxe, oba důležité dokumenty již byly rozeslány do území. "Účastníky mítinků jsme také upozornili na akce, které chystáme na podzim. Ředitele škol čeká seznámení s netradiční formou výuky v Hajnici nebo další inspirativní výjezd, tentokrát na Dobříšsko," prozradil Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. a hlavní manažer MAP.

Petr Záliš, 30.6.2020

Realizační tým MAP dal dohromady dotační kalendář i tabulku pro sdílení praxe

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II se vracíme k normálnímu režimu. Realizační tým MAP právě dokončil dva důležité dokumenty. Jednak je to tabulka finančních zdrojů, dotační kalendář ve formě excelové tabulky rozdělené do čtyř částí. Jsou to krajské, národní, evropské dotace a jiné zdroje. Navíc je tu pro školy zapojené do projektu MAP stále možnost bezplatných odborných konzultací o finančních zdrojích s členem Realizačního týmu MAP Michalem Hátle. Připravili jsme také pro školy i zřizovatele tabulku se sdílením dobré a špatné praxe, která může pomoci při výběru firmy pro konkrétní investiční záměr. Obě tyto tabulky jsme rozeslali do území.

Petr Záliš, 25.6.2020

Aktuální Speciál NPI se zaměřuje na podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut (NPI) přichází s posledním předprázdninovým vydáním Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku. Zaměřuje se na podporu žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Shrnuje také zkušenosti a reflexe z adresné podpory škol, kterou NPI ČR ve spolupráci s MŠMT zahájil v květnu v celé republice a s níž bude pokračovat i v novém školním roce. Aktuální přehled webinářů NPI ČR s odkazy na záznam najdete zde. Pokud Vás zajímá, co pro školy chystají projekty NPI ČR o prázdninách, přečtěte si přílohu Speciálu.

Petr Záliš, 25.6.2020

V Národním domě se financovalo

V zasedací místnosti Svazku obcí Východní Krkonoše v Trutnově se dne 18. 6. 2020 už „konečně“ mohla osobně sejít pracovní skupina Financování, fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Na programu jednání bylo představení aktualizované verze Dotačního kalendáře finančních zdrojů, sdílení praxe při realizaci projektových záměrů nebo prezentace Strategického rámce MAP Trutnovsko II. Cílem je školám a zřizovatelům nabídnout pomoc v těchto oblastech pro jejich snadnější orientaci, zjednodušení a usnadnění jejich práce. Více informací najdete v zápisu z jednání, prohlédněte si také fotodokumentaci.

Barbora Procházková, 22.6.2020

Speciál pro podporu výuky na dálku č. 13

Školství, školy a výuka. To jsou snad nejdiskutovanější témata poslední doby. Učitelé, žáci i rodiče čelí vinou koronaviru a přijatým opatřením situaci, která u nás dosud nenastala. Jak tuto dobu hodnotí ředitelé škol, co prožívají a jaké mají zkušenosti? Přečtěte si aktuální Speciál pro podporu výuky na dálku.

Petr Záliš, 8.6.2020

Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. podpoří kvalitu neformálního vzdělávání v regionu

V roce 2019 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo výzvu na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, které pracovně nazýváme Šablony pro nestátní neziskové organizace. Naše MAS se do výzvy zapojila společně s ostatními neziskovými organizacemi v Královéhradeckém kraji. Celý projekt zastřešuje MAS Nad Orlicí, o.p.s. Na zvyšování kvality neformálního vzdělávaní v území MAS Království – Jestřebího hory, o.p.s. se bude podílet Studentský parlament MAS, který zorganizuje do 31. 6. 2023 projektové dny a tandemovou výuku pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem od 3 do 15 let. Do projektu chceme zapojit naše partnerské žákovské parlamenty včetně všech dětí z našeho zemí.

Iva Vašatová, administrátor projektu, 4.6.2020

Výrobek z Náchodska pomáhá při dezinfekci rukou

V našem regionu je stále poptávka po ochranných a dezinfekčních pomůckách. Společnost REFINAL, s.r.o. ze Lhoty u Červeného Kostelce vyrábí šikovnou věc, která by se mohla hodit ve školství i při všemožných akcích a řeší elegantně a prakticky povinnou desinfekci rukou. Podívejte se na stojan Mejdlopoint i na další příslušenství.

Petr Záliš, 2.6.2020

Trutnovsko se chystá na zahájení výuky na druhém stupni základních škol

Ředitelé devítiletých základních škol z Trutnovska a Městského gymnázia a Střední odborné školy v Úpici si opět vyměňovali zkušenosti. Prostřednictvím platformy Google Meet probírali 28. května zahájení výuky po ukončení nouzového stavu vyvolaného šířením koronaviru. Mezi jedenácti účastníky videokonference byli také zástupci kraje, Odboru školství Městského úřadu v Trutnově a pořadatelé akce z projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Řešilo se, jakým způsobem bude 8. června zahájena výuka na druhém stupni ZŠ. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 2.6.2020

Zástupci škol z Trutnovska řešili obnovení výuky

Ředitelé a zástupci mateřských škol a prvního stupně základních škol z Trutnovska si zase vyměňovali zkušenosti. Prostřednictvím platformy Google Meet diskutovali 26. května o zahájení výuky po ukončení nouzového stavu vyvolaného šířením koronaviru. Mezi čtrnácti účastníky videokonference byli také zástupci kraje a pořadatelé akce z projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Řešilo se ošetřovné nebo potřebný materiál. Příští podobné setkání zástupců MŠ a 1. stupně ZŠ z Trutnovska se bude konat v úterý 23. června. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 2.6.2020

Školy na Trutnovsku se otevírají, rozestupy hlídá i koště školníka

Vláda postupně rozvolňuje opatření, která měla zastavit šíření koronaviru v Česku. Díky tomu se děti postupně vracejí do škol. Proces obnovování výuky může provázet řada komplikací. „Proto jsme uspořádali několik online setkání ředitelů základních a mateřských škol, na kterých si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti, vzájemně se inspirovat. Na tato setkání jsme přizvali také zástupce kraje nebo odboru školství v Trutnově,“ vysvětluje Jan Balcar, hlavní manažer projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání Trutnovsko II. Realizační tým MAP zatím zorganizoval čtyři zmiňované videokonference, další se chystají. Podrobnosti čtěte v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 8.5.2020

Kulaté stoly přinesly debaty o znovuotevírání škol nebo ošetřovném

Realizační tým MAP Trutnovsko II uspořádal ve dnech 5.5. a 7.5. dva kulaté stoly na téma "Manuály pro MŠ a ZŠ k organizaci výuky do konce školního roku 2019/2020". Úterní jednání bylo věnováno ředitelům mateřských škol a prvního stupně základních škol, včerejší pak bylo určeno pro ředitele základních škol úplných a Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Hovořilo se hlavně o ministerském manuálu a znovuotevírání škol. Velkým tématem bylo ošetřovné. "Pokud rodič nepošle dítě do již otevřené mateřské školy, ztrácí nárok na ošetřovné. U základních škol je situace jiná, požadované patnáctičlenné skupiny nejsou podle zákona tradičním způsobem vzdělávání, proto rodič neposílající dítě do školy o ošetřovné nepřijde," vysvětlila během čtvrtečního online semináře Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání krajského odboru školství. Jiná situace nastane, pokud se školka po dohodě ředitele se zřizovatelem do konce června neotevře. Potom rodič dítěte o ošetřovné nepřijde.

Petr Záliš, 8.5.2020

Další jednání pracovních skupin doplnily bezplatné webináře

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II proběhla jednání několika pracovních skupin (PS). Projednávala se aktuální témata, tedy především online výuka a s ní spojené problémy. Došlo také na plánování nejbližších aktivit. Zápis z jednání PS Ředitelé škol je zde. Zápis z jednání PS Čtenářská gramotnost najdete zde a zápis ze setkání PS Matematická gramotnost je k nahlédnutí zde. Realizační tým MAP také uspořádal pro zájemce dva bezplatné webináře zaměřené na platformu Google Meet. Školiteli byli zkušení lektoři Václav Fišer a Zdeněk Heteš, prezentaci ze školení najdete zde. Organizujeme i pravidelná online setkání ředitelů škol, to dnešní začínající ve 13 hodin je určené ředitelům "devítiletek".

Petr Záliš, 7.5.2020

Newsletter SRP nabízí i materiály zaměřené na tvorbu strategického plánu rozvoje školy

Projekt Strategické řízení a plánování (SRP) ve školách a v územích už vstoupil do poslední třetiny. Přichází tedy vhodný čas představit jeho důležité výstupy. Nový SRPácký newsletter přibližuje některé odborné materiály, které vznikly v průběhu dvouleté pilotáže škol zapojených do systému intenzivní podpory. Jsou v něm také prokliky na materiály projektu SRP zaměřené na tvorbu strategického plánu rozvoje školy.

Petr Záliš, 7.5.2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ PŘIPRAVILO MANUÁLY PRO ŠKOLY

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci oznámil, že resort školství již ve spolupráci s odborníky z ministerstva zdravotnictví dokončil manuály pro všechny typy škol a školských zařízení. Tyto manuály budou distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května. Podrobnosti jsou zde. Více informací k harmonogramu uvolňování v oblasti školství naleznete zde, samotné manuály pak zde.

Petr Záliš, 4.5.2020

Ministerstvo vydalo pokyny k hodnocení žáků v 2. pololetí

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kvůli tomu upřesnilo metodický postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol. Podrobnosti jsou zde. Kompletní ministerská vyhláška je zde.

Petr Záliš, 29.4.2020

Pozvánka na bezplatné webináře, téma: online výuka a platforma Google Meet

Vážení přátelé, v rámci podpory online výuky na Trutnovsku chystáme dva webináře zaměřené na komunikační platformu Google Meet. Uskuteční se ve středu 29.4. a ve čtvrtek 30.4., vždy od 13 hodin, délka webinářů cca 90 minut. Školiteli budou zkušení lektoři z Trutnova Václav Fišer a Zdeněk Heteš, kteří platformu srozumitelně a zábavnou formou přiblíží a s účastníky také vše důležité prakticky vyzkoušejí. Naším cílem je vytvořit skupinky cca do deseti účastníků, aby bylo možné si tuto aplikaci vyzkoušet co nejvíce v praxi. V případě většího zájmu nabídneme další termíny webinářů, případně i na jiné komunikační platformy. Zájemci z řad učitelů, rodičů i žáků se mohou hlásit na zalis@kjh.cz nebo na telefonní číslo 731 453 724. Čím dříve, tím lépe. Přihlašovací link bude odeslán jen přihlášeným účastníkům. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás!

