Strategie 2014 (SCLLD)

Strategie podána do třetí výzvy

Strategie CLLD nesplnila v první kole podání některé požadavky, konkrétně nebyl schválen programový rámec IROP. Celý měsíc květen se využil na konzultace a změny v položkách programového rámce, k aktualizaci některých dat a k dokončovacím pracím. Strategie byla znovu podána do 28. 6. 2017.
Verze SCLLD podaná do třetí výzvy
Indikátory pro strategii
Finanční plán

Strategie byla schválena sněmem MAS

Sněm MAS schválil strategický dokument do dalších let. Poté, co celý obsáhlý dokument prošel postupně několika veřejnými projednáváními, elektronickým připomínkováním a celkovou revizí ze strany pracovníků MAS, ho sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na svém zasedání dne 3. 3. 2016 v Pilníkově definitivně schválil (zápis zde). Strategie i její části byly poté vloženy do elektronické žádosti, která byla dne 15. března podepsána a odeslána k hodnocení ze strany Ministerstva pro Místní rozvoj.

Verze SCLLD schválená sněmem MAS

Popis území a zdůvodnění jeho výběru
Analytická část
Implementační část
Strategická část
Mapa území a seznam obcí
Popis komunity do vypracování strategie
Indikátory pro strategii
Finanční plán
Analýza rizik
Čestné prohlášení
Město, obec Dotazníky Výstupy Prezenční listiny
Batňovice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Čermná Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Dolní Olešnice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Havlovice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Horní Olešnice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Chotěvice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Chvaleč Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Jívka Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Kocbeře Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Kohoutov Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Libňatov Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Malé Svatoňovice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Maršov Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Pilníkov Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Radvanice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Rtyně Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Staré Buky Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Suchovršice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Úpice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Velké Svatoňovice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Vítězná Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument
Vlčice Sumář - dotazníky Výstupy - veřejné projednávání PDF dokument

Strategie podána do třetí výzvy

Strategie CLLD nesplnila v první kole podání některé požadavky, konkrétně nebyl schválen programový rámec IROP. Celý měsíc květen se využil na konzultace a změny v položkách programového rámce, k aktualizaci některých dat a k dokončovacím pracím. Strategie byla znovu podána do 28. 6. 2017 a nyní se dle lhůt v Metodickém pokynu pro integrované nástroje bude čekat na další vyjádření MMR. Prostudujte si podanou strategii, indikátory i finanční plán.

Kateřina Valdová, 30.6.2017

Další veřejná projednávání strategie rozvoje obce

Stále dokončujeme veřejná projednávání strategie rozvoje v jednotlivých obcích území MAS. V měsíci dubnu jsme navštívili obce Kocbeře a Čermná, abychom s jejich obyvateli diskutovali o možnostech obou obcí, o tom, co vidí jako přednosti a nedostatky a jak by chtěli místo, kde žijí, dále rozvíjet. Diskuse v obou obcích přinesly zajímavé podněty. Prohlédněte si fotografie z Kocbeří i z Čermné.

Kateřina Valdová, 22.4.2013

Strategie rozvoje na úrovni kraje

Nejen na úrovní místních akčních skupin se tvoří strategické rozvojové dokumenty. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 bude jedním z významných koncepčních dokumentů, která by měla určovat hlavní směry rozvoje kraje na léta 2014 – 2020. Podstatou strategického plánování v kraji je stanovování rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové aktivity v regionu. Správným nastavením rozvojové strategie lze dosáhnout optimálního výsledku při nastavovaní podpor kohezní a dotační politiky. Vše o strategii najdete zde.

Kateřina Valdová, 7.3.2013

Poslední veřejná projednávání před Vánoci

Veřejná projednávání byla před vánočními svátky zakončena v Maršově Úpice, kde projednávání proběhlo už ve sváteční atmosféře společně s ochutnávkou cukroví a vánočním posezením. V stejném týdnu se ještě konalo projednávání strategie v obci Kohoutov, kde se sešlo téměř dvacet občanů a byli jedněmi z nejaktivnějších vůbec. Předcházející projednávání se konala ještě v městě Úpici a v obci Chotěvice. Všude se sešli občané, kterým není lhostejný osud jejich obce v příštích letech. Prohlédněte si obrázky z Chotěvic, Úpice, Kohoutova i Maršova.

