Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.


Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království – Jestřebí hory vznikla v roce 2007, a to rok po založení Místní akční skupiny v regionu. MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. působí na velké části okresu Trutnov, nachází se na území dvou mikroregionů: Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory a samostatného města Úpice. Nejzápadnější obcí je Horní Olešnice, nejvýchodnější pak Jívka. V severo-jižním směru sahá od Vlčic a Chvalče až po Kohoutov a Vlčkovice v Podkrkonoší. Zabírá území těchto obcí: Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší. Region sousedí s Polskem.

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.


Kdo nás zastupuje

Naše dokumenty

Jak se stát partnerem

Naše logo

Historie MAS KJH, o.p.s. 2007–2009