Petr Záliš, 27.4.2020

Popis potřeb školy

Dobrý den všem ředitelům škol v regionu, vím, že v této době máte úplně jiné myšlenky a starosti, přesto bych se Vás chtěl zeptat, jak se Vám daří práce na tvorbě Plánu rozvoje školy, pokud jste se již do toho pustili? K tomu jsme Vám na konci ledna 2020 posílali jako pomůcku tuto šablona. Někteří jste navštívili náš následný seminář určený k představení a diskuzi nad šablonou, který proběhl v Úpici 26. února 2020. V rámci šablony je kapitola 3.7 Popis potřeb školy. Tento popis potřeb školy potřebujeme mít v rámci projektu MAP Trutnovsko II zpracován, ideálně do konce června 2020, nejdéle pak do konce srpna 2020. Někteří z Vás na našem jednání v září 2019 v Úpici preferovali variantu osobní návštěvy školy, kde na základě řízeného rozhovoru společně popis potřeb školy zpracujeme. To samozřejmě nadále platí a počítáme s tím (až to bude možné s ohledem na současnou situaci). Prosím tedy o zaslání popisu potřeb za Vaši školu do mého emailu, ideálně do konce června 2020, nejdéle pak do konce srpna 2020, případně o informaci, zda preferujete spíše schůzku u Vás ve škole. Děkuji, přeji pohodový den.

Za realizační tým MAP Trutnovsko II Karel Turek, 27.4.2020

MAP: aktualizovaný Plán aktivit

Realizační tým Místního akčního plánu Trutnovsko zaktualizoval Plán aktivit pro letošní rok. Najdete v něm akce zrealizované, plánované i ty, které bylo třeba kvůli nouzovému stavu a vládním opatřením odložit. V nejbližší době například zrealizujeme webináře ke komunikační platformě Google Meet. Chystá se také další online setkání s řediteli škol.

Petr Záliš, 27.4.2020

Ředitelé škol z Trutnovska si vyměňují zkušenosti s online výukou

Ředitelé základních škol z Trutnovska jsou v kontaktu i v době nouzového stavu. V minulých dnech absolvovali dvě online setkání a v této tradici hodlají pokračovat. „Chtěli bychom tímto nastartovat nový trend v setkávání se a předávání informací. Příště přizveme i ředitele mateřských škol,“ slibuje Jan Balcar, hlavní manažer vzdělávacího projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II, v rámci něhož se tyto mítinky pořádají. Na obou zmiňovaných setkáních uskutečněných skrze videoplatformu se organizačně podíleli také zástupci obce s rozšířenou působností Trutnov. Více informací v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 24.4.2020

Desatero pro vedení domácího učení

Na stránkách Základní školy Kunratice se objevilo zajímavé Desatero pro vedení domácího učení učiteli. Autoři v něm zdůrazňují, že méně je někdy více, že je třeba klást důraz na zpětnou vazbu nebo na rozmanitost forem práce. Kompletní přehled doporučení je zde. Součástí článku je také elektronická příručka Jak učit na dálku.

Petr Záliš, 20.4.2020

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli téměř 5.000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. Celý článek je zde. Podrobnosti o průzkumu jsou také v přiloženém dokumentu.

Petr Záliš, 16.4.2020

Národní ped. institut zveřejnil další Bulletin pro podporu výuky

Národní pedagogický institut zveřejnil další speciál pro podporu výuky na dálku. V aktuálním Bulletinu je nabídka metodických návodů, tipů, a především webinářů zaměřených na hodnocení žáků. Ukazuje se, jak nutné je právě v této době ustoupit od zaběhnutých šablon školního „známkování“ žáků a zaměřit se především na takové formy hodnocení jejich práce a výkonu, které jsou pro ně motivující a které zohledňují daleko více než v běžném vzdělávacím procesu jejich individuální možnosti vzdělávat se z domova.

Petr Záliš, 16.4.2020

Plán vlády: žáci prvního stupně se do škol vrátí koncem května

Česká vláda zveřejnila svůj plán na postupné otevírání škol a dalších vzdělávacích zařízení. Například žáci prvního stupně základních škol se začnou vracet do lavic na konci května. Výuka by tu probíhala formou školních skupin do 15 dětí. Veškeré uvolňování opatření bude záviset na epidemiologické situaci a rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 16.4.2020

Online školení učitelů v rámci Šablon II

Centrum-Vzdělávání.CZ uspořádalo pro učitele první online školení v rámci Šablon II Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Videokonference byla zaměřena na dvě témata, konkrétně na Google Aps a PowerPoint. A jak vlastně hodnotili online školení samotní účastníci z různých škol? Velmi pozitivně – podle jejich slov proběhlo v pořádku a splnilo to jejich očekávání. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 16.4.2020

Národní ped. institut vydal další Bulletin pro podporu výuky

Národní pedagogický institut vydal další speciál pro podporu výuky na dálku. V aktuálním Bulletinu NPI ČR najdeme například tipy na podporu online výuky cizích jazyků nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznam webinářů pro tento týden a další užitečné tipy a odkazy.

Petr Záliš, 7.4.2020

S výukou na dálku pomáhá i Česká televize

Se vzděláváním žáků na dálku v těchto dnech pomáhá i Česká televize. Kromě projektu UčíTelka spustila také portál ČT edu, který je rozdělen na čtyři základní sekce. Jedná se o předškolní vzdělávání, první a druhý stupeň ZŠ a střední školy. Součástí nabídky jsou mimo jiné také oblíbená videa učitelů.

Petr Záliš, 6.4.2020

Online výuku podporuje kraj, odbor školství i MAP Trutnovsko II

Kvůli nebezpečí šíření koronaviru zůstávají naše školy stále zavřené. V těžké době přichází s pomocí Královéhradecký kraj. Na webové stránky Školy sobě dává výběr z nabídky online vzdělávacích materiálů a možnosti jednotného komunikačního prostředí. Důležitou roli v této době sehrává odbor školství v Trutnově i Místní akční plán rozvoje vzdělávání Trutnovsko II. Přečtěte si celou zprávu.

Petr Záliš, 3.4.2020

Výzva Šablony III

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin. Bližší informace jsou zde.

Petr Záliš, 1.4.2020

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Dobrý den, posílám Vám seznam webinářů, které v projektu SYPO chystáme na tento týden. Nově jsme také spustili na našich webových stránkách blog. Pokud Vás zajímavá, jak současnou situaci vidí Vaši kolegové a jaké sdílejí tipy a své osobní zkušenosti, sledujte pravidelně nové příspěvky na www.projektsypo.cz/blog.

Věra Štěpánová, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO, 30.3.2020

Základní škola Úpice-Lány patřila chytrým hračkám

Fenomén zvaný robotika proniká na naše školy. Dorazil i na Základní školu Úpice-Lány, kde se nedávno konala akce nazvaná Chytré hračky. Uskutečnila se v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Učitelé se tu seznamovali s programovatelnými hračkami, které by mohli následně uplatnit ve výuce. Školení vedli Václav Fišer a Zdeněk Heteš, zkušení lektoři z firmy Edutime. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě. Prohlédněte si prezentaci lektorů, fotogalerii nebo videoreportáž.

Petr Záliš, 25.3.2020

Školy sobě: upozornění pro ředitelky/ředitele škol na online poradu k e-learningu

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dne 20.03.2020 se uskutečnila videokonference zástupců ORP a realizátorů projektů MAP s realizačním týmem projektu "Digitální pohotovost", který má podpořit on-line vzdělávání na školách. Více informací o tomto projektu je dispozici na webu skolysobe.cz. Během této videokonference došlo k dohodě, že v rámci jednotlivých ORP budou uspořádány on-line porady pro ředitele základních škol, a to za účasti zástupců ORP, realizátorů MAP, odborníků z "Digitální pohotovosti" a zástupců Královéhradeckého kraje (tyto on-line porady jsou svolány paní Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana KHK). Pro ORP Trutnov byl stanoven termín 01.04.2020 od 13:00 hodin. Na on-line poradu, která bude trvat maximálně 50 minut, se přihlásíte prostřednictvím odkazu zde. Nebudete k tomu potřebovat žádné speciální vybavení, stačí pouze počítač nebo notebook s reproduktorem (je vhodný i mikrofon, případně kamera - jde to však i bez nich, protože je k dispozici chat). Pokud se někomu z Vás nepodaří připojit napoprvé, zopakujte prosím pokus za okamžik znovu, operátor nemusí stihnout v časovém limitu povolit přístup mnoha účastníků najednou (na začátku této porady se doporučuje, aby měli všichni vypnutý mikrofon). Cílem on-line porady je povzbudit školy v jejich práci, zkoordinovat činnosti v této oblasti a pomoci ve vzájemném síťování. Zároveň Vám bude nabídnuta pomoc "Digitální pohotovosti"a dalších odborníků. Budete rovněž seznámeni se zdroji informací, hlavně v sekci Aktuality webu skolysobe.cz. Věřím, že se všichni on-line porady se zájmem zúčastníte a získané informace budou pro Vás i Vámi řízenou školu přínosem... Přeji všem pevné zdraví!

Dušan Rejl, MÚ Trutnov, 24.3.2020

Nouzový stav: odklad akcí, ale i novinky týkající se e-learningu

Aktuální dění v republice má vliv i na dění v našem regionu. Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme byli nuceni odložit akce plánované v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Aktuální kalendář je zde. V nelehké době se snažíme pomoci žákům, rodičům i učitelům. Budeme zde a také na našem facebooku zveřejňovat novinky týkající se e-learningu. Příkladem za všechny je návod Jak učit online zveřejněný v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.

Petr Záliš, 18.3.2020

Společnost Corinth uvolnila knihovny pro domácí použití zdarma

Vážení realizátoři MAP, ráda bych vás informovala o dvou věcech. 1. Společnost Corinth uvolnila všechny knihovny pro domácí použití zdarma, a to včetně webinářů pro učitele s inspirací, jak se dá s aplikací pracovat. Více informací najdete na našem školském informačním portálu a na FB profilu Implementace KAP v Královéhradeckém kraji. 2. Zároveň zveřejňujeme informaci o kurzech pro žáky základních a středních škol Red Monster (Unicorn): redmonster.cz, aktuální informace též na facebooku. Zpracováváme také výstupy z dotazníků, který vyplňovaly školy na naši pondělní žádost. Aktuálně máme 92 odpovědí, necelých 30 % škol uvádí, že potřebují pomoc. Budete podrobně informováni, abyste měli přehled o školách ve svém území.

Alena Svátková, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 18.3.2020

Krajská podpora v zavádění nebo zkvalitnění on-line výuky

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, uvědomujeme si, v jak obtížné situaci se v této době nacházíte. Rádi bychom vás ujistili, že v ní nejste sami, a chtěli bychom vám, učitelkám a učitelům, nabídnout podporu v zavádění nebo zkvalitnění on-line výuky. Z iniciativy paní Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, zahajuje svoji činnost pilotní projekt realizovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Královéhradeckého kraje s odbornou podporou Klubu aktivních ve vzdělávání. Realizační tým je tvořen skupinou odborníků na on-line vzdělávání převážně z řad učitelů a studentů ochotných sdílet s vámi jejich zkušenosti. Cílem projektu je pomoci vyučujícím v realizaci on-line vzdělávání. Podrobnosti jsou zde.

