Kdo nás zastupuje


Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. má dvě základní linie orgánů: orgány zodpovědné za chod společnosti a orgány zodpovědné za metodu LEADER. Obě dvě linie orgánů jsou ale organizačně propojené a celkový servis jim zajišťuje hlavní kancelář MAS.Orgány zodpovědné za chod společnosti

Správní rada
Ředitel organizace
Dozorčí rada

Orgány zodpovědné za metodu LEADER

Sněm MAS
Programový výbor
Kontrolní výbor
Výběrový výbor
Monitorovací výbor
Pracovní skupiny