Kateřina Valdová, 22.12.2012

Pozvánka na veřejné projednávání Strategie rozvoje Úpice

Zdravím všechny zájemce o dění v Úpici a zároveň v našem regionu, dovolte, abych Vás pozval na pondělí 17. 12. 2012 od 17:00 do Městského sálu v Úpici, kde se bude konat veřejné projednávání Strategie rozvoje města Úpice v návaznosti na tvorbu Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Akce se koná pod společnou patronací Města Úpice a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Přijďte nám sdělit, co byste chtěli v Úpici podniknout, co vás trápí a jak to řešit. Přijďte nám pomoci formulovat oblasti, které by si zasloužily podporu a kam by měly po roce 2014 jít desítky milionů korun prostřednictvím naší MAS.

Jan Balcar, 13.12.2012

Veřejná projednávání strategie v Dolní a Horní Olešnici

Veřejná projednávání strategie rozvoje regionu pokračovala 10. a 11. prosince v Dolní a Horní Olešnici. Všichni účastníci se zapojili do debaty, ze které vzešly návrhy na zlepšení vzhledu obcí nebo občanskou vybavenost, probrala se problematika dopravní obslužnosti nebo špatných komunikací. Společně prodiskutovali další možnosti, jak by se jejich obec mohla rozvíjet v příštích letech, co v nich teď chybí a kam by se mohlo dál investovat. Za aktivní účast všem děkujeme! Prohlédněte si fotografie z Dolní i Horní Olešnice.

Kateřina Valdová, 13.12.2012

Další veřejná projednávání: Radvanice a Rtyně v Podkrkonoší

Ve Rtyni v Podkrkonoší a v Radvanicích už mají také veřejná projednávání strategie za sebou. V obou obcích se sešlo kolem dvaceti aktivních občanů, kteří shlédli dvě prezentace shrnující průběh tvorby strategie rozvoje obce a sběr dotazníků a pak se sami zapojili do aktivit; k devíti tématům vymýšleli klady a zápory, které vidí ve svých obcích a na nalezené zápory pak „šili“ na míru projektové záměry. Klikněte na obrázky ze Rtyně i Radvanic.

Kateřina Valdová, 11.12.2012

Veřejná projednávání – Havlovice, Malé Svatoňovice

Také v minulém týdnu pokračovala veřejná projednávání strategie rozvoje obce, a to v úterý a ve čtvrtek. Tentokrát jsme navštívili Havlovice a Malé Svatoňovice, kde se sešlo mnoho občanů se zájmem o rozvoj obce, kde žijí. Účastníci tedy také využili jedinečné příležitosti a přišli diskutovat o budoucnosti obou obcí. Prohlédněte si fotografie z Havlovic i z Malých Svatoňovic.

Kateřina Valdová, 10.12.2012

Další veřejná projednávání: Jívka, Pilníkov a Vítězná

Až do konce letošního roku a ještě možná i v prvních měsících roku 2013 budou pokračovat veřejná projednávání strategie rozvoje. Aktuálně byly na řadě obce Jívka, Pilníkov a Vítězná. Celkem se sešlo kolem čtyřiceti občanů, kteří aktivně debatovali nejen o problémech, které řeší v konkrétní obci, ale i o problémech v celém regionu. Přikládáme obrázky z Jívky, Vítězné a Pilníkova.

Kateřina Valdová, 4.12.2012

Stále sbíráme dotazníky!

Přestože termín ukončení sběru dotazníků je již za námi, rozhodli jsme se prodloužit termín pro jejich sběr, protože velmi stojíme o všechny názory, které by se v nich mohly objevit. Můžete vyplnit dotazník pro občany elektronicky nebo si ho vytisknout. Pokud zastupujete nějakou organizaci, možná uvítáte dotazník pro příspěvkové a neziskové organizace. Přikládáme také podnikatelský dotazník. Přijďte nám váš názor také říct na veřejná projednávání strategie rozvoje; v harmonogramu naleznete, kam který den pojedeme projednávat.

Kateřina Valdová, 4.12.2012

Další veřejná projednávání – Velké Svatoňovice a Chvaleč

Po víkendu následovala v pondělí hned dvě veřejná projednávání v jeden den, a to ve Velkých Svatoňovicích a ve Chvalči. Je třeba zdůraznit, že to, že se projednávání v obci neúčastní mnoho občanů, o lecčems to vypovídá, ale i tak z něho mohou vyvstat zajímavé a důležité názory. Ve Velkých Svatoňovicích i Chvalči se opět debatovalo nad budoucností nebo i možné spolupráci mezi MAS a obcemi. Prohlédněte si fotografie z Chvalče i z Velkých Svatoňovic.