Alena Svátková, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 17.3.2020

Základní škola Úpice-Lány patřila chytrým hračkám

Fenomén zvaný robotika proniká na naše školy. Dorazil i na Základní školu Úpice-Lány, kde se konala akce nazvaná Chytré hračky. Uskutečnila se v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Učitelé se tu seznamovali s programovatelnými hračkami, které by mohli následně uplatnit ve výuce. Školení vedli Václav Fišer a Zdeněk Heteš, zkušení lektoři z firmy Edutime. Prohlédněte si fotogalerii.

Petr Záliš, 17.3.2020

MAS Království - Jestřebí hory rozjíždí YouTube kanál

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. zřídila svůj YouTube kanál. Kromě videí z dřívější doby v něm budou přibývat také aktuální videoreportáže. Ta nejnovější přibližuje výjezd ředitelů ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na jižní Moravu, vidět ji můžete zde. Budeme rádi, když si YouTube kanál MAS KJH dáte do oblíbených položek a stanete se odběrateli našich příspěvků.

Petr Záliš, 16.3.2020

NOUZOVÝ STAV ODKLÁDÁ AKCE!

V souvislosti s aktuálním vývojem kolem šíření koronaviru odkládáme aktivity, které se měly uskutečnit v době vyhlášeného nouzového stavu (až do 12.4.). Konkrétně se jedná o tradiční akci Vlajka pro Tibet, která měla v zasedací místnosti MAS KJH proběhnout v úterý 24.3. Neuskuteční se ani výjezd starostů na jižní Moravu plánovaný na 25.3. - 27.3. Opatření vydaná vládou se dotknou také projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. Odkládají se akce Jak přivést děti do světa mezi řádky (pracovní skupina čtenářská gramotnost, původní termín 17.3.) a také Setkání ředitelů škol k problematice rizikového chování (PS rovné příležitosti, 18.3.). Zjišťovali jsme, jak postupují jiné realizační týmy MAP v republice, a přistupují k tomu podobně. Uvedené akce spadající pod MAP i výjezd starostů se určitě uskuteční v náhradním termínu, o všem důležitém vás budeme informovat na těchto stránkách i na sociálních sítích. Omlouváme se za komplikace, snad se situace brzy uklidní.

Petr Záliš, 13.3.2020

PS pro rozvoj matematické gramotnosti se aktuálně zaměřuje na robotiku

Po implementační aktivitě „Chytré hračky“, která proběhla na ZŠ Úpice-Lány 11. 3. 2020, se v kabinetu fyziky sešla pracovní skupina, aby ohodnotila tuto akci. Dle reakcí a spolupráce zúčastněných učitelů byla vyhodnocena kladně a přínosně. Pracovní skupina bude svoji činnost v roce 2020 zaměřovat především na robotiku. Podrobnosti v zápisu z jednání, prohlédněte i fotogalerii.

Barbora Procházková, 12.3.2020

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti má novou posilu

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti posílená o novou členku z řad mateřských škol, ředitelku MŠ Rtyně v Podkrkonoší – Zdeňku Jirkovou, se sešla 10. března 2020 opět v Městské knihovně Úpice. Doladila program své první plánované implementační aktivity „Jak přivést děti do světa mezi řádky“, konanou v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Více se dočtěte v zápisu, prohlédněte si také obrázky z jednání.

Barbora Procházková, 11.3.2020

Ředitelé škol z Trutnovska vyrazili za cimbálem na jižní Moravu

Vystoupení folklórních souborů, zvučnou cimbálovku, spoustu zážitků a také inspiraci přineslo v pořadí již 5. Společné výjezdní jednání ředitelů základních a mateřských škol z Trutnovska. Desetičlenná výprava se ve dnech 4. – 6. března vypravila na jižní Moravu. Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. „Páté výjezdní zasedání našich ředitelů bylo zaměřené na hudební výchovu. Zvolili jsme úmyslně jižní Moravu, protože tady je unikátní propojení folklórních souborů se školami. Navštívili jsme tři zajímavá místa, myslím, že každý účastník si našel to svoje,“ zhodnotil výjezd Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer MAP Trutnovsko II. Více v přiložené tiskové zprávě. Prohlédněte si také fotogalerii. Pusťte si také videoreportáž z cesty. Putování naší výpravy zachytila ve své reportáži také TV Strážnice.

Petr Záliš, 10.3.2020

V Úpici se řeší rizikové chování i rovné příležitosti ve školách

V rámci Místního akčního plánu Trutnovsko II je projednávána také otázka rovných příležitostí (RP) a řešení přechodů ve vzdělávání. Pracovní skupina RP se v druhé polovině února sešla hned dvakrát. Ve čtvrtek 20.2. došlo mimo jiné k vyhodnocení dotazníku Rizikové chování, který vyplňovali ředitelé škol z Úpicka. Zápis z tohoto jednání je zde. Další setkání této pracovní skupiny se uskutečnilo v pátek 28.2. Zaměřilo se na přípravu setkání ředitelů škol k problematice rovných příležitostí, které se uskuteční 18.3. na Městském úřadu v Úpici. Zápis je zde. Klikněte také na obrázky z obou jednání.

Petr Záliš, 9.3.2020

Pozvánka na akci Chytré hračky

Základní škola Úpice-Lány bude ve středu 11. března od 14:30 hostit akci s názvem "Chytré hračky". Půjde o setkání nadšenců, kteří mají chuť vyzkoušet, otestovat a pohrát si s chytrými hračkami pod vedením zkušených a zapálených lektorů z firmy Edutime. Akce je určena pro učitele, žáky i studenty, kteří se chtějí naučit něco nového. "Chystáme přehlídku programovatelných hraček používaných ve školství a také krátký rychlokurz k používání ozobotů," prozrazuje Václav Fišer, který bude společně s kolegou Zdeňkem Hetešem účastníky světem chytrých hraček provázet. Prosíme případné zájemce o potvrzení účasti do úterý 10. 3. 2020 na adrese www.bit.ly/roboupice, na e-mailu zalis@kjh.cz nebo na tel. 731 453 724. Plakát je zde. Akci připravili členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP Trutnovsko II.

Petr Záliš, 4.3.2020

Zřizovatelé škol si rozšířili obzory

Více než tři desítky zástupců zřizovatelů z území ORP Trutnov dorazily do zasedací místnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. V úvodu přítomné přivítal Jan Balcar, ředitel hostitelské MAS a představil letošní aktivity organizace. Jeho kolega Petr Záliš pak seznámil přítomné s nástrojem pro sdílení dobré a špatné praxe a s nabídkou pomoci školám v oblasti přípravy projektů. Připojujeme tiskovou zprávu a prezentaci. Obrázky ze setkání jsou zde. Akce se uskutečnila jako součást projektu Místní akční plán Trutnovsko II.

Petr Záliš, 3.3.2020

Řídicí výbor schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a MAS Krkonoše vyhlásily v letošním roce výzvy na podporu investic do vzdělávání. I proto se v prosinci Řídicí výbor MAP Trutnovsko II dohodl, že dá školám více času na aktualizaci projektových záměrů. V únoru prostřednictvím internetového hlasování schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP Trutnovsko II – schválená verze je zde, zápis z internetového hlasování je zde.

Jan Balcar, 2.3.2020

Pomáháme ředitelům "jak na to"

26. 2. 2020 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. mohli ředitelé a zástupci škol využít možnosti nabídnuté pomoci členy Realizačního týmu MAP Trutnovsko II Karla Turka a Michala Hátle při tvorbě Strategického plánu rozvoje školy. Jako vodítko pro tuto činnost sloužila vypracovaná šablona s jednotlivými body postupu. Proběhlo vysvětlení, určení priorit a následně i osobní konzultace s jednotlivými školami. Šablona je k nahlédnutí společně s obrázky. "Celé setkání probíhalo formou diskuze a vzájemné komunikace za účelem podpory škol v oblasti strategického plánování. Jednání hodnotím jako zdařilé a přínosné, neboť zástupci škol měli zájem diskutovat, byly rozebrány výstupy, které již měli přítomní předpřipraveny a případné nejasnosti v kapitolách v šabloně byly vysvětleny. Samozřejmě pokud budou mít školy zájem se nad šablonou sejít individuálně, stačí zavolat a domluvíme termín osobního setkání,“ zhodnotil workshop jeden ze školitelů Karel Turek.

Barbora Procházková, 2.3.2020

Ředitelé škol z Trutnovska vyrazí za inspiracemi na Moravu

V pořadí již 5. Společné výjezdní zasedání ředitelů základních a mateřských škol z území ORP Trutnov bude zaměřené na hudbu. Autobus s účastníky zájezdu vyrazí ve středu 4.3. na jižní Moravu. Připravený program je hodně pestrý. Na ZŠ ve Velké nad Veličkou budou moci ředitelé škol z Trutnovska obdivovat umění místního folklórního kroužku, v Tasově se seznámí s hudební výchovou dětí ve školce a svůj nabitý program zakončí na Základní umělecké škole Strážnice. Z inspirativní cesty se vrátí v pátek. Pozvánka s podrobnějším programem je zde. Akce se koná v rámci implementačních aktivit zařazených do Místního akčního plánu Trutnovsko II.

Petr Záliš, 28.2.2020

Setkání k tvorbě Strategického plánu rozvoje školy

Koordinátoři škol na území ORP Trutnov obdrželi v těchto dnech šablonu, která usnadní tvorbu Strategického plánu rozvoje školy. Autoři šablony Karel Turek a Michal Hátle jsou si vědomi, že někdo možná bude k této šabloně potřebovat bližší informace. Z tohoto důvodu uspořádají pro zájemce setkání, kde bude možné případné nejasnosti probrat. Termín setkání je stanoven na středu 26. února 2020 od 13 hodin v zasedací místnosti MAS Království - Jestřebí hory (Regnerova 143, 542 32 Úpice). Potvrzení účasti či případné dotazy adresujte na turek_karel@email.cz.

Petr Záliš, 6.2.2020

Školám bude pomáhat odborný konzultant

Základním a mateřským školám na území ORP Trutnov se nabízí zajímavá příležitost. V rámci projektu MAP Trutnovsko II teď mohou prodiskutovat své investiční záměry. Až pět hodin ročně bude každé škole k dispozici Michal Hátle, odborný konzultant na vyhledávání finanční zdrojů. Pracovní skupina (PS) Financování také pracuje na dotačním kalendáři a dalších dokumentech, které by partnerům v regionu mohly pomoci. Zápis z posledního jednání této PS je zde, obrázky jsou zde.

Petr Záliš, 6.2.2020

Dotazník k regionálně zaměřené výuce na školách

Prostřednictvím ředitelů základních škol na území ORP Trutnov jsme oslovili učitele, kteří by ve své výuce chtěli více a systematičtěji pracovat s místními a regionálními tématy. K problematice místně zakotveného učení (MZU) jsme také připravili dotazník. Učitelé mají čas na jeho vyplnění do 21. února. Po zpracování dat z formuláře zájemce o tuto problematiku osobně oslovíme a seznámíme s dalšími detaily. Chystá se také tematické setkání, které proběhne 15. dubna od 14 hodin v Horním Maršově.

