Naše dokumenty

Jednací řády orgánů MAS

Jednací řád Sněmu MAS
Jednací řád Programového výboru
Jednací řád Kontrolního výboru
Jednací řád Výběrového výboru

Statut

Statut MAS KJH, o.p.s., 28.7.2020
Statut MAS KJH, o.p.s., 12.2.2019
Statut MAS KJH, o.p.s., 21.6.2018
Schválená verze statutu
Statut MAS KJH, o.p.s. (platný od 24. 2. 2015)

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007

Zprávy auditora

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky účetní jednotky MAS KJH
za rok 2019


Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace Zlepšení řídicích
a administrativních schopností MAS KJH 2019


Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky účetní jednotky MAS KJH
za rok 2018


Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace Zlepšení řídících
a administrativních schopností MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2018


Zpráva auditora za rok 2017 na realizaci SCLLD
Zpráva auditora za rok 2017
Zpráva auditora za rok 2016
Zpráva auditora za rok 2015
Zpráva auditora za rok 2014
Zpráva auditora za rok 2014 na realizaci SPL
Zpráva auditora za rok 2013
Zpráva auditora za rok 2012
Zpráva auditora za rok 2011
Zpráva auditora za rok 2010
Zpráva auditora za rok 2009
Zpráva auditora za rok 2008
Zpráva auditora za rok 2007

Monitorovací zprávy

Monitorovací zpráva za rok 2014 (tuto zprávu je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
Monitorovací zpráva - 2. etapa 2014
Monitorovací zpráva - 1. etapa 2014
Monitorovací zpráva za rok 2013 (tuto zprávu je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
Monitorovací zpráva 2. etapa 2013
Monitorovací zpráva 1. etapa 2013
Monitorovací zpráva 3. etapa 2012

Další dokumenty

Evaluační zpráva 2019
Seznam místních lídrů 2019
Interní postupy IROP platné od 29.1.2019
Interní postupy IROP platné do 28.1.2019
Harmonogram výzev OPZ 2018
Skartační a spisový řád
Dohoda o vzájemné spolupráci s MAS Poondavie
Dohoda o změně zakladatelské smlouvy (platná od 28. 1. 2015)
Dohoda o vzájemné spolupráci s MAS Královédvorsko
Smlouva s polskou MAS Kwiat lnu (CZ)
Smlouva s polskou MAS Kwiat lnu (PL)
Dohoda o změně názvu společnosti (platná od 1.11.2012)
Strategický plán LEADER (platný od 12. 12. 2011)
Dohoda o změně zakladatelské smlouvy (platná od 16. 6. 2011)
Strategický plán LEADER (platný od 1. 7. 2009)
Zakladatelská smlouva (únor 2007)