Kateřina Valdová, 27.11.2012

Třetí veřejné projednávání v Batňovicích

Středeční večer se v batňovickém kulturním domě sešlo přes třicet zájemců o další rozvoj obce. Proběhlo tam třetí veřejné projednávání rozvoje obce a každý z účastníků se mohl vyjádřit, jak by si představoval, že by se obec měla dál rozvíjet – projektové záměry se sepisovaly podle jednotlivých témat a budou dál k dispozici vedení obce pro případnou realizaci. Zde najdete několik fotografií.

Kateřina Valdová, 22.11.2012

Veřejná projednávání podruhé: Libňatov

Po pondělním veřejném projednávání v Suchovršicích přišlo v úterý na řadu veřejné projednávání strategie rozvoje obce v Libňatově. K práci a debatám nad možnými projekty a nápady se sešlo téměř dvacet obyvatel Libňatova včetně zástupců spolků v obci, zastupitelů i občanů. Společně prodiskutovali další možnosti, jak by se obec mohla rozvíjet v příštích letech, co v ní teď chybí a kam by se mohlo dál investovat. Prohlédněte si obrázky.

Kateřina Valdová, 21.11.2012

První veřejné projednávání je za námi

Veřejná projednávání strategie rozvoje regionu začala v pondělí večer v Suchovršicích. Všichni účastníci se zapojili do debaty, ze které vzešlo několik návrhů na zlepšení vzhledu obce nebo občanskou vybavenost. Probrala se problematika dopravní obslužnosti, která je v obci velmi aktuální a každý si mohl říct svůj názor na to, co považuje v dalším chodu a rozvoji obce za nejdůležitější. Za aktivní účast všem děkujeme! Podívejte se na několik fotografií.

Kateřina Valdová, 20.11.2012

Připomínkování dalších částí strategie

Aktuální verze dokumentů k připomínkování dalších částí Integrované strategie rozvoje území jsou přístupné zde. Na tomto místě naleznete Popis území, Analytickou část, Implementační část, Strategickou část, Programové rámce a připomínkový list. Připomínkovat lze buď přes něj elektronicky nebo při veřejném projednávání, které se bude konat na dvou místech regionu, a to 9. února ve Velkých Svatoňovicích (na Obecním úřadě) a dva dny poté 11. února v Chotěvicích (v Klubovně Mysliveckého sdružení Svatá Kateřina Chotěvice), vždy od 18 hodin.

Kateřina Valdová, 5.2.2016

Verze připravené pro sněm MAS 3. března:
Popis území a zdůvodnění jeho výběru
Analytická část
Implementační část
Strategická část
Programové rámce
Připomínkový list
Kateřina Valdová, 3.2.2016

Práce nad strategií rozvoje regionu finišují, poslední šance přidat své nápady

Na začátku letošního roku byla zahájena poslední etapa, která povede k dokončení strategie rozvoje území MAS. V loňském roce ministerstva neustále přinášela změny pravidel. Z těchto důvodů bylo zapotřebí vyčkat na co největší množství finálních podkladů pro jednotlivé kapitoly strategie a tím i pro definitivní podání žádosti na podporu našeho území. „Připomínkování prvních dvou částí skončilo 20. ledna a teď budeme všechny připomínky postupně zapracovávat. Děkujeme všem, kteří věnovali čas na studium dokumentů. Je dobře, že se do připomínek zapojily i takové organizace jako Státní pozemkový úřad nebo Úřad práce. Od nich taky víme, že pokud by své připomínky do strategie MAS nevložily, bylo by i pro ně obtížné později z některých fondů čerpat,“ shrnuje první kolo připomínkování Jan Balcar, ředitel organizace. „Po 5. únoru budou dány k připomínkování další dvě části, a to Implementační, která popisuje samotnou MAS a procesy v ní a také Strategická, která je asi nejvíce očekáváná,“ doplňuje. Po finálním zapracování všech připomínek bude nutné ještě schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje sněmem MAS. „Dali jsme si za úkol do 22. února 2016 zveřejnit již takřka finální podobu strategie, kde budou zapracovány všechny připomínky. Sněm, který plánujeme na 3. března 2016, potvrdí naše dvouleté úsilí. Do 15. března chceme zkompletovat a odevzdat žádost,“ shrnuje průběh prací nad strategií Jan Balcar. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