Petr Záliš, 3.2.2020

V Úpici proběhne setkání k problematice rovných příležitostí

V těchto dnech jsme rozeslali dopis zástupcům škol, které spadají do přenesené působnosti MÚ Úpice. Jde o pozvánku na setkání k problematice rovných příležitostí, které se uskuteční 18.3.2020 od 13 hodin v zasedací místnosti MÚ v Úpici. V uvedeném dopise je také odkaz na dotazníkové šetření "Rizikové chování", dotazník je k nahlédnutí zde.

Petr Záliš, 31.1.2020

Děti v regionu mají mít stejnou šanci na vzdělání

Všechny děti v našem regionu by měly mít stejnou šanci na vzdělání. Cesty ke splnění tohoto cíle hledá i pracovní skupina (PS) pro rovné příležitosti fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Uvedená PS jednala 9.1.2020 v zasedací místnosti MAS KJH v Úpici. Účastníci jednání mapovali aktuální situaci a také plánovali. Na Úpicku se chystá dotazníkové šetření nebo tematický „kulatý stůl“. Podrobnosti jsou v zápisu z jednání, klikněte také na obrázky z jednání PS.

Petr Záliš, 20.1.2020

Ve výuce by se mělo více pracovat s regionálními tématy

Na našich školách by se mělo více pracovat s místními a regionálními tématy. O zařazení postupů „místně zakotveného učení“ (MZU) do výuky usiluje pracovní skupina (PS) pro neformální a zájmové vzdělávání, která se sešla 7.1.2020 ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER) v Horním Maršově. Členové PS teď oslovují školy zapojené do projektu MAP Trutnovsko II s cílem získat ke spolupráci kantory, kteří postupy MZU používají nebo by je do výuky chtěli zařadit. V Horním Maršově se potom 15.4. uskuteční setkání zájemců o danou problematiku. Zápis z jednání PS je zde, přikládáme rovněž Principy MZU. Prohlédněte si také malou fotoreportáž z jednání PS.

Petr Záliš, 20.1.2020

MAP - plán aktivit leden až březen 2020

V rámci projektu „MAP Trutnovsko II“ byl aktualizován Plán aktivit pro období leden - březen 2020. Zahrnuje plán činnosti jednotlivých pracovních skupin i další akce, mezi něž patří například další výjezd ředitelů nebo cesta za inspirací do Poličky. Kompletní Plán aktivit je zde.

Petr Záliš, 6.1.2020

Městský úřad Trutnov hostil jednání PS pro financování

Na Nové radnici v Trutnově se konalo 9. 12. 2019 jednání PS pro financování. Hlavním cílem činnosti pro rok 2020 je zjišťování, zajišťování a využití dotačních zdrojů – krajské dotace, zdroje EU a národní. Vítaným přínosem pro školy je i zaměření pracovní skupiny na tvorbu Dotačního kalendáře a Databázi dotačních agentur. Více informací najdete v zápisu z jednání, přikládáme také fotodokumentaci.

Barbora Procházková, 17.12.2019

Učitelé lánské školy sepsali otevřený dopis, s řešením problému pomáhá i MAS Království - Jestřebí hory

Učitelé Základní školy Úpice-Lány vyzývají k řešení aktuálních problémů ve školství. Sepsali otevřený dopis, který adresovali poslancům Parlamentu ČR. S řešením potíží ve školách se dlouhodobě snaží pomáhat úpická radnice nebo Místní akční skupina Království - Jestřebí hory o.p.s. Podrobnější informace jsou v reportáži Českého rozhlasu Hradec Králové.

Petr Záliš, 17.12.2019

Na Trutnovsku řeší znevýhodněné děti

V rámci takzvaných Místních akčních plánů (MAP) Trutnovsko II funguje v našem regionu celkem šest pracovních skupin. Jedna z nich se zaměřuje na rovné příležitosti. Členové skupiny letos jednali už čtyřikrát, definovali přitom klíčová témata. „Snažíme se popsat problémy, které na Trutnovsku znevýhodňují děti v přístupu ke vzdělání. V první etapě se zaměříme na Správní obvod pověřeného obecního úřadu města Úpice. Chceme to řešit systémově, pozvat zástupce škol, jejich preventisty, zřizovatele, policii nebo třeba organizace pomáhající při řešení těchto problémů,“ vysvětluje Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. K tématu se vyjádřili také úpický starosta Petr Hron nebo ředitel Základní školy Úpice - Lány Petr Kalousek. Více se dočtete zde.

Petr Záliš, 11.12.2019

Řídicí výbor MAP bilancoval i plánoval

V zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. v Úpici se 10.12.2019 sešli členové Řídicího výboru MAP Trutnovsko II. Po úvodní rekapitulaci byla přítomným přiblížena činnost realizačního týmu, jednotlivých pracovních skupin a došlo i na implementační aktivity. V rámci jednání byly také aktualizovány projektové záměry v území ORP Trutnov. Účastníci se rovněž seznámili s plánem aktivit na rok 2020. Zápis z jednání je zde. Prohlédněte si také obrázky a prezentaci.

Petr Záliš, 10.12.2019

Problémy na školách nám nejsou lhostejné

V zasedací místnosti MAS KJH o.p.s., 28. 11. 2019 projednávala PS pro rovné příležitosti problémy škol a jejich řešení. To je i cílem dalších aktivit pracovní skupiny. Jako první se bude zabývat mateřskými školami. Formou dotazníků osloví školy, výsledkem bude Databáze problémů, která bude sloužit jako vodítko pro řešení, spolupráci škol s pracovní skupinou a oslovenými institucemi. Více si můžete přečíst v zápisu, prohlédněte si i fotodokumentaci.

Barbora Procházková, 10.12.2019

Pohoda v Penzionu Pohoda v Trutnově

Poslední letošní jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti proběhlo 27. 11. 2019 ve sklepení Penzionu Pohoda v Trutnově. Výsledkem tohoto jednání byly plánované aktivity na rok 2020 především z oblasti robotiky. Cílem je i zasíťování kantorů škol našeho regionu. O tématech plánovaných aktivit se můžete dočíst v zápisu a prohlédnout obrázky.

Barbora Procházková, 10.12.2019

V úpické knihovně se řešil rozvoj čtenářské gramotnosti

Útulné prostory Městské knihovny Úpice se staly 26. 11. 2019 hlavním „štábem“ PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti při přípravě první společné akce. Očekávaným výsledkem je propojení a zasíťování lidí z oboru – učitelů ZŠ a MŠ, knihovníků a předávání vlastních zkušeností a informací od určených lektorů této aktivity. O všem se můžete dočíst v zápisu, přikládáme také fotodokumentaci z jednání.

Barbora Procházková, 10.12.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti přivítala posily

V zasedací místnosti MAS KJH o.p.s., se 24. 10. 2019 uskutečnilo 3. jednání PS pro rovné příležitosti. Pracovní skupina je posílena o starostu města Úpice Petra Hrona a velitele Městské policie Martina Piláta. Hlavním bodem programu byla mimo jiné příprava první společné akce – setkání ředitelů, zástupců škol, preventistů s pracovní skupinou pro rovné příležitosti. Cílem je zmapovat problémy škol, získat od nich informace a pomáhat problémy řešit. Více si můžete přečíst v zápise, klikněte také na fotodokumentaci z jednání.

Barbora Procházková, 11.11.2019

Bývala fara v Horním Maršově hostila jednání PS pro neformální zájmové vzdělávání

V historické budově bývalé fary, která je působištěm střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, se sešla 22. 10. 2019 pracovní skupina pro neformální zájmové vzdělávání. Druhé letošní jednání této skupiny vedl její vedoucí Jiří Kulich. Na programu bylo metodické nastavení a fungování PS, formulování témat pro řešení v rámci PS nebo plán aktivit na rok 2019/2020. „Projekt MAP Trutnovsko II je postavený na síťování partnerů. Úlohou této pracovní skupiny je propojit neformální zájmové vzdělávání s formálním, tedy školy a všechny ostatní vzdělávací instituce v území“, konstatoval Jiří Kulich. O všem se můžete informovat v přiloženém zápise. Prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 11.11.2019

Čtenářský koutek ZŠ a MŠ Horní Maršov byl opět centrem jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti se opět sešla 22. 10. 2019 v oblíbené ZŠ a MŠ v Horním Maršově. Aktivita PS je již plně rozjetá, hlavním bodem programu bylo nejen řešení témat činnosti PS a nové inspirace, ale příprava společné akce, která by se měla uskutečnit v březnu 2020. Více informací se dozvíte v zápise, můžete si prohlédnout i fotografie z jednání.

Barbora Procházková, 11.11.2019

Setkání koordinátorů škol z území Trutnovska

Pension v Radvanicích hostil ve dnech 6.-7.11.2019 setkání koordinátorů škol z území Trutnovska. Jednalo se o seminář v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Jednadvacet účastníků nejprve vstřebávalo teorii, poté si přítomní vyzkoušeli práci ve skupinách. Při tvorbě takzvané SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. „Toto setkání vnímám jako startér pro tvorbu strategií škol, které nebudou jenom na papíře, ale poslouží jako praktický návod pro zlepšení atmosféry na jednotlivých školách,“ doufá Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Klikněte na tiskovou zprávu. Prohlédněte si také prezentaci, kterou připravili lektoři semináře Michal Hátle a Karel Turek. Setkání v Radvanicích přibližuje naše fotoreportáž.

Petr Záliš, 8.11.2019

Setkání koordinátorů ZŠ a MŠ z Trutnovska

Dobrý den všem, v příloze Vám posílám pozvánku na setkání koordinátorů škol z území Trutnovska, které se uskuteční v Pensionu Radvanice ve dnech 6. a 7. 11. 2019. V pozvánce naleznete veškeré informace související se setkáním včetně programu. Svoji účast či neúčast nám prosím sdělte prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře na adrese této adrese. Prosíme, aby formulář vyplnily i osoby, které se setkání nezúčastní, abychom měli přehled, kolik osob se setkání zúčastní z důvodu zabezpečení organizačních věcí dané akce (občerstvení, ubytování a podobně). Vyplněný formulář nám prosím zašlete do 31. října 2019. Děkujeme.

Karel Turek, 1.11.2019

MAP Trutnovsko II vydává kalendář aktivit

Často si ředitelé, členové pracovních skupin, koordinátoři, starostové a členové Řídicího výboru a další zapojení v projektu kladou otázku: „Jaké aktivity se v našem ORP Trutnov dějí a kde je ucelený přehled?“ Proto přicházíme pro všechny zapojené spolupracovníky z přehledným kalendářem. Budeme ho průběžně aktualizovat a věříme, že tím přispějeme k lepší informovanosti. Kompletní přehled je zde.

Jan Balcar, 31.10.2019

3. jednání PS skupiny pro financování tentokrát v Úpici

Ve středu 23. 10. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory o.p.s., proběhlo už 3. jednání PS pro financování. Posílená PS o dalšího člena, ředitelku ZŠ v Domcích Trutnov Zuzanu Horákovou Radovou, řešila mimo jiné i možnosti a využití dotačních toku financí pro potřeby škol, tvorbu dotačního kalendáře. Podrobněji se můžete informovat v zápisu z jednání.

