Strategie 2014+ realizace - avíza výzev

Avíza výzev k 5. 10. 2017

Harmonogram výzev IROP pro rok 2018

IROP - Ochrana zdraví, života a majetku

IROP - Infrastruktura vzdělávání

PRV - F2, F4, F5, F7

OPZ - Prorodinná opatření, Zaměstnanost