Kateřina Valdová, 21.1.2016

Poslední možnost připomínkování strategie rozvoje území MAS

Na začátku letošního roku se naplno rozjely práce kolem dokončení strategie rozvoje území MAS. Díky změnám, kterými procházely metodiky pro její tvorbu v loňském roce, bylo zapotřebí vyčkat na co největší množství finálních podkladů pro jednotlivé kapitoly strategie. „V tuto chvíli musíme nastavit naši koncepci tak, abychom mohli prostřednictvím fondů z EU a národních zdrojů čerpat maximum. Nebude to jednoduché, ale věříme, že společně s našimi partnery a zájemci ze široké veřejnosti regionu z regionu pomůžeme k slibovaným 60 milionům do regionu,“ uvádí důvody k zapojení do tvorby strategie Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s. Aktuálně vám nabízíme k poslednímu připomínkování dvě první kapitoly, a to Popis území a zdůvodnění jeho výběru a Analytickou část strategie. Třetí položkou je schéma, které se týká možných oblastí podpory v regionu, a to ne výlučně přes finance MAS, ale jako podklad pro celkový rozvoj území. Byli bychom rádi, kdybyste věnovali čas prostudování podkladů a případné podněty zaslali přes připomínkový formulář na valdova@kjh.cz, a to do 20.1.2016.

Kateřina Valdová, 12.1.2016

Připomínkování Integrované strategie území

Ke konci dubna 2014 jsou zpracované dvě části tohoto dokumentu – úvodní a analytická část. Úvodní část se týká chodu samotné Místní akční skupiny a nepromítají se do ní data o obcích. V analytické části dochází pak k souhrnu posbíraných dat v jednotlivých obcích, výsledků dotazníků i veřejných projednávání. Právě v rámci této části strategie bychom Vás chtěli požádat o spolupráci: každá obec bude mít k dispozici elektronickou i tištěnou verzi analytické části tak, aby mohla projít připomínkováním. Proto kdo budete mít zájem, bude pro Vás strategie v tištěné verzi dostupná na každé obci v úředních hodinách společně s připomínkovými listy. Strategii bude možno v této první verzi připomínkovat do 6. června 2014. Zároveň si zde můžete projít i přílohy strategie nebo výstupy z veřejného projednávání v jednotlivých obcích.

Pracovní verze strategie MAS

V rámci projektu realizovaného za podpory Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj vytvořily díky financím z Operačního programu Technická pomoc všechny MAS pracovní verze svých strategií, které bylo nutné ke konci měsíce srpnu zveřejnit. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo speciální prostor, kam své rozpracované strategie vložilo celkem 168 subjektů, a to pod hlavičku Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj. Veškeré strategie lze nyní připomínkovat dle přiložených formulářů, kde naleznete nejzazší termín pro zaslání připomínek. Pracovní verzi strategie MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. jdete zde.

Kateřina Valdová, 17.9.2014

Všech dvacet čtyři obcí potvrdilo další spolupráci s MAS

V rámci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se na strategii pracuje již od léta roku 2012 a za pracovním týmem je vidět značný kus práce. „Po všech aktivitách, které se v rámci tvorby strategie doposud provedly a také když je porovnáme s nařízeními Evropské unie, je jasné, že jsme zvolili už od začátku dobrou cestu,“ vysvětluje předseda správní rady Vladimír Diblík, starosta obce Radvanice. „Získat dotazníkové výstupy takřka ze všech obcí MAS a ještě tam mít za sebou i jejich veřejná projednávání bylo dobrým začátkem. Navíc jsme tím získali velké portfolio dalších informací a postřehů k další práci, které určitě využijeme,“ dodává. Strategie samotná byla k připomínkování celý měsíc květen, a přestože se nesešlo mnoho připomínek, tak některé z nich byly naopak obsáhlé a do strategie se bez změn zapracovaly. Všechny ostatní se použijí až přímo do strategické části, protože se jednalo o konkrétní řešení problémů v obcích. Všech dvacet čtyři obcí z území totiž na jaře opět potvrdilo příslušnost k MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a tím i další spolupráci a zapojení do rozvoje regionu. Přečtěte si celou zprávu nebo aktuální verzi strategie. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 4.7.2014

Pokračování tvorby strategie rozvoje obce

V loňské roce se každý měl možnost vyjádřit (ať už do dotazníku nebo při veřejném projednávání) k tomu, jak funguje obec, kde žije, co se mu tam líbí a co by chtěl změnit. Na základě dalšího vývoje bychom Vás opět chtěli poprosit o spolupráci. Prohlédněte si znovu výstupy z dotazníků i z veřejného projednávání z Vaší obce a pokud naleznete něco, co byste chtěli přidat či odebrat nebo jste dostali nový nápad, pošlete nám ho přes připomínkový formulář na adresu valdova@kjh.cz. Za každý názor děkujeme! Přehled dotazníků i výstupů z veřejných projednávání této problematiky v jednotlivých městech a obcích najdete v tabulce pod tímto textem.

