Pracovní skupiny


Pracovní skupiny jsou zřizovány programovým výborem jako odborné expertní týmy, které mají sloužit jednotlivým orgánům k prosazování metody LEADER. V rámci struktury MAS Království – Jestřebí hory vyvíjely činnost následující pracovní skupiny – Lidé, Krajina, Podnikání. Uvedené pracovní skupiny pracovaly v letech 2007–2008. Poté jejich činnost ustala.

V roce 2010 byla vytvořena pracovní skupina pro aktualizaci preferenčních kritérií. V roce 2011 byla ustavena pracovní skupina pro evaluaci a aktualizaci SPL. Obě skupiny intenzivně pracovaly na procesu aktualizace SPL, evaluaci, tvorbě nových fichí a nastavení nových preferenčních kritérií pro období 2012 – 2013.

Na podzim 2018 pak byla programovým výborem ustanovena pracovní skupina pro přípravu výzev, která bude složena z členů orgánů MAS a dle potřeby z expertů z regionu. Tato skupina bude úzce spolupracovat se sekretariátem MAS na tvorbě podkladů pro výzvy jako např. je výběr jednotlivých opatření pro výzvy, tvorba preferenčních kritérií, kritérií věcného hodnocení a celkově bude i podpůrným orgánem při evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.


Pozvánka - příprava výzvy Integrovaný záchranný systém

Zveme Vás na setkání k přípravě výzvy „Integrovaný záchranný systém“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou budeme vyhlašovat v letošním roce. Schůzka se bude konat v úterý 9.4. 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS KJH v Úpici. Pozvánka je zde. V případě, že se chcete setkání zúčastnit, ozvěte se, prosím, do 8.4. 2019. Více informací najdete v příloze.

Daniela Müllerová, 1.4.2019

Pracovní skupina pro přípravu strategie MAS na období 2021 – 2027

Pracovní skupina pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027 zahájila činnost

Na on-line setkání partnerů MAS, které proběhlo dne 16. 3. 2021, byly všem zúčastněným představeny úvodní informace o fungování Pracovní skupiny pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027. Zřízení pracovní skupiny schválil programový výbor MAS na jednání dne 23. 2 2021. Členové pracovní skupiny budou v nejbližších měsících diskutovat o rozvojových potřebách v území MAS, které již byly vytyčeny jako prioritní pro tvorbu Koncepční části strategie MAS.

Hana Bryknarová, manažerka SCLLD, 18.3.2021

Pracovní skupina pro přípravu výzev

Program rozvoje venkova
Zápis z jednání pracovní skupiny 4. 6. 2019
PRV - čerpání 2017_2019
PRV - článek 20
Fotogalerie z jednání PS 4.6.2019
Integrovaný regionální operační program
Ochrana životů, zdraví a majetku
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 9.4.2019
- Prezentace z pracovní skupiny 9.4.2019
- Popis podporovaných aktivit
- Normativ vybavení HZS
- Fotogalerie z jednání PS 9.4.2019

Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb
- Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 27.2.2019
- Prezentace z pracovní skupiny 27.2.2019
- Fotogalerie z jednání PS 27.2.2019

Bezpečnost a udržitelnost dopravy
- Bezpečnost a udržitelnost dopravy – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 12.3.2019
- Prezentace z pracovní skupiny 12.3.2019
- Fotogalerie z jednání PS 12.3.2019

Infrastruktura vzdělávání
- Infrastruktura vzdělávání – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 20. 2. 2019

Program rozvoje venkova
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- Informace o zaměření fiche
- Navržená preferenční kritéria k diskuzi (pro otevření je nutné dokument nejdříve uložit do PC)
- Pozvánka na na diskuzi k přípravě Fiche č. 4 dne 16.1.2019

F5 – Neproduktivní investice v lesích
- Informace o zaměření fiche
- Navržená preferenční kritéria k diskuzi (pro otevření je nutné dokument nejdříve uložit do PC)
- Pozvánka na na diskuzi k přípravě Fiche č. 5 dne 18.1.2019

F6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
- Informace o zaměření fiche
- Navržená preferenční kritéria k diskuzi (pro otevření je nutné dokument nejdříve uložit do PC)
- Pozvánka na na diskuzi k přípravě Fiche č. 6 dne 18.1.2019

Aktuální verze Pravidel Programu rozvoje venkova 19.2.1
Operační program Zaměstnanost
Sociální služby a sociální začleňování
- Sociální služby a sociální začleňování – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 22. 1. 2019
- Prezentace z pracovní skupiny 22.1.2019
- Fotogalerie z jednání PS 22.1.2019

Prorodinná opatření
- Prorodinná opatření – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 23. 1. 2019

Zaměstnanost
- Zaměstnanost – základní informace
- Popis podporovaných aktivit
- Pozvánka na setkání pracovní skupiny dne 23. 1. 2019
- Prezentace z pracovní skupiny 23. 1. 2019
- Fotogalerie z jednání PS 23.1.2019