Reportáže - archiv


KJH - Poondavie v Podkrkonoší (nasetelevize.cz)

11.11.2009
V pátek 3. října navštívila obec Pilníkov delegace ze slovenského mikroregionu Poondavie. Při této příležitosti do území Království - Jestřebí hory zavítali i zástupci školských zařízení z mikroregionu, kteří navštívili mimo jiné i základní školu v Pilníkově.
KJH - Poondavie v Podkrkonoší (TV JS)

11.11.2009
V listopadu 2007 do našeho regionu poprvé zavítali starostové, učitelé, zaměstnanci úřadů, členové místních spolků a další obyvatelé z východoslovenského mikroregionu Poondavie. 6. listopadu pozvala MAS Království - Jestřebí hory východoslovenský region Poondavie na 1. Československý večer v libňatovském Kulturním domě. V sobotu večer se potom sešli na bowlingu ve Rtyni.
Expedice Poondavie

1.11.2009
Valné shromáždění MAS KJH

8.9.2009
Ve čtvrtek 3. září 2009 proběhlo v Kulturním domě v Libňatově Valné shromáždění MAS Království - Jestřebí hory. Hlavním bodem večera byl program LEADER.
Království - Jestřebí hory a program LEADER

30.8.2009
Představení obecně prospěšné společnosti Království - Jestřebí hory ředitelem Janem Balcarem a přiblížení dotačního programu LEADER.
Fermentační stanice v Úpici

Podzim 2008

Město Úpice získalo grant z fondu Zelená energie. Bioodpad je zde likvidován ve fermentační bioplynové stanici, kde jsou energeticky využívány biologické odpady, čistírenské kaly, odpady z údržby veřejné zeleně, zbytky z kuchyní a jídelen a také bioodpad z domácností.
KJH - Expedice Poondavie

10. - 13.4.2008
Ve dnech 10. až 13. dubna 2008 se patnáctičlenná skupina zástupců různých organizací spojených s Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory vydala na východní Slovensko. Cesta nazvaná Expedice Poondavie směřovala do oblasti stejnojmenného partnerského mikroregionu.
KJH - projekty Leader 1

3.2.2008
Koncem roku 2007 „přitekly“ do regionu Jestřebích hor finanční prostředky z programu LEADER ČR 2007. Ve velmi krátkém termínu během listopadu a prosince 2007 se povedlo zrealizovat všech 7 vybraných projektů. V této reportáži vám přiblížíme první čtyři projekty a zbývající tři uvidíte v následujícím příspěvku.
KJH - projekty Leader 2

3.2.2008
Strategie rozvoje KJH se začala vytvářet v lednu roku 2007 a pracovalo se na ní po celý rok. Každý občan regionu si mohl říci své, a proto bylo nutné dodržovat jednotlivé procedury. Zásadní je, že strategii si vytváří lidé sami, a tím mají možnost posunout region tím správným směrem.
Podpis smlouvy s Mikroregionem Poondavie

12.11.2007
Po půlročních námluvách zavítali do Úpice zástupci Mikroregionu Poondavie za účelem podepsání partnerské smlouvy. Důležitý dokument podepsali v pondělí 12. listopadu 2007 v Bowling baru ve Rtyni v Podkrkonoší předseda správní rady Království - Jestřebí hory, o.p.s. Jaroslav Balcar a předseda mikroregionu Poondavie Ján Záhorský.
REPORTÁŽE 2013 2012 2011 2010 STARŠÍ REPORTÁŽE