Barbora Procházková, 25.10.2019

Ředitelé škol z Trutnovska čerpali inspiraci v Nymburce

Nové poznatky, inspiraci, utužení vztahů i zábavu. To vše přineslo 4. Společné výjezdní jednání ředitelů ZŠ a MŠ z území Trutnovska. Sedmnáctičlenná výprava zamířila ve dnech 16. – 18. října do Nymburka. „Navázali jsme na aktivity z předchozího projektu. Snažíme se každý takový výjezd tematicky zaměřit, tentokrát to bylo na sport, konkrétně na basketbal. Mám velkou radost, že jsme se měli možnost setkat s našimi reprezentanty, kteří byli neskutečně skromní a vstřícní. To byl asi nejsilnější zážitek“, pochvaluje si Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer projektu MAP Trutnovsko II. Bližší informace jsou v přiložené tiskové zprávě. Prohlédněte si také fotoreportáž.

Petr Záliš, 21.10.2019

Na svatého Václava běhali po Trutnově roboti

Poslední sobota v září patřila na ZŠ Trutnov, Mládežnická robotům. Učitelé a žáci ze škol z Trutnovska se potkali zkušenými lektory z ČR a ze zahraničí, aby vyzkoušeli sestavení, naprogramování a praktické vyzkoušení robota Otíka. „Akce „Postav si svého robota Otíka“ byla první společnou akcí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti, která pracuje v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Chceme v těchto akcích pokračovat i v příštím roce. Cílem těchto aktivit je zasíťovat na Trutnovsku učitele, které robotika zajímá,“ prozradil Jan Balcar, koordinátor projektu z MAS království – Jestřebí hory, o.p.s. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Veškeré aktivity k projektu jsou na těchto stránkách nebo na www.facebook.com/MAPTrutnovsko. Zdokumentovanou úspěšnou akci si zde můžete prohlédnout.

Barbora Procházková, 2.10.2019

Koordinátoři škol z ORP Trutnov se potkali v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s.

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se ve středu 18. 9. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., uskutečnilo první setkání druhé skupiny koordinátorů jednotlivých škol. Byli seznámeni s náplní jejich činnosti v projektu a přípravou strategie škol. Více informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky a seznam koordinátorů škol.

Barbora Procházková, 2.10.2019

Jednání pracovní skupiny ředitelé škol v ZŠ a MŠ Hajnice

V prostorách ZŠ a MŠ Hajnice se pod vedením místní ředitelky a vedoucí pracovní skupiny ředitelé škol Martiny Švorcové uskutečnilo 28. 8. 2019 plánované jednání. Na programu bylo seznámení s implementačními aktivitami, náměty na společné aktivity a plán činnosti na rok 2019/2020. Klikněte na zápis z jednání nebo na obrázky.

Barbora Procházková, 9.9.2019

Pracovní skupina pro financování jednala v Trutnově

V kanceláři DRAG s.r.o., v Trutnově se sešli 16. 9. 2019 členové PS pro financování na letošním 2. jednání. Na programu jednání byly cíle a popis realizace PS, plán činnosti na rok 2019/2020, návrhy zpracování dotačních reportů PS pro školy a implementační aktivity v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Podívejte se na zápis z jednání a také na obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešla podruhé

Letošní v pořadí již druhé jednání PS pro rovné příležitosti se uskutečnilo 11. 9. 2019 opět v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. Metodické nastavení fungování PS, formulování témat pro řešení v rámci PS, plán aktivit na rok 2019/2020 – to vše bylo na programu tohoto jednání. Vše si můžete podrobně přečíst v zápisu, prohlédněte si také fotografie.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ a MŠ Horní Maršov

Letošní v pořadí 2. jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se uskutečnilo 29. 8. 2019, pod vedením místní ředitelky a vedoucí pracovní skupiny Evy Hlouškové, v prostorách ZŠ a MŠ Horní Maršov. Na programu bylo metodické nastavení fungování PS, formulování témat pro řešení PS a plán aktivit na rok 2019. V rámci jednání na této škole proběhla i její prohlídka členy PS. Vše si můžete přečíst v zápise, přikládáme také obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ Trutnov, Komenského

Už v pořadí 3. jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se uskutečnilo v úterý 27. 8. 2019 v prostorách Základní školy Trutnov, Komenského. Proběhlo představování nových členů, příprava na plánovanou aktivitu – workshop Postav si svého robota Otíka a tvorba plánu aktivit na rok 2019/2020. O všem se můžete informovat v zápise, prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Pracovní skupiny pracují na plné obrátky

V rámci projektu MAP Trutnovsko II bylo vytvořeno šest pracovních skupin, které už dle svého zaměření aktivně pracují. Jedná se o pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro financování, pro rovné příležitosti, pro neformální zájmové vzdělávání, ředitelé škol. Aktuální složení pracovních skupin je k nahlédnutí. Pracovní skupiny jsou stále otevřeny novým členům. Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte koordinátorku pracovních skupin Barboru Procházkovou, b.prochazkova@kjh.cz, tel. 730 164 404.

Barbora Procházková, 13.9.2019

Pozvánka pro zájemce o robotiku

Vážení kolegové, dovolte, abychom Vás nebo vaše kolegy z MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ a Gymnázia z Trutnovska pozvali na setkání nadšenců, kteří mají chuť vyzkoušet, otestovat a pohrát si s robotem OTTO, pod vedením světaznalých lektorů Edutime. Jde o akci pro učitele, žáky i studenty, kteří se chtějí naučit něco nového. Uskuteční se 28.9.2019 v Trotnově. Podrobnosti jsou zde.

Jan Balcar, Petr Záliš, 6.9.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti se sešla na druhém jednání

Ve středu 17.7.2019 se sešli v rámci projektu MAP Trutnovsko II v prostorách Základní školy Trutnov, Mládežnická, členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti. V tomto už druhém jednání se členové zabývali plněním daných úkolů a plánováním dalších aktivit v roce 2019. Více informací ze setkání najdete v zápise.

Barbora Procházková, 19.7.2019

Řídicí výbor se sešel v nové sestavě

Dne 12.6.2019 se v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. sešli členové řídícího výboru z části v nové sestavě. Cílem tohoto setkání bylo seznámení s aktivitami projektu MAP Trutnovsko II a nastavit si pravidla pro fungování tohoto orgánu. Byl schválen Statut, Jednací řád a Organizační struktura projektu. Následovala prezentace aktualizovaných projektových záměrů v území ORP Trutnov a o jejich důležitosti v rámci Strategického rámce při získání státní dotace. Byly podány návrhy na místo předsedy a místopředsedy řídicího výboru. Zvoleni byli jako předseda Vladimír Provazník (starosta obce Malé Svatoňovice) a jako místopředseda Petr Hron (starosta města Úpice). Prohlédněte si zápis z jednání, obrázky a prezentaci.

Jan Balcar, ředitel MAS, 26.6.2019

Koordinátoři škol z ORP Trutnov se potkali na prvním jednání

Ve středu 19.6. 2019 se uskutečnilo v zasedací místnosti MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. v rámci projektu MAP Trutnovsko II první setkání koordinátorů jednotlivých škol. Byli seznámeni s náplní jejich činnosti v projektu a přípravou strategie škol. Více informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 20.6.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti vytvořená v rámci projektu MAP Trutnovsko II se sešla 12.6.2019 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. Všem členům byl přestaven projekt a náplň pracovní skupiny. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Obrázky z jednání jsou zde.

Markéta Demešová, 17.6.2019

V zasedací místnosti MAS KJH proběhlo jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zorganizovala setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost vytvořenou v rámci z projektu MAP Trutnovsko II, který koordinuje. Členové pracovní skupiny se potkali ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS a jednali o náplni pracovní skupiny a jejím zaměření v projektu v následujících letech. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Zde jsou obrázky ze setkání.

Markéta Demešová, 6.6.2019

V zasedací místnosti MAS KJH proběhlo jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se konalo setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost. Uskutečnilo se ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Projekt MAP Trutnovsko II byl spuštěn na začátku roku. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Zde jsou obrázky ze setkání.

Markéta Demešová, 6.6.2019

Jednání PS Neformální a zájmové vzdělávání

Členové pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání se sešli ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS, aby zahájili svoji činnost v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Pracovní skupina již fungovala v předcházejícím projektu, kde se snažila propojit neziskový vzdělávací sektor se školami a navázat tak užší spolupráci. Díky tomu vznikl například informační leták. V projektu MAP Trutnovsko II chce pracovní skupina na tuto práci navázat a dále ji rozvíjet. Více o informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Přikládáme také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

První setkání pracovní skupiny Ředitelé škol

Uskutečnilo se historicky první setkání pracovní skupiny Ředitelé škol v rámci projektu MAP Trutnovsko II, který byl v letošním roce spuštěn. Navazuje na práci již ukončeného projektu MAP Trutnovsko. Zástupci této pracovní skupiny sešli ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Setkání sloužilo k představení projektu a seznámení všech členů pracovní skupiny. Klikněte na zápis z jednání a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

První jednání pracovní skupiny Financování

Ve středu 5. 6. 2019 se zaplnila zasedací místnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. členy pracovní skupiny Financování, která je vytvořena v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Jednalo se o první setkání od spuštění projektu. Členům pracovní skupiny byl v krátkosti představen projekt a jejich náplň práce v nejbližší době. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

Jmenování osoby, která bude plnit roli koordinátora za danou školu

Na setkání zřizovatelů, ředitelů škol, zástupců neziskových organizací z území ORP Trutnov v Úpici v zasedačce MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. v úterý 14. 5. 2019 bylo přítomným také přiblíženo, že v rámci projektu MAP Trutnovsko II bude realizována i aktivita „Podpora škol v plánování“. V této aktivitě bude diskutováno široké spektrum témat a na základě diskuze formou společných workshopů koordinátorů bude zpracováván tzv. popis potřeb školy. Jednotlivé školy byly obeslány s prosbou určení osoby, která by plnila funkci koordinátora za danou školu ve vztahu k této aktivitě a všeobecně k projektu MAP Trutnovsko II. Termín pro určení osob je do čtvrtka 30. 5. 2019, do kdy školy mohou vyplnit jednoduchý formulář ZDE. Co se týče termínu konání společných workshopů, jsou na výběr dva termíny (každý koordinátor za školu si může zvolit ze svého pohledu vhodnější termín): buď středa 19. 6. 2019 od 9:00 hodin, nebo středa 26. 8. 2019 od 9:00 hodin. Místo konání bude včas upřesněno.