Kateřina Valdová, 15.10.2013

Zahajujeme 3. etapu tvorby Strategie rozvoje obce

Třetí etapou tvorby je projednání Strategie rozvoje obce přímo v jednotlivých obcích v území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. Projednávání je veřejné a jeho cílem by mělo být získání dalších podnětů z obce. K jeho svolání použijte plakát, který si upravíte „na míru“ vaší obci, doložit z něj budete muset prezenční listinu a fotogalerii. Veřejné projednávání může být po dohodě moderováno pracovníky MAS – v harmonogramu naleznete volné termíny. V případě, že si veřejné projednávání obec zajistí sama, musí i přesto dodat podklady dle manuálu. Harmonogram budeme pravidelně aktualizovat.

Kateřina Valdová, 7.11.2012

MASky dostanou šanci rozdělovat evropské peníze
„ve velkém“. Chceme obstát!

Programovací období 2008–2013 se kvapem blíží k závěru a již rok se připravuje systém, jakým se budou rozdělovat prostředky z Evropské unie po roce 2014. Jednou z převratných myšlenek je, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat místní akční skupiny (MAS). Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit – kvalitně fungující MAS a také koncepce rozvoje, na které se shodne celý region. Koncepční dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ). MAS Království – Jestřebí hory nechce pouze nečinně přihlížet a chce podniknout všechny kroky, které povedou k úspěchu. Máte-li zájem i VY zasáhnout do dění ve své obci a poté i do regionu, máte jedinečnou příležitost. Za rok bude pozdě. Celou zprávu si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 2.11.2012

Pokračuje 2. etapa tvorby Strategie rozvoje obcí

Pokračuje distribuce dotazníků pro ekonomické subjekty (které mají v obci sídlo, provozovnu nebo jsou v obci jinak aktivní) – podnikatelé/firmy, nestátní neziskové organizace (NNO – občanská sdružení, spolky, církve, církevní organizace, apod.), příspěvkové organizace. Dotazníky by měly co nejšíře zmapovat názory podnikatelské veřejnosti, příspěvkových a neziskových organizací, spolků, sdružení, a získat jejich náměty ke zlepšení. Tyto podklady budou velmi důležité pro 3. etapu – veřejné projednávání v jednotlivých obcích, která budou probíhat od 19. 11. 2012. Chceme Vás opět vyzvat, že tuto práci děláte, resp. děláme pro úspěch v programovém období 2014+. Podle informací z ministerstev ČR budou právě místní akční skupiny jedním z největších „dotačních penězovodů“ do venkova. Kvalitní ISRÚ je předpokladem úspěchu. Finální podobu dotazníků naleznete níže.

Kateřina Valdová, 31.10.2012

Tvorba Integrované strategie rozvoje území

V tuto chvíli zahajujeme druhou etapu tvorby Integrované strategie rozvoje území – distribuci dotazníků pro obyvatele. Následovat budou dotazníky pro konkrétní subjekty v obci, např. podnikatele, NNO, příspěvkové organizace atd. Dotazníky by měly co nejšíře zmapovat názory občanů, jejich povědomí o jejich obci a náměty ke zlepšení. Tyto podklady budou velmi důležité pro 3. etapu – veřejné projednávání v jednotlivých obcích, která budou probíhat od 15. listopadu 2012.


Dotazník pro občany pro tisk
Dotazník pro občany - vyplňování elektronicky
Dotazník pro příspěvkové organizace na web
Dotazník pro neziskové organizace na web
Dotazník pro podnikatele na web

Nezahálíme, začala příprava na období 2014+

Fungování MAS se z vysokého procenta povedlo aktualizovat v průběhu půlroční evaluace a aktualizace Strategické plánu LEADER. Koncepční dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ). Začátkem září byl položen základní kámen pro zahájení prací.

Pro celkovou koordinaci byl vybrán Aleš Kosina, který se dlouhodobě věnuje projektovému řízení v soukromém sektoru, má zkušenosti s řízením projektů. Fungování MAS zná poměrně dobře, protože se aktivně podílel při tvorbě strategie v roce 2007 i při aktualizaci SPL v roce 2011. Vzhledem k tomu, že je náhradníkem v hodnotitelské komisi MAS a byl v roce 2010 zvolen zastupitelem obce, tak je patrné, že má důvěru partnerů MAS a obyvatel partnerské obce. Mnozí z vás se s ním setkáte a tak věříme, že spolupráce bude přínosná pro nás všechny.


Harmonogram přípravy tvorby ISRÚ, září 2012

Studentská praxe