Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


IROP - Výzva MAS č. 8 – Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria Věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Kontrolní listy:
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

PRV - Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1.3.2021


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Souhlas se zněním výzvy

Vypsané fiche:
Fiche 8 - dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače!
Souhlas se zněním fiche

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení
Počet obyvatel
Pravidla 19.2.1
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace k přístupu do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře
Zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF
Příručka pro zadávání veřených zakázek PRV
Příručka pro publicitu

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Soulad se SCLLD
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce
Příloha 22

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Seznam přijatých žádostí o dotaci:
Přijaté žádosti
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Zápis VV 19.5.2021
Prezenčnín listina VV 19.5.2021
Zápis z hlasování per rollam 25. - 28.5.2021