Jan Balcar, 17.5.2019

Aktualizace projektových záměrů MAP Trutnovsko II

Jak jsme avizovali na našem setkání zřizovatelů, ředitelů škol, zástupců neziskových organizací z území ORP Trutnov, které se uskutečnilo v úterý 14. 5. 2019 v Úpici v sídle MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., dochází k aktualizaci projektových záměrů v rámci strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II. Jednotlivé subjekty byly kontaktovány s prosbou aktualizace svých záměrů či doplnění nových individuálně emailem. Pro jistotu uvádíme informaci i na webových stránkách, tedy kdo zvažujete změny ve vašem současném registrovaném projektu nebo chystáte nový, pošlete nám tuto informaci do pátku 7. června 2019. Aktuálně schválenou databázi najdete v příloze. Vzor pro nový projektový záměr najdete rovněž v příloze. Připomínáme, že 12. června 2019 dojde k aktualizaci tohoto dokumentu a schválení projektových záměrů Řídícím výborem MAP a následně nebude možné 6 měsíců do něj zasahovat. Pokud budete potřebovat bližší informace, kontaktujte Karla Turka, tel. 604 558 002, email: turek_karel@email.cz.

Jan Balcar, 17.5.2019

Zveme zájemce do pracovních skupin do projektu MAP Trutnovsko II

V úterý 14. 5. 2019 se konalo v zasedačce MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pracovní setkání, kde byl představen projekt MAP Trutnovsko II, v rámci něhož vznikne šest pracovních skupin, do nichž se můžete zapojit i vy. Jedná se o pracovní skupiny financování, matematickou a čtenářskou gramotnost, rovné příležitosti, neziskové a neformální organizace a ředitelé škol. Na setkání byla přiblížena jejich činnost na příští čtyři roky. Do 30. 5. 2019 posílejte své návrhy na experty do pracovních skupin z území ORP Trutnov. Více informací k registraci najdete zde.

Markéta Demešová, 16.5.2019

Představení projektu MAP Trutnovsko II

V úterý 14. 5. 2019 se od 14:00 hodin zaplnily prostory sídla Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. zástupci vzdělávacích subjektů z území ORP Trutnov. Zřizovatelům, ředitelům MŠ a ZŠ a zástupcům neziskových organizací byl představen navazující projekt MAP Trutnovsko II. Všem účastníkům byla nabídnuta ještě užší spolupráce v rámci pracovních skupin, a to buď vlastní účastí nebo nominací svých odborníků. „V roce 2018 skončil dvouletý projekt MAP Trutnovsko. Z něho vyplynuly klíčové potřeby našeho území. V projektu MAP Trutnovsko II navazujeme na tyto aktivity a budeme s nimi dále pracovat,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je nositelem projektu. Projekt MAP Trutnovsko II, je zaměřen na vzájemnou spolupráci subjektů při řešení nejrůznějších problémů, zajištění společných aktivit nebo zjištění potřeb v území. Na závěr setkání proběhla živá debata. Pro zájemce je připravena prezentace a fotogalerie.

Markéta Demešová, 16.5.2019

Představení projektu MAP Trutnovsko II

V zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici proběhne v úterý 14.5.2019 od 14 hodin představení projektu MAP Trutnovsko II. Dojde zde k vytvoření pracovních skupin v rámci projektu (J. Balcar, M. Hátle), organizaci sběru aktuálních potřeb jednotlivých škol (K. Turek, M. Hátle), aktualizaci projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP (K. Turek, M. Hátle), zahájení činnosti Řídicího výboru nebo k plánování aktivit projektu do konce roku 2019. Předpokládaný konec pracovní části odhadujeme v 15:15. Prosíme o potvrzení účasti vyplněním formuláře. Za projektový tým se na setkání těší Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Petr Záliš, 14.5.2019

Pozvánka na jednání k zahajovacímu projektu MAP Trutnovsko II

Vážení kolegové, ředitelky a ředitelé MŠ a ZŠ z ORP Trutnov, zástupci zřizovatelů MŠ a ZŠ z ORP Trutnov, zástupci subjektů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání z ORP Trutnov! s potěšením Vám oznamujeme, že jsme uspěli s podáním žádosti Místní akční plán Trutnovsko II (dále jen MAP Trutnovsko II), a proto si vás dovolujeme pozvat jménem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na zahajovací jednání k tomuto projektu. Ten bezprostředně navazuje na již realizovaný a úspěšně ukončený projekt MAP TU I. Jednání se bude konat v úterý 14. 5. 2019 od 14:00. Pozvánka je zde. Součástí přestavení projektu bude i vyhlášení aktualizace projektových záměrů pro Strategický rámec MAP. Tato aktualizace je potřebná především pro žadatele ve výzvách IROP - aktuálně je vyhlášena výzva v rámci MAS Krkonoše. Byli bychom rádi, aby pozvání přijali kromě již obeznámených zástupců i noví starostové a ředitelé, kteří nemají s projektem zkušenosti. Máme před sebou necelé 4 roky aktivit, kterých máme v rámci projektu naplánované velké množství. Těšíme se, že u toho budete s námi.

Za realizátora projektu (MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.) ředitel Jan Balcar, 3.5.2019

MAP Trutnovsko – aktualizace projektových záměrů

V září 2018 se uskutečnila aktualizace projektových záměrů mateřských a základních škol z území ORP Trutnov. Tyto změny byly zapracovány do MAP Trutnovsko a následně je schválil Řídicí výbor. Aktualizovaný dokument najdete zde. Příští aktualizace se uskuteční v březnu tohoto roku.

Jan Balcar, 7.1.2019

Aktualizace projektových záměrů MAP Trutnovsko

Vážení kolegové, přestože jsme avizovali, že tato aktualizace bude v roce 2018 poslední, na žádost některých z vás provádíme aktualizaci projektových záměrů v rámci projektu MAP Trutnovsko po půl roce – tedy v září. Kdo zvažujete změny ve vašem současném registrovaném projektu nebo chystáte nový, pošlete nám tuto informaci do 21. 9. 2018. Aktuálně schválenou databázi najdete v příloze a více pak na našich stránkách v sekci Plány. Vzor pro nový projektový záměr najdete v rovněž v příloze. Koncem září Řídicí výbor schválí tuto aktualizaci a následně vše zašleme na ministerstvo.

Jan Balcar, 12.9.2018

Řídicí výbor na posledním setkání schválil celý dokument a vyhodnotil projekt

V úterý 27. 3. 2018 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory zasedl Řídicí výbor MAP Trutnovska. Na programu bylo shrnutí dvouletého projektu, který se realizoval na území ORP Trutnov, a schválení finálních dokumentů MAP Trutnovska. Jednalo se také o přípravě navazujícího projektu MAP Trutnovska II. Můžete si sami prostudovat zápis, celkový dokument MAP Trutnovsko, projektové záměry, akční plán a fotky z jednání.

Markéta Demešová, 4.4.2018

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

Ve středu 21. 3. v odpoledních hodinách vyrazili ředitelé ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na výjezdní jednání do Krásné Lípy. Hlavním tématem celého výjezdu byly základní a mateřská škola, České Švýcarsko, o.p.s., a komunitní centrum v Krásné Lípě. Dále bylo setkání zaměřené na problémové děti ze sociálních vyloučených lokalit a řešení této situace městem. Celé výjezdní jednání bylo hodnoceno řediteli velmi kladně. Mezi sebou a i v navštívených institucích si mohli všichni navzájem vyměňovat zkušenosti při řešení nejrůznějších problémů, ale také sdílet dobrou praxi včetně inspirace, jak se stávajícími pomůckami mohou zavést prvky Montessori i k sobě do škol nebo školek. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si fotogalerii.

Markéta Demešová, 2.4.2018

Pozvánka na jednání Řídicího výboru MAP Trutnovsko

V úterý 27. 3. 2018 od 13:00 se v kanceláři v Úpici bude konat zasedání Řídicího výboru MAP. Hlavními body programu budou: shrnutí dosavadní práce na projektu MAP Trutnovsko, představení finálních verzí dokumentů (MAP Trutnovsko, Projektové záměry, Akční plán) a také příprava na navazující projekt MAP Trutnovsko II. Prostudujte si pozvánku s programem.

Kateřina Valdová, 26.3.2018

Setkání zástupců pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se potkali zástupci neformálního a zájmového vzdělávání z území ORP Trutnov v Dole Bohumír v Jívce. Toto poslední setkání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko, který 31. 3. 2018 končí. Zástupcům neformálního a zájmového vzdělávání byl představen dokument MAP Trutnovsko a finální leták, který organizace společně vytvořily prostřednictvím pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání. Zástupci organizací také debatovali o možnostech případné další spolupráce v navazujícím projektu MAP II. Celé setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou Dolu Bohumír. Přečtěte si zápis ze setkání, prezentace o projektu nebo o akčním plánu a prohlédněte si výběr z fotek.

Markéta Demešová, 16.3.2018

Zveřejňujeme dokument MAP Trutnovsko v kompletním znění

Po dvou letech práce v území ORP Trutnov zveřejňujeme finální strategické dokumenty, které detailně mapují školství a vzdělávání v regionu. MAP Trutnovsko je souhrnný dokument, na jehož obsahu se zřizovatelé a ředitelé MŠ a ZŠ podíleli v letech 2016–2017. Projektové záměry jsou aktualizovány k 15. 2. 2018 a budou sloužit případným žadatelům o finanční prostředky z fondů EU. Akční plán jako takový představuje v rámci tohoto dokumentu zásobník projektů a záměrů (akční plán dlouhodobý), jejichž realizace je v plánu v následujících několika letech. Většina těchto informací byla prezentována na setkáních v letech 2016–2017.

Jan Balcar, 27.2.2018

Novinky v projektu MAP Trutnovsko

První novinkou a akcí na začátku března bude další setkání Pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání. Konat se tentokrát bude v Dole Bohumír v Jívce, a to ve čtvrtek 8. 3. 2018. Účast, prosím, potvrzujte na balcar@kjh.cz. Přečtěte si také více informací. Další akcí potom je 3. Společné výjezdní jednání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to v termínu 21.–23. 3. 2018, tentokrát směr Krásná Lípa, termín přihlášení na balcar@kjh.cz je do 9. 3. 2018 – prostudujte si podrobnosti.

Kateřina Valdová, 21.2.2018

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů

Vážení zástupci školských zařízení, v pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Celý název složitého předpisu je „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Toto nařízení se bude týkat i školských zařízení. Mnozí z vás to již diskutujete se zřizovateli a řešíte. Přesto po rozhovoru s některými z vás, by pro vás bylo přínosné řešit tuto záležitost společně, a to z důvodů odborného a rovněž i finančního. Proto nabízíme pomocnou ruku pro školská zařízení v území ORP Trutnov a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.: kdo máte zájem společně hledat servis na GDPR (analýza, pověřenec atd.) pro vaši školu, tak se nám ozvěte nejlépe do 31. 1. 2018 – volejte nebo pište mailem. Pokud nemáte zájem, ale máte zkušenost a můžete doporučit firmu či úřad, který vám tuto službu zajišťuje, tak budeme rádi za vaši zkušenost.

Kateřina Valdová, 17.1.2018

Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov

Na setkání zřizovatelů a ředitelů škol z Trutnovska, které proběhlo 22. 11. 2017 v kulturním domě v Havlovicích, byla přijata dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov a obce Čermná. Stejně tak bylo podpořeno zahájení prací na přípravě navazujícího projektu MAP II a dalšího společného setkávání. O dalším vývoji budeme opět informovat. Můžete si přečíst celý text dohody.

