Partnerství s místní akční skupinou

Pravidla pro přijímání nových partnerů MAS


Na základě usnesení sněmu z 5. 2. 2015
  Partnerství vzniká:
 • zasláním žádosti programovému výboru
 • účastí a představením se na sněmu MAS
 • uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností
  Pro uzavření smlouvy musí partner splnit tyto základní podmínky:
 • musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci sněmu MAS
 • musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS
 • pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu
  Partner má základní povinnosti:
 • musí se účastnit řádně svolaného sněmu, případně se písemně omluvit
 • musí hlásit změny, které mohou mít vliv na znění smlouvy
 • musí plnit závazný obsah Rámcové partnerské smlouvy, v případě porušení navrhne kontrolní výbor řešení nápravy a přednese ho sněmu
  Zánik partnerství:
 • na základě porušení stanovených pravidel MAS KJH, o.p.s.
 • řeší kontrolní výbor a předkládá sněmu MAS řešení

Jak se stát partnerem MAS

Získat partnerství s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. není vůbec složité. Začněte stažením smlouvy, kterou poté doplníte o vlastní iniciály, 2x vytisknete, podepíšete a zašlete na adresu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice. Ke smlouvě přiložte menší představení Vaší organizace – např. čím se zabýváte, jaké aktivity vyvíjíte a proč se zajímáte o Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Po představení na sněmu MAS bude smlouva podepsána předsedou programového výboru a ředitelem a zaslána zpět. V případě, že budete měnit zastupující osobu, využijte tento formulář – změna zastupující osoby. Informujte se i o výši příspěvku na činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2021 (schválený sněmem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který se konal dne 25. 6. 2020).

Seznam zájmových skupin MAS

ZÁJMOVÁ SKUPINA - MAS KJH, o.p.s. ČÍSELNÍK - ZÁJMOVÁ SKUPINA
Kulturní dědictví Kultura, památky, historie, tradice
Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda Podnikání (obecně)
Příroda Environmentální oblast (příroda a krajina, ochrana ŽP)
Samospráva Veřejná správa / veřejný sektor
Tělovýchova a sport Sport
Vzdělávání Vzdělávání

Plnoprávné partnerství s MAS KJH - VEŘEJNÝ SEKTOR

Partner MAS Web Zájmová skupina
1. Hvězdárna
v Úpici
www Vzdělávání
2. Lesy - voda s.r.o. Příroda
3. Město Pilníkov www Samospráva
4. Město Rtyně
v Podkrkonoší
www Samospráva
5. Město Úpice www Samospráva
6. Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové www Kulturní dědictví
7. Obec Batňovice www Samospráva
8. Obec Čermná www Samospráva
9. Obec Dolní Olešnice www Samospráva
10. Obec Hajnice www Samospráva
11. Obec Havlovice www Samospráva
12. Obec Horní Olešnice www Samospráva
13. Obec Chotěvice www Samospráva
14. Obec Chvaleč www Samospráva
15. Obec Jívka www Samospráva
16. Obec Kocbeře www Samospráva
17. Obec Kohoutov www Samospráva
18. Obec Libňatov www Samospráva
19. Obec Malé Svatoňovice www Samospráva
20. Obec Maršov u Úpice www Samospráva
21. Obec Radvanice www Samospráva
22. Obec Suchovršice www Samospráva
23. Obec Velké Svatoňovice www Samospráva
24. Obec Vítězná www Samospráva
25. Obec Vlčice www Samospráva
26. ZŠ a MŠ Havlovice www Vzdělávání
27. ZŠ a MŠ Kocbeře www Vzdělávání
28. Základní škola Úpice-Lány www Vzdělávání
29. Obec Choustníkovo Hradiště www Samospráva

Plnoprávné partnerství s MAS KJH - SOUKROMÝ SEKTOR

Partner MAS Web Zájmová skupina
1. Český svaz chovatelů Základní organizace Úpice www Příroda
2. Davidík Josef Tělovýchova
a sport
3. Diblík Vladimír Příroda
4. EKOMASO Příroda
5. Haken Jiří Příroda
6. Horák Milan Příroda
7. Hylmarová Eva Kulturní dědictví
8. Chalupění www Kulturní dědictví
9. Jansová Radka Příroda
10. Mraveniště www Vzdělávání
11. Myslivecké sdružení Svatá Kateřina www Příroda
12. Myslivecký spolek Hubertova výšina Čermná www Příroda
13. Na Hranici společnosti Příroda
14. Náboženská obec Církve československé husitské v Úpici www Kulturní dědictví
15. Návraty 2017 www Příroda
16. Nedvědová Hana Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
17. Občanské sdružení Kohoutov www Kulturní dědictví
18. Občanské sdružení PRIMA RODINY www Vzdělávání
19. Orange Catering, s.r.o. www Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
20. Pátková Vladimíra Vzdělávání
21. Prouza Jaroslav Příroda
22. REST.TU, s.r.o. www Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
23. ROSKAR, s.r.o. www Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
24. Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice www Kulturní dědictví
25. Sbor dobrovolných hasičů Batňovice www Tělovýchova
a sport
26. Sbor dobrovolných hasičů Čermná Tělovýchova
a sport
27. Sbor dobrovolných hasičů Libňatov www Tělovýchova
a sport
28. Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice www Tělovýchova
a sport
29. Sbor dobrovolných hasičů Pilníkov www Tělovýchova
a sport
30. Sbor dobrovolných hasičů Suchovršice www Tělovýchova
a sport
31. Sdružení Franze Wihana Kulturní dědictví
32. Sdružení pro Vízmburk www Kulturní dědictví
33. Senior dům Beránek, s.r.o. www Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
34. Skutil Karel www Příroda
35. TJ Sokol Libňatov www Tělovýchova
a sport
36. TISK OFSET a.s. www Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda
37. TJ Sokol Batňovice Tělovýchova
a sport
38. TJ Sokol Havlovice www Tělovýchova
a sport
39. TJ Sokol Malé Svatoňovice www Tělovýchova
a sport
40. TJ Sokol Suchovršice www Tělovýchova
a sport
41. Tomeš Jaroslav Tělovýchova
a sport
42. VOX Radvanice www Tělovýchova
a sport
43. Zemědělská společnost Svobodné www Příroda
44. Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice www Příroda
45. ZOOSERVIS (Krejčí) Příroda