Markéta Demešová, 13.12.2017

První společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov

Ve středu 22.11.2017 se od 13 hodin konalo v kulturním domě v Havlovicích první společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov. Hlavním bodem jednání bylo schválení Dohody o spolupráci v území ORP Trutnov + obce Čermná mezi dotčenými subjekty v oblasti vzdělávání, tj. mezi zřizovateli, samotnými školami a školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání a ostatními relevantními subjekty. Diskuze proběhla i k možnému návaznému projektu MAP Trutnovsko II. Přečtěte si celou zprávu, zápis a prohlédněte si i výběr z fotek.

Markéta Demešová, 7.12.2017

Společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov

Starostové a starostky z území ORP Trutnov, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol, dovolte, abych vás pozval na společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 od 13.00, a to v KD Havlovice. V průběhu dvou let jste byli průběžně informováni o projektu MAP Trutnovsko, ke kterému jste se přihlásili a někteří se do něho velmi aktivně zapojili. Chceme vám představit výstupy projektu, které budou ovlivňovat vzdělávání v regionu a čerpání prostředků EU na modernizaci škol. V případě, že se nebude moct zúčastnit, pověřte svého zástupce – místostarostu, tajemníka či úředníka. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 15.11.2017

Zájmové organizace z Trutnovska nabízejí školkám a školám výukové programy

Na Trutnovsku se potkali zástupci organizací, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání pro žáky ze školek a škol. Jejich společnou letošní aktivitou je vydání informačního letáku s názvem „Místo pro učení & učení pro místo“. V letáku zájemci naleznou popis vzdělávacích programů od pěti vzdělávacích organizací. Nabízené programy se dotýkají široké škály školních předmětů; zahrnují přírodovědu, zeměpis, dějepis a další. U každého oboru najdou čtenáři stručný popis programu, informace, pro jakou věkovou skupinu je program určen, cenu a kontakty na organizace. Hlavní distribuce letáku bude probíhat do škol nacházejících se v ORP Trutnov. „Jsme rádi, že se tyto organizace daly dohromady. Nabídka je pestrá a hlavně programy jsou na vysoké profesionální úrovni. Je patrné, že organizace mají zájem spolupracovat,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která hradila náklady na vydání tohoto letáku a komplexně koordinuje projekt MAP Trutnovsko. Prohlédněte si elektronickou verzi letáku.

Markéta Demešová, 1.11.2017

Řídicí výbor MAP Trutnovsko schválil aktualizovaný dokument

V polovině měsíce září zasedal Řídicí výbor MAP. Jednalo se o důležité setkání, protože Řídicí výbor měl na starost schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP. Do něj bylo možné vkládat aktualizované nebo zcela nové projekty tak, aby jim mohl být, v případně nutnosti, vydáván soulad s projektem MAP. Nabízíme vám k prostudování zápis ze setkání a také aktualizovaný Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 27.10.2017

II. výjezdní zasedání ředitelů MAP Trutnovsko

Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání, jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. V obci Dolní Bojanovice byla hlavním cílem základní a mateřská škola, jež letos slaví 10 let vzájemné spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. V podvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad. Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také obrázky z akce.

Jana Peterková, 18.10.2017

ZŠ Radvanice se představila ředitelům z Trutnovska

Ve středu 14. 6. 2017 se uskutečnilo 4. společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP Trutnovsko. Pro inspiraci přijeli tentokrát do Radvanic do místní ZŠ. Předmětem předprázdninového setkání byla bilance roční činnosti v projektu, plánování aktivit do konce roku a zlatý hřeb – prezentace místní školy. Po celou dobu byl přítomen i starosta obce Radvanice Tomáš Němec, který společnou akci ukončil slovy: „Jsem moc rád, že jste přišli a mohli si prohlédnout naši školu. Doufám, že se vám líbila a toto setkání vám bylo přínosem.“ Podle slov účastníků jednání je právě takovéto sdílení zkušeností dobrou inspirací pro jejich práci. Přečtěte si celou zprávu z akce, zápis ze setkání a prohlédněte si prezentaci k projektu, k chystanému výjezdu, o Žákovském parlamentu ZŠ Radvanice a výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 22.6.2017

Spolupráce školy, obce a zájmových organizací v obci je nutná

Trutnovsko patří mezi největší regiony na Královéhradecku s velkým počtem mateřských, základních, středních, speciálních a uměleckých škol. Přispět ke zlepšení komunikace a tím i spolupráce mezi školami, obcemi a zájmovými organizaci má projekt MAP Trutnovsko zahrnující území obce s rozšířenou působností Trutnov a obce Čermná (ORP Vrchlabí), který koordinuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. „Ředitelé škol jsou dnes vystaveni velkému tlaku ze strany komplikované legislativy, MŠMT, veřejnosti a samozřejmě i žáků. Když jsem mapoval terén v roce 2015, tak jsem byl nemile překvapen, že školy na Trutnovsku se scházejí pouze jednou do roka při řešení rozpočtu v Trutnově. Po roce práce můžeme říct, že se nám velmi dobře podařilo nastartovat spolupráci mezi řediteli škol. Do komunikace jsme zapojili i subjekty, které zastupují neformální a zájmové vzdělávání. Pravidelně informujeme zřizovatele a s některými řešíme projektové záměry,“ sdělil Jan Balcar, hlavní manažer projektu a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Projekt je v polovině realizace. Kompletní dokument se skládá ze dvou částí – Místní akční plán Trutnovsko a více rozpracovaná kapitola s názvem Strategický rámec MAP. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 20.6.2017

Setkání ředitelů škol v rámci projektu MAP

Díky projektu MAP se uskuteční již 4. Společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to ve středu 14. 6. 2017, od 13:00 v budovách MŠ a ZŠ Radvanice. Na programu naleznete úvodní slovo ředitele MŠ a ZŠ a starosty obce, aktuální vyhodnocení stavu projektu v našem území a výměna zkušeností – představení činnosti žákovského parlamentu ZŠ Radvanice. Prostudujte si pozvánku a svoji účast potvrzujte na balcar@kjh.cz - nejlépe do pondělí 5. 6. 2017.

Kateřina Valdová, 26.5.2017

Výjezdní setkání ředitelů

Poslední březnové dny se uskutečnilo výjezdní zasedání ředitelů škol, které se aktivně zapojily do projektu Místního akčního plánu v území ORP Trutnov. Na programu byly prohlídky škol a školek na Rychnovsku a o diskuze s jejich zástupci. Jednalo se o MŠ Bystré a ZŠ v Dobřanech, které obě patří pod ZŠ a MŠ Trivium, o.p.s. a o ZŠ a MŠ Podbřezí, kde mají Montessori školku. Večerní program se odehrál v Penzionu Orličan a ve znamení diskuze nad problémy jednotlivých škol. Přečtěte si pozvánku na setkání a prohlédněte si fotky z exkurze.

Kateřina Valdová, 5.4.2017

Pozvánka: ONDŘEJ ŠIK - VE STÍNU SVĚTLA

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na vernisáž výstavy rozsáhlého výboru z díla Ondřeje Šika, fotografa, který se do paměti našeho regionu zapsal ne tolik jako umělec, ale jako duchovní. Těšit se můžete na díla ze třech velkých cyklů z jeho černobílé /tónované velkoformátové tvorby – Most, Pozůstalost a Obrázky na zdi. Výstava je připravena ve spolupráci s doc. Akad. Arch. Petrem Kovářem a Mgr. Julií Weissovou, kteří promluví na vernisáži. Organizátoři se na Vás těší v pátek 10. 3. 2017 již tradičně v 17 hodin v Městském muzeu v Úpici! Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 6.3.2017

Řídicí výbor MAP schválil aktualizovaný Strategický rámec

V polovině března zasedal Řídicí výbor MAP. Jednalo se o důležité setkání, protože Řídicí výbor měl na starost schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP. Do něj bylo možné vkládat aktualizované nebo zcela nové projekty tak, aby jim mohl být, v případně nutnosti, vydáván soulad s projektem MAP. Nabízíme vám k prostudování prezentaci, zápis ze setkání, výtah priorit a cílů MAP, který je podkladem pro společná témata NZV (neformální a zájmové vzdělávání) i MŠ a ZŠ a také aktualizovaný Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 30.3.2017

Výzva pro organizace zabývající se zájmovým a neformálním vzděláváním

V červnu 2016 jsme zahájili sběr projektových záměrů, které se staly podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko. Uvedení záměru v tomto dokumentu je základním předpokladem pro podání žádostí ve výzvách IROP. Tento dokument může být aktualizován nejdříve k 14. 3. 2017 a tím lze i přidat další projektové záměry či aktualizovat ty stávající. Proto nabízíme – zasílejte nové nebo aktualizované projektové záměry do 28. 2. 2017. Můžete využít nové tabulky. Pro lepší orientaci označte (např. formou poznámky vedle příslušného řádku), zda se jedná o nový nebo aktualizovaný projektový záměr. Při vyplňování investičních priorit věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správnému zaškrtnutí případné vazby na klíčovou kompetenci – při předkládání žádosti do některé z výzev IROP toto musí být dodrženo (název, předmět, nebo náklady projektu mohou být přiměřeně modifikovány, ale vazba na klíčovou kompetenci se musí shodovat s údaji v MAP!). V případě potřeby se na nás obraťte – jsme tu pro vás. Přečtěte si i oslovovací dopis z léta loňského roku.

Kateřina Valdová, 6.2.2017

Setkání zástupců PS Neformální a zájmové vzdělávání

Dům pod jasanem v trutnovských Voletinách hostil ve středu 11. ledna další setkání v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko. Sešli se tam zástupci zájmového a neformálního vzdělávání v regionu. Společně pak debatovali o spolupráci mezi jednotlivými subjekty, jejich zapojení do projektu a větším zapojení neformálního a zájmového vzdělávání do vzdělávání ve školách a školkách a z toho vyplývající spolupráci mezi oběma těmito skupinami. Hlavním bodem bylo také vytvoření seznamu společných témat, jejichž řešení se organizace chtějí zabývat. Přečtěte si zápis ze setkání, souhrn společných témat, prezentaci a prohlédněte si i výběr z fotek.

Kateřina Valdová, 19.1.2017

Druhé zasedání Pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání MAP Trutnovsko

Pro zástupce organizací, které se věnují neformálnímu a zájmovému vzdělávání, chystáme v rámci projektu Místních akčních plánů další společné setkání. Konat se bude ve středu 11. ledna 2017 od 16 hodin, a to v Domě pod jasanem v Trutnově - Voletinách. Na programu naleznete seznámení se stavem projektu v našem území, představení strategického rámce a procesu aktualizací, upozornění na výzvu IROP a především řešení společných témat – školení, služby, exkurze nebo možnost společných aktivit. Přečtěte si pozvánku na setkání nebo navrhněte společné téma k řešení.

Kateřina Valdová, 21.12.2016

Další setkání v projektu MAP

V rámci projektu Místních akčních plánů (MAP) se konalo další setkání projektového týmu a ředitelů nebo zástupců škol z území. Tentokrát setkání proběhlo v Základní a Mateřské škole Pilníkov – ředitelka školy Ilona Skořepová prezentovala společně se žáky činnost školy a všechny přivítal i starosta Miroslav Klapka. Setkání bylo věnováno především shrnutí činnosti za uplynulé období a také práci nad společnými tématy všech zapojených aktérů. Přečtěte si pozvánku, zápis, prezentaci i první společná témata. Prohlédněte si také výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 21.12.2016

Pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání
zahájila činnost

Zástupci Základních uměleckých škol, neziskovek a podnikatelských subjektů, které nabízejí vzdělávání pro mládež, se poprvé setkali na společném jednání v Horním Maršově dne 14. 9. 2016. Více než symbolické bylo, že toto jednání se odehrálo ve středisko DOTEK, které je hlavní základnou pro SEVER Horní Maršov. Pracovní skupina je otevřená a může se do ní hlásit jakýkoliv subjekt z regionu Trutnovsko, který má zájem se podílet na spolupráci. Podívejte se na fotografie a přečtěte si i zápis.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

Trutnovsko si stanovilo priority v oblasti školství a ví,
na co v první vlně použít finance z fondů EU

Po takřka čtyřech měsících vyjednávání mezi řediteli škol (MŠ a ZŠ) a školských zařízení, zřizovateli a odbornými specialisty došlo ke shodě při stanovení priorit a vytvoření seznamu klíčových projektů, které budou mít zásadní vliv na rozvoj vzdělávání v regionu Trutnovska. Celý tento proces koordinuje projektový tým z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který kompletní dokument, jenž se nazývá Strategický rámec, představil ve středu 14. 9. na setkání v Horním Maršově nejen ředitelům, ale i Řídicímu výboru. „Finální podobu Strategického rámce pro Trutnovsko jsme zaslali do Hradce Králové na Regionální stálou konferenci, která zajistila předání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Kdybychom tento dokument neodevzdali v termínu, tak bychom zablokovali naše školy v první vlně při čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionální operačního programu,“ řekl Jan Balcar, hlavní manažer projektového týmu a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Strategický rámec bude možné aktualizovat vždy po půl roce. Přečtěte si vytvořený Strategický rámec, zprávu z akce a zápis. Prohlédněte si také obrázky ze zasedání.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

Ředitelé škol a školských zařízení v Horním Maršově řešili projektové záměry jejich škol

Již podruhé se tento rok potkali ředitelé a zástupci škol na Trutnovsku a tentokrát to bylo v Horním Maršově. V první části společně řešili projektové záměry, které plánují realizovat v nejbližších letech. Dalším bodem programu byla výměna zkušeností a ukázka příkladů dobré praxe v rámci exkurze po ZŠ Horní Maršov a středisku DOTEK při SEVERu. Přečtěte si zápis z jednání a prohlédněte si i fotogalerii.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

2. společné setkání v rámci projektu MAP

V rámci realizace projektu MAP Trutnovsko zveme ředitele MŠ a ZŠ z území Trutnovska na 2. společné setkání. To se bude konat ve středu 14. 9. 2016 od 13:00 v Základní škole Horní Maršov a ve středisku DOTEK (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory). Na programu bude především prezentace stavu MAP Trutnovsko a představení Strategického rámce MAP. Poté bude ve stejný den zasedat i Řídicí výbor, který by měl Strategický rámec po prostudování schválit. Pročtěte si pozvánku na setkání ředitelů, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, Řídicího výboru a také navržený Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 9.9.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů k neformálnímu
a zájmovému školství

Obracíme se na organizace, které se věnují neformálnímu a zájmovému školství v ORP Trutnov. Pokud se vzdělávání věnujete soustavně a ve větším rozsahu, nabízíme vám zapojení do Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro Trutnovsko (ORP Trutnov). Tento místní akční plán bude obsahovat hlavní priority rozvoje pro oblast vzdělávání, a to předškolního a školního, ale i souvisejícího neformálního (mimoškolního) vzdělávání. Konkrétně již na říjen tohoto roku se v rámci IROP připravuje specifická výzva zaměřená na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Všichni žadatelé budou v rámci této výzvy povinni doložit soulad svého projektového záměru s aktuálním MAP v území. Více si přečtěte v přiloženém dopise nebo si stáhněte formulář k vyplnění.

Kateřina Valdová, 1.8.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů zasílejte do 15.7.2016

Na setkání 1. 6. v Havlovicích bylo přislíbeno, že na školská zařízení proběhne distribuce tabulky na vyplnění projektovými záměry. Tento seznam bude klíčovým podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko, který bude z části představen 14. 9. 2016 na II. setkání ředitelů MŠ a ZŠ v Horním Maršově, následně schválen Řídicím výborem a poté ho projektový tým odevzdá příslušným orgánům Královéhradeckého kraje a MMR ČR. Soubor obsahuje 3 listy (návod k vyplnění, investiční priority a měkké priority) – prosíme o vyplnění 2. a 3. listu; pro případnou konzultaci oslovte Michala Hátle a Tomáše Mečíř (kontakty). Vyplněné vracejte na adresu: balcar@kjh.cz, nejpozději do 15. 7. 2016.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

Ustavující zasedání Řídicího výboru MAP

Prvního června proběhlo v Havlovicích ustavující zasedání Řídicího výboru projektu Místních akčních plánů. Do něj se mohli přihlásit zájemci o tuto problematiku a součástí týmu jsou např. i zástupci Krajského úřadu, škol a obcí. Na programu bylo představení projektu, harmonogram aktivit projektu, schválení statutu a jednacího řádu Řídicího výboru a také volba předsedy. Tím byl jednomyslně zvolen starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Pročtěte si celý zápis ŘV, představení projektu i jeho harmonogram, statut ŘV a jeho jednací řád, seznam členů a prohlédněte si také fotky ze zasedání.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

O budoucnosti školství na Trutnovsku se poprvé jednalo
v Havlovicích

Společné jednání o budoucnosti vzdělávání předškoláků a školáků na Trutnovsku symbolicky na Dětský den hostila Základní a Mateřská škola Havlovice. V malotřídní škole se konalo setkání ředitelů mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol, a to v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko, jehož nositelem je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento projekt se realizuje v obcích ORP Trutnov a v obci Čermná. Zástupci škol se v první řadě dozvěděli podrobnosti o Místním akčním plánu a proč je pro ně jeho vytvoření aktuálně důležité. Místní akční plány se tvoří napříč v celé republice a prvním krokem v jejich tvorbě je kromě analýzy území především vytvoření tzv. strategického rámce. Ten bude shrnovat problematické oblasti, které vyplynou z dotazníkového šetření a z požadavků jednotlivých škol, ale také se budou zabývat povinnými tématy z MŠMT, jako je např. inkluzivní vzdělávání. Součástí bude i první seznam projektů, které mají vzdělávací instituce v plánu realizovat v programovém období 2014–2020. Jeho sestavení je klíčové pro realizaci projektů z Evropských fondů. Přečtěte si celou zprávu, zápis ze setkání a prohlédněte si také fotografie i jednotlivé prezentace (základní informace, stav projektu, souhrn a ), výstup z dotazníků podle jednotlivých škol a kontakty na projektový tým.

Kateřina Valdová, 3.6.2016

Sestavujeme Řídicí výbor MAP

Součástí projektu MAP Trutnovsko je příležitost pro zájemce – dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do práce v Řídicím výboru. Proto hledáme za každou skupinu z celého území minimálně 1 zástupce a 1 náhradníka, a to zástupce: zřizovatelů škol; vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin – vše platné pro MŠ i ZŠ; zástupce základních uměleckých škol a rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče (NNO). Ustavující setkání Řídicího výboru bude 1. 6. od 15.00 v areálu MŠ a ZŠ Havlovice a bude navazovat na setkání ředitelů všech škol z území realizace MAP. Do práce Řídicího výboru bude možné se zapojit i v dalších měsících. Prosím o zasílání prvních navržených kandidátů nejlépe do čtvrtka 26. 5. 2016 (jméno, příjmení, telefon a mail včetně názvu subjektu, který dotyčný člověk zastupuje); tyto zástupce oslovíme přímo a zašleme pozvánku s programem. Pokud budete chtít bližší informace, neváhejte a volejte.

Kateřina Valdová, 19.5.2016

Školy a školky se poprvé potkají v Havlovicích

Setkáním ředitelů mateřských a základních škol v Havlovicích bude zahájen dvouletý projekt Místních akčních plánů (MAP) Trutnovsko, který by měl zásadním způsobem pomoci školským zařízením v případném čerpání prostředků z fondů EU. „Subjekty zaměřené na vzdělávání, a týká se to i těch, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání, mají od tohoto roku povinnost mít plánované investiční projekty z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, dopředu připravené, konzultované se zřizovateli a zapsané v dokumentu MAP Trutnovsko. Se školami, školkami a obcemi jsme v úzkém kontaktu, ale může se stát, že některá nezisková organizace rovněž něco plánuje. Každý, kdo chystá takovou žádost, měl by se nám přihlásit ve vlastním zájmu,“ říká Tomáš Mečíř, hlavní metodik projektu. Přečtěte si celou zprávu i pozvánku na akci.

Kateřina Valdová, 11.5.2016

Setkání zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo setkání části zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko. Starostové i místostarostové z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., diskutovali aktivity projektu a jeho přínosy pro základní a mateřské školy v území. Setkání se zúčastnili i hosté ze sousedního ORP Dvůr Králové nad Labem, takže došlo i ke vzájemné výměně zkušeností a názorů. Prohlédněte si několik fotografií ze setkání.

Kateřina Valdová, 4.5.2016

Místní akční plán pro oblast školství na Trutnovsku se rozjel

První dubnový den se ve Dvoře Králové nad Labem konalo setkání realizátorů místních akčních plánů z celého kraje, zástupců MŠMT a regionální stálé konference při Královéhradeckém kraji. Účastnili se ho i zástupci týmu MAP Trutnovsko, jehož nositelem je MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. V tomto území, které zahrnuje všechny obce ORP Trutnov a obec Čermnou, se nachází celkem 45 subjektů, které se do tvorby MAP přímo nebo nepřímo zapojí (ZŠ, MŠ a ZUŠ). Aktuálně se v území finálně ustanovuje pracovní tým pro MAP a společně s MŠMT se řeší administrativní kroky ke konečné podpoře projektu.

Kateřina Valdová, 21.4.2016

Pro školská zařízení jsou připraveny finance na podporu vzdělávání

Úpice – S velkou netrpělivostí čekají obce, školy a další subjekty v České republice, až se roztočí kolotoč nového programového období pro čerpání finančních prostředků z národních i evropských fondů. V letošním roce byly spuštěny první výzvy, ale snad v roce 2016 se konečně vše rozeběhne na plné obrátky. Specifické prostředí bude mít oblast školství v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro území Trutnovska se bude zpracovávat koncepční dokument Místní akční plán, ve kterém budou potřeby škol zahrnuty a budou podkladem pro další čerpání prostředků. Po širší dohodě byly vyjednány hranice pro území ORP Trutnov a obec Čermná. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